Văn Chấn: Đa dạng hình thức tuyên truyền

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/4/2017 | 6:45:29 AM

YBĐT -  Tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL với nhiều nội dung phong phú như: lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, các cuộc họp thôn, bản, các buổi xét xử lưu động các vụ án hình sự, dân sự, cấp phát các loại tời rơi, tờ gấp…

Là địa bàn vùng cao, diện tích rộng, dân số đông, trình độ dân trí không đồng đều, xác định đây vừa là thế mạnh nhưng cũng là thách thức đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nên Hội đồng Phối hợp công tác tuyên truyền, PBGDPL của huyện Văn Chấn đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai kịp thời các văn bản luật, các tài liệu tuyên truyền, PBGDPL cho các xã, thị trấn, các ngành thành viên.

Để giúp người dân dễ tiếp cận, tiếp thu các văn bản pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của huyện gồm hơn 300 người thường xuyên xuống cơ sở, đồng thời tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, PBGDPL với nhiều nội dung phong phú như: lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, các cuộc họp thôn, bản, các buổi xét xử lưu động các vụ án hình sự, dân sự, cấp phát các loại tời rơi, tờ gấp…

Trung bình mỗi năm, các xã, thị trấn và các ngành chức năng của huyện tổ chức được trên 3.000 cuộc tuyên truyền pháp luật, PBGDPL cho trên 150.0000 lượt người tham gia; cấp phát miễn phí trên 5.000 bản tài liệu tuyên truyền, PBGDPL; đăng tải trên hệ thống loa truyền thanh của huyện gần 100 tin, bài tuyên truyền, PBGDPL.

Hiện tại, trên địa bàn huyện đang duy trì 95 tủ sách pháp luật đặt tại trụ sở UBND 31 xã, thị trấn và một số cơ quan chuyên môn, trường học trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 26 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, 7 câu lạc bộ pháp luật, 374 tổ hòa giải ở cơ sở với tổng số 2.244 hòa giải viên. Hàng năm, các câu lạc bộ, các tổ hòa giải đã giúp cho người dân giải đáp những vướng mắc liên quan đến các quy định của pháp luật, đồng thời tổ chức hòa giải thành công trên 80% vụ việc các loại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Thực hiện công tác tư vấn và trợ giúp pháp lý, Hội đồng Phối hợp công tác tuyên truyền, PBGDPL của huyện thường xuyên phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh trợ giúp pháp lý, hướng dẫn các thủ tục pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp miễn phí với sự tham gia của hàng nghìn người dân.

Thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL về khiếu nại, tố cáo”,  đến nay, huyện Văn Chấn cũng thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến từng thôn, tổ dân phố, đồng thời tổ chức tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân hiệu quả nên không có tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài và vượt cấp.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, PBGDPL, huyện Văn Chấn tiếp tục thực hiện các giải pháp: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL; triển khai thực hiện tốt Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; hàng năm tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo xử lý những vướng mắc nảy sinh trong quá trình PBGDPL; chú trọng bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; tích cực tổ chức tiếp công dân tại cơ sở để tuyên truyền tốt hơn kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến người dân.

Hồng Oanh

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa.

Những thông tin nhân sự cấp cao trong Đại hội XIII của Đảng sắp tới, vấn đề chống tham nhũng, tranh chấp trên Biển Đông... luôn được các thế lực phản động triệt để lợi dụng để xuyên tạc, bẻ cong, bóp méo.

Ảnh minh họa.

Hiện nay các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, lợi dụng cả việc Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng và chế độ.

90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đấu tranh để phòng và chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, trong đó nổi bật là phòng và chống tệ cơ hội chính trị nhằm loại bỏ những phần tử cơ hội trong đội ngũ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong Đảng.

Trên mạng xã hội, không ít người do chưa đủ thông tin, đặc biệt là một số phần tử chống phá Đảng, Nhà nước thường xuyên viết bài kích động, bịa đặt, bôi nhọ…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục