Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/2/2023 | 1:50:22 PM

YênBái - Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “Lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Báo Yên Bái điện tử.
Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Báo Yên Bái điện tử.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Báo Yên Bái đã tham gia tích cực vào việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuyển tải đến bạn đọc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật, những thành tựu của đất nước, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; tích cực đấu tranh, phê bình những yếu kém, khuyết điểm; biểu dương, lan tỏa gương người tốt, việc tốt… 

Hiện tại, Báo Yên Bái đang duy trì thực hiện tốt các chuyên trang, chuyên mục về "Xây dựng Đảng”, "Chính trị - xã hội”, "Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị”, "Sinh hoạt tư tưởng”, "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”… 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên thông tin, tuyên truyền về các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; những kết quả, thành tựu đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

Đối với cơ quan Công an tỉnh, đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chủ động tích cực bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đề cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đấu tranh với thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. 

Kịp thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình, tập hợp thông tin, tài liệu liên quan đến các hoạt động chống phá, phát tán các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; cung cấp thông tin, tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng trong công tác định hướng tuyên truyền. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện công tác dân vận, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. 

Năm 2022, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết và giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho trên 24.000 lượt cán bộ, chiến sỹ; tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị ở 284 cơ sở thu hút 15.000 người tham dự, góp phần nâng cao cảnh giác về các âm mưu, thủ đoạn, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và phòng ngừa những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến huyện cũng đã làm tốt công tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan của Trung ương, Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Tăng cường nắm bắt tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác kịp thời thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, tạo môi trường ổn định, không để các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, hình thành điểm nóng trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021 - 2025; tích cực hưởng ứng cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Ban Tuyên giáo - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục nắm tình hình các hoạt động của Ban Chỉ đạo, nhất là hoạt động của tổ giúp việc, nhóm chuyên gia. 

Các sở, ngành chức năng, cơ quan truyền thông của tỉnh tiếp tục thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nét đẹp quê hương, con người Yên Bái. Cơ quan Công an tỉnh kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi viết, đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, lưu truyền đơn thư nặc danh mang tính vu khống, xuyên tạc, kích động gây rối, gây hoang mang dư luận…
Hồng Oanh

Tags Yên Bái bảo vệ nền tảng tư tưởng Nghị quyết số 35 Nghị quyết Trung ương 4 Chỉ thị 05

Các tin khác
UBND huyện Lục Yên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện mô hình.

Các trang mạng của lực lượng Công an huyện, công an xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hoá huyện Lục Yên và một số trang khác trên địa bàn đã chủ động, kịp thời đăng tải hơn 4.000 bài viết trên mạng xã hội, tiếp cận trên 50 triệu lượt người dùng, thu hút trên 6 triệu lượt tương tác…

Xe tăng Quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập sáng ngày 30.4.1975. (Ảnh tư liệu)

Nước nhà thống nhất, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ ngắn gọn và ít bi thương hơn nếu những người thua trận hiểu được chân lý và lẽ phải, ít nhất là chấp nhận thời cuộc. Nhưng một bộ phận không nhỏ (phần lớn là ở Mỹ) sau khi di tản đã tập hợp nhau lại, trở thành những hội nhóm để chống phá Nhà nước Việt Nam với mưu đồ "phục quốc”.

Nguyễn Đình Cống.

Thời gian vừa qua, Nguyễn Đình Cống lại đăng một loạt bài trên TIẾNG DÂN.COM lớn tiếng phê phán, phủ định Chủ nghĩa Mác, lên mặt dạy đời. Nào là: “Mác đã phạm sai lầm về triết học, về sự hiểu biết con người, về phương pháp nghiên cứu, về việc sử dụng luận cứ trong chứng minh, về việc Mác không phải phát hiện ra quy luật mà bịa ra nó, đặc biệt là nhận định “đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của lịch sử”.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Mù Cang Chải tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hàng năm, trang fanpage "Mù Cang Chải - Kết nối những miền danh thắng” đăng tải trên 500 tin, bài, video, chia sẻ trên 60 bài viết, hình ảnh với nội dung định hướng dư luận tích cực từ các trang Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh; nhóm "Sắc màu Mù Cang Chải” đăng tin, chia sẻ trên 1.500 bài viết; tích cực đấu tranh báo xấu các tài khoản cá nhân khi có lệnh của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục