Văn Chấn chuyển động sau đại hội

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/9/2015 | 10:20:02 AM

YênBái - YBĐT- Ngay sau Đại hội XX Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn đã chủ động rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện; tập trung sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn.

Nông dân Văn Chấn khẩn trương thu hoạch lúa mùa chuẩn bị đất làm vụ đông.
Nông dân Văn Chấn khẩn trương thu hoạch lúa mùa chuẩn bị đất làm vụ đông.

Vinh dự được Tỉnh ủy Yên Bái chọn tổ chức đại hội điểm, Đại hội lần thứ XX Đảng bộ huyện Văn Chấn nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã thành công tốt đẹp. Nhằm tránh tư tưởng “nghỉ ngơi” sau đại hội, huyện ủy Văn Chấn đã tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội để duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững.

Tại các chi, đảng bộ cơ sở đã quyết định chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, các chức vụ lãnh đạo chủ chốt và ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo thẩm quyền; rà soát, điều động, luân chuyển, kiện toàn, củng cố các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các xã, thị trấn sau đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong đó, phân công, giới thiệu 8 đồng chí để bầu giữ chức chủ tịch HĐND, 10 đồng chí để bầu giữ chức phó chủ tịch HĐND; quyết định tiếp tục tham gia công tác đối với 2 đồng chí phó chủ tịch HĐND xã không tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động 1 đồng chí cán bộ huyện về xã công tác, chỉ định tham gia cấp ủy, giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch UBND xã; phân công, giới thiệu 12 đồng chí để bầu giữ chức chủ tịch UBND, 9 đồng chí để bầu giữ chức phó chủ tịch UBND xã, thị trấn; phân công, giới thiệu để hiệp thương, bầu các đồng chí tham gia giữ chức chủ tịch  MTTQ xã và các đoàn thể chính trị, xã hội như: hội nông dân, hội phụ nữ, bí thư đoàn xã…

Tại Đảng bộ huyện, sau Đại hội XX, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện; tập trung sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý một số phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện. Trong đó, điều động, giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng ngành cấp huyện đối với 2 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX; quyết định tiếp tục tham gia công tác đối với 1 đồng chí phó ngành, đoàn thể cấp huyện; điều động, bổ nhiệm 1 trưởng ban cấp huyện; bổ nhiệm lại 5 trưởng, phó phòng và bổ nhiệm mới 3 phó phòng, ban và tương đương thuộc huyện.

Đánh giá bước đầu của Thường trực Huyện ủy Văn Chấn cho thấy, công tác điều động, luân chuyển, kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý sau đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đáp ứng yêu cầu thực tế về công tác cán bộ, kịp thời củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; giúp cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành.

Đồng chí Trần Văn Mộc - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn kiểm tra công tác học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn lần thứ XX tại Đảng bộ xã Sơn Thịnh.

Đồng chí Trần Văn Mộc - Bí thư Huyện ủy cho biết: Nhận thức rõ quan điểm “cán bộ là gốc của mọi công việc”, trong những năm qua, việc đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, quy hoạch và đề bạt cán bộ được thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, dân chủ, công khai. Nhờ đó, Văn Chấn đã có một đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chủ động trong việc chuẩn bị nhân sự cho cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể.

Song song với công tác cán bộ, Đảng bộ Văn Chấn đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX; xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; lấy nhiệm vụ chính trị, địa bàn cơ sở làm trong tâm, trên tinh thần vị trí công tác nào cũng được phân công đầy đủ, rõ ràng nhiệm vụ. 13 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ và 41 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX phụ trách ngành, lĩnh vực và phụ trách 60 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ Ban Thường vụ Huyện ủy phân công, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thực hiện ít nhất 1 lần xuống làm việc tại cơ sở phụ trách để nắm tình hình và cùng với cấp ủy cơ sở tháo gỡ những khó khăn phát sinh thuộc thẩm quyền. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ báo cáo, thông tin kịp thời tình hình tại đơn vị được phân công phụ trách đến Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo quy định. 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 7/7/2015 về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Qua đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai nghiên cứu, học tập nghị quyết và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX tới toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đồng chí Trần Trọng Tuệ - Phó bí thư Đảng ủy thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 01 của Huyện ủy Văn Chấn, địa phương chúng tôi đang nghiêm túc tổ chức học tập, quán triển Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện tới 308 đảng viên ở 18 chi bộ trong toàn thị trấn. Không chỉ học để biết mà phải có chương trình hành động để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống. Mỗi cơ sở đảng lựa chọn hướng đi, cách làm cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và nhiệm vụ chính trị của mình nhưng bám sát vào nghị quyết chung của thị trấn, của Đảng bộ huyện và mục tiêu cuối cùng vẫn là tổ chức xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, xã hội, nhanh chóng đưa thị trấn vươn lên”.

Đến nay, 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các chi bộ cơ sở được quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội; 98,9% đảng viên và 88% nhân dân được nghiên cứu, học tập nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng, nội dung học tập được đưa vào các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở, các buổi họp thôn, bản… 100% các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội huyện căn cứ vào kết quả và nghị quyết đại hội để xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt tới hội viên, đoàn viên, nhân dân; 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội phù hợp với điều kiện của đơn vị mình.

Việc quán triệt, triển khai học tập nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong cơ quan, đơn vị, địa phương...

Cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, huyện Văn Chấn đang hòa mình vào phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII... nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với mục tiêu thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch Nhà nước năm 2015, tạo tiền đề vững chắc cho năm 2016 và những năm tiếp theo.

Trước mắt, tập trung thu hoạch diện tích lúa mùa sớm, bảo vệ lúa mùa cuối vụ, sẵn sàng cho sản xuất vụ đông; tập trung thu hái chè (hiện nay sản lượng chè đã đạt 33.500 tấn, bằng 74,4% kế hoạch); tiếp tục cải tạo vùng cây ăn quả; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc; hoàn thành việc trồng mới trên 1.800ha rừng; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách (tổng thu cân đối ngân sách tháng 8 đạt 6,7 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đạt 72,6 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch huyện, 81% kế hoạch tỉnh giao, tăng 32% so với cùng kỳ, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 4,4 tỷ đồng).

Lãnh đạo huyện Văn Chấn nắm bắt tình hình thu hoạch lúa mùa sớm và bảo vệ lúa cuối vụ, triển khai sản xuất vụ đông.

Có thể thấy, Văn Chấn đang chuyển động mạnh mẽ sau Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên, chắc chắn huyện Văn Chấn sẽ giành những thành tích cao trong thời gian tới. Cùng với việc ổn định về tổ chức, bộ máy, việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, những tín hiệu khởi sắc về lĩnh vực kinh tế đã xuất hiện, trong đó, xây dựng, ổn định vùng sản xuất lúa hàng hoá chất lượng cao 900ha, tập trung tại các xã, thị trấn: Thanh Lương, Thạch Lương, Phù Nham, Hạnh Sơn, Sơn A, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ; quy hoạch, phát triển và xây dựng thương hiệu “Cam Văn Chấn”; xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án về quy hoạch, phát triển, cải tạo vùng cây ăn quả cam, quýt bằng các giống mới, giống chín muộn có giá trị kinh tế cao (diện tích 1.000ha, tập trung tại thị trấn Nông trường Trần Phú, xã Thượng Bằng La, Minh An, Nghĩa Tâm). Cải tạo vùng nhãn bằng các giống nhãn chín muộn tại các xã vùng cánh đồng Mường Lò; triển khai nghề chăn nuôi trâu bán chăn thả, tập trung tại các xã vùng cao và thượng huyện.

Lê Phiên

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục