Nhìn lại một nhiệm kỳ học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/9/2020 | 7:52:43 AM

YênBái - Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức gắn liền với nhiệm vụ chính trị và chủ đề trọng tâm hằng năm; chú trọng tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.


Năm 2015, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh cho rằng, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh bước đầu trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc triển khai Chỉ thị 03 gắn với nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đạt được nhiều kết quả. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cấp ủy các cấp đã xác định rõ việc cần phải tập trung thực hiện ngay sau kiểm điểm…

Năm 2016, cùng với cả nước, tỉnh Yên Bái tập trung tổ chức quán triệt học tập Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Từ đó đến nay, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức gắn liền với nhiệm vụ chính trị và chủ đề trọng tâm hằng năm; chú trọng tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. 

Cũng vào cuối năm 2016, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ được ban hành. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 được gắn kết chặt chẽ và song hành với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. 


Phong trào "Ngày thứ 7 cùng dân” ở huyện Mù Cang Chải đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia. 

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời xây dựng, ban hành chương trình hành động và các văn bản triển khai thực hiện đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm từ tỉnh đến cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cán bộ, đảng viên; đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt trong hệ thống chính trị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; duy trì thường xuyên việc đưa Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05 vào nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đơn vị; hằng năm đưa vào nội dung kiểm điểm bắt buộc để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc nhận xét, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

Sau kiểm điểm, yêu cầu xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khó khăn, vướng mắc ở địa phương, cơ sở; qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Yên Bái trong nhiệm kỳ này còn có những điểm nhấn, trong đó việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình trao đổi: "Từ xây dựng các điển hình tập thể, cá nhân, chúng tôi đã nâng cao được nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để thấy rằng, học tập và làm theo Bác không phải là việc to, việc lớn mà chính là những việc tưởng nhỏ như rèn luyện tác phong công tác sao cho khoa học, gần gũi với nhân dân. Điều quan trọng là ý thức tự giác để việc học và làm theo trở thành việc làm thường ngày”. Cũng trong nhiệm kỳ, các Đảng bộ cấp huyện và một số ngành của tỉnh đã tổ chức trang trọng Hội thi Kể chuyện về điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thi diễn ra trong năm 2019 được đánh giá hết sức ý nghĩa, tạo sự lan tỏa cả về nhận thức, trách nhiệm và trong mỗi việc làm của cán bộ đảng viên và người dân. 

Đồng chí Nông Thụy Sỹ - Tổng biên tập Báo Yên Bái, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Cụm số 2, Đảng ủy Khối các cơ quan (cũ) nhận định: "Sự cố gắng của mỗi thí sinh và những câu chuyện kể đã chạm đến trái tim, tạo được hiệu ứng tuyên truyền, giáo dục sâu sắc gửi được thông điệp và nhu cầu học tập và làm theo Bác để hoàn thiện bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng”.

Chỉ tính từ năm 2016 đến 2019, toàn tỉnh có trên 1.908 tập thể và 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Năm 2018, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tổ chức tuyên dương 180 tập thể, 244 cá nhân điển hình tiên tiến cấp huyện. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (tháng 9/2018), tỉnh Yên Bái tổ chức tuyên dương 35 tập thể, 25 cá nhân. 

Các điển hình tiên tiến có mặt trên các lĩnh vực, địa bàn, tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần đẩy mạnh các phong trào yêu nước, tác động tích cực, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, phải kể đến phong trào xây dựng cơ quan đơn vị kiểu mẫu, cán bộ công chức hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; thi đua sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác; Phong trào "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp”...

Đặc biệt vui mừng với những dấu ấn sâu sắc, năm 2018, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018), trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động chào mừng. Qua đó, nhận thức và tấm lòng với Bác kính yêu đã trở thành hành động cụ thể, để rồi mỗi người dân, mỗi cơ quan, đơn vị luôn thi đua học tập và làm theo Bác. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái - Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Với tâm nguyện "Hãy xứng đáng với Bác hơn nữa", "Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta"; với tình cảm "Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn", Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xin hứa với Người, với Đảng, Nhà nước: Tiếp tục khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Yên Bái anh hùng, không ngừng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; chăm lo phát triển đồng bộ, hài hòa, vững chắc văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; quyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá trong khu vực như Bác hằng mong muốn và căn dặn khi Người về thăm Yên Bái; góp phần cùng cả nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Cũng từ đó, những phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được nhân lên, để người dân Yên Bái chung sức đồng lòng vượt lên khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra đến năm 2020. 
Những kết quả trong thực hiện Chỉ chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ qua đã tạo niềm tin và tiền đề vững chắc để Đảng bộ và nhân dân Yên Bái tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Quang Tuấn

Tags Yên Bái học và làm theo lời Bác Chỉ thị số 03 Chỉ thị số 05 ngày cuối tuần cùng dân

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục