48 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/9/2020 | 3:55:34 PM

YênBái - Như tin đã đưa, tiếp tục chương trình làm việc, chiều 23/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới.


Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII đã trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; báo cáo phương án nhân sự và đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII chuẩn bị. 

Theo đó, danh sách đề án nhân sự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII giới thiệu là 53 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu 48 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

Đề án đã nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ cấu nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số hợp lý; trong đó: cơ cấu nữ là 8 đồng chí, chiếm 16,7%; tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) 5 đồng chí, chiếm 10,4%; dân tộc thiểu số 13 đồng chí, chiếm 27,1%; số dư nhân sự là 10 - 15%, đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Cơ cấu 3 độ tuổi đảm bảo quy định: dưới 40 tuổi là 5 đồng chí, chiếm 10,4%; từ 40 – 50 tuổi 26 đồng chí, chiếm 54,2%; trên 50 tuổi 17 đồng chí, chiếm 35,4%.

Về đổi mới cấp ủy, Ủy viên Ban Chấp hành tái cử 32 đồng chí, bằng 66,7%; Ủy viên Ban Chấp hành tham gia khóa mới 16 đồng chí, bằng 33,3%.Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII nhấn mạnh: Các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII thực hiện khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo đúng quy định và được các ban xây dựng Đảng của Trung ương thẩm định, Bộ Chính trị xét duyệt. 

Đồng chí đề nghị Đại hội sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm việc có hiệu quả, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ban Chấp hành đảm bảo đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chú ý cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, có tính kế thừa và phải thực sự là khối đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX đề ra.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 48 đồng chí.Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.


Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII (ảnh trên) cùng Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với số phiếu tín nhiệm cao, 48 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.


Tiếp đó, Đại hội tiếp tục thảo luận tham gia góp ý vào các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới.

Sáng mai (24/9), Đại hội tiếp tục làm việc. Báo Yên Bái sẽ thông tin chi tiết tới bạn đọc.

 Đức Toàn- Mạnh Cường

Tags Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX 48 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành khóa mới

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục