Đảng bộ xã Lâm Giang: Dấu ấn một nhiệm kỳ

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/2/2020 | 7:55:31 AM

YênBái - Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ghi nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Trồng cây ăn quả có múi đang mang lại thu nhập cao cho nông dân xã Lâm Giang.
Trồng cây ăn quả có múi đang mang lại thu nhập cao cho nông dân xã Lâm Giang.


Trong 5  năm qua, Đảng bộ xã Lâm Giang đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành chương trình hành động, kế hoạch, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX đề ra. 

Đồng chí Vũ Văn Hải - Bí thư Đảng ủy xã Lâm Giang cho biết: xác định mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015 - 2020 là tập trung các chỉ tiêu để xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Lâm Giang đã đề ra các khâu đột phá, đó là khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế về đất đai, kinh tế vườn rừng; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển biến lớn về chất lượng, phát triển các loại hình tổ chức sản xuất; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng ủy xã Lâm Giang chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. Minh chứng là cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại ngày càng tăng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt  35 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2015; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 đạt gần 3.500 tấn; lương thực bình quân đầu người đạt 415 kg/năm, tăng 20 kg so với đầu nhiệm kỳ. 

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhờ thực hiện cơ cấu cây trồng hợp lý, áp dụng các biện pháp thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nên tổng sản lượng lương thực đạt năm 2019 của Lâm Giang đạt trên 36.200 tấn (cao nhất từ trước đến nay). 

Diện tích, sản lượng lúa, ngô, sắn, trồng rừng đều tăng so với nghị quyết đại hội. Diện tích cây ăn quả được quan tâm đầu tư phát triển đảm bảo hiệu quả và đến nay, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn xã là 84 ha; trong đó, cây ăn quả có múi là 18 ha. 

Trong lĩnh vực chăn nuôi, xã Lâm Giang tập trung định hướng phát triển theo mô hình kinh tế chăn nuôi trang trại.  Hiện, tổng đàn trâu, bò của xã có 1.500 con, đàn lợn 3.500 con, sản lượng lợn hơi xuất chuồng đạt 250 tấn/năm; đàn gia cầm cũng phát triển mạnh với số lượng 56.000 con đem lại nguồn thu ổn định cho nông dân. 

Bên cạnh đó, xã tập trung khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đến nay, toàn xã có gần 70 cơ sở sản xuất kinh doanh; có 4 HTX, doanh nghiệp tư nhân, xí nghiệp; có 16 tổ hợp tác và 215 hộ kinh doanh, dịch vụ, góp phần giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Lâm Giang đã huy động trên 26,3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng; trong đó, nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng, đóng góp hàng nghìn công lao động, hiến hơn 10.000m vuông đất để tu sửa và mở rộng đường làng, ngõ xóm. 

Nhờ đó, hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng được xây dựng khang trang, sạch đẹp; các tuyến đường trục xã, đường liên thôn được bê tông hóa, được lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng đường quê. 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Lâm Giang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, về đích sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. 

Lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Năm 2019, xã Lâm Giang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên tặng hoa chúc mừng nhân dịp xã Lâm Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019) Ảnh Thanh Tân 

Hiện, xã có 2 đơn vị trường học đạt chuẩn quốc gia; đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn; hàng năm đều có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, học sinh tham gia thi và đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. 

Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91%; tỷ lệ trẻ em từ 0 - 5 tuổi suy dinh dưỡng là 17%, giảm 3% so với đầu nhiệm kỳ; chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng nâng cao; tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa hàng năm đạt từ 85% trở lên. 

Cùng đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong nhiệm kỳ qua, xã Lâm Giang đã làm nhà tình nghĩa cho 14 gia đình người có công, 26 nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí là 860 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, người có công, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế trị giá trên 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 4 đến 5%/năm và năm 2019 còn 7,1%. Công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ xã Lâm Giang luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 

Các chi ủy, các ngành đã lồng ghép việc học tập vào các phong trào thi đua, biến nhận thức thành việc làm cụ thể, thiết thực của địa phương và ngành mình, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Lâm Giang đã kết nạp được 63 đảng viên, nâng tổng số  đảng viên của Đảng bộ lên 290 đảng viên sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã liên tục đạt trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dân tộc trong xã Lâm giang bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực để phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; phát triển kinh tế ổn định, vững chắc; giữ vững ổn định về chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025, xã Lâm Giang đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Từ những kết quả ấn tượng của nhiệm kỳ này, Đảng bộ xã Lâm Giang được chọn tổ chức đại hội điểm của huyện Văn Yên diễn ra vào ngày 25 và 26/2/2020. 

Hồng Vân 

Tags Lâm Giang Văn Yên đại hội đảng bộ dấu ấn nông thôn mới

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy Yên Bái về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đến hết ngày 22/7/2020, 12/12 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025,  tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chiếm 27% (Trong ảnh: Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh cùng các cán bộ nữ tham gia cấp ủy tại Đại hội - Ảnh: Thủy Thanh)

Đại hội 249 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và phương án nhân sự.

Bí thư Huyện ủy Đoàn Hữu Phung (thứ 3 từ phải sang) trao đổi với cán bộ, đảng viên xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.

Những công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp đã và đang phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của người dân Yên Bình đối với Đảng, Nhà nước...

Lãnh đạo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh và LĐLĐ huyện Lục Yên nắm bắt tình hình Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác khoáng sản Bảo Lai, Lục Yên.

Chỉ trong thời gian ngắn, 108/108 công trình đăng ký công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp của huyện Lục Yên đã hoàn thành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục