Yên Bái thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, giai đoạn 2021 – 2030”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 16/12/2022 | 4:14:14 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 258 ngày 15/12/2022 về thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Các sản phẩm của Yên Bái tham gia trưng bày tại Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt tổ chức tại tỉnh Lào Cai.
Các sản phẩm của Yên Bái tham gia trưng bày tại Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt tổ chức tại tỉnh Lào Cai.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trên cơ sở kết nối đồng bộ với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, thúc đẩy phát triển thương mại nội địa và xuất khẩu. 

Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Từ đó, góp phần xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể trong năm 2022 là đánh giá được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền và triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại kết nối với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Đến năm 2025, xây dựng hình thành cơ bản Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 100% tổ chức xúc tiến thương mại và trên 1.950 doanh nghiệp của tỉnh được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; 30% các dịch vụ, kết nối thị trường được tổ chức trên nền tảng kết nối, hỗ trợ 1.200 lượt doanh nghiệp, cơ sở, hợp tác. 100% tổ chức xú tiến thương mại và trên 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tiếp cận, sử dụng các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số…

Kế hoạch cũng đã đưa ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đặt ra, UBND tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, tuyên truyền phổ biến ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại tại địa phương; nâng cao năng lực về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại để triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại kết nối hiệu quả với hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.


Thanh Chi

Tags Yên Bái thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số xúc tiến thương mại

Các tin khác
Vẫn còn gần 2 triệu thuê bao sai thông tin chưa được chuẩn hóa.

Hai ngày 30-31/3 sẽ là hạn cuối để các thuê bao sai thông tin đi chuẩn hóa nếu không muốn bị khóa liên lạc một chiều. Trong khi hiện tại vẫn còn tới gần 2 triệu thuê bao sai thông tin, theo số liệu của Cục Viễn thông.

Cán bộ Ngân hàng BIDV Yên Bái tư vấn người dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái sử dụng các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt.

Công dân số đã góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, tổ chức trên địa bàn thành phố Yên Bái. Thành phố Yên Bái cũng là địa phương dẫn đầu tỉnh về chuyển đổi số năm 2022 với tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu đạt 87,21%.

Ngày 29/3, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác chuyển đổi số (CĐS) năm 2023 và đánh giá kết quả phối hợp giữa tỉnh Yên Bái với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn VNPT và khai trương Hệ thống Hội nghị giao ban điện tử đa phương tiện.

Hợp tác xã Trung Thành, xã Yên Hợp, Văn Yên trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap.

Mạnh dạn ứng dụng tiện ích thông minh từ khâu sản xuất, chế biến đến tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm đã tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng của các sản phẩm nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập đang là cách làm của nhiều nông dân thời "4.0" ở Văn Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục