Thị xã Nghĩa Lộ dấu ấn đậm nét bức tranh văn hóa - xã hội

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/2/2024 | 2:01:27 PM

YênBái - Bức tranh văn hóa - xã hội năm 2023 của thị xã Nghĩa Lộ khá sắc nét, có nhiều điểm nhấn, dấu ấn đậm nét và sinh động với việc tham mưu và phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn.

Hội thi “Lung linh vòng xòe” được thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thành công trong năm 2023.
Hội thi “Lung linh vòng xòe” được thị xã Nghĩa Lộ tổ chức thành công trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ Lương Mạnh Hà cho biết: "Thị xã đã quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa - xã hội bằng nhiều giải pháp quyết liệt, như: tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm; nắm bắt và chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn kịp thời ngay từ cơ sở; cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền ở cơ sở; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; khuyến khích, động viên những cách làm mới, sáng tạo, những mô hình hay, hiệu quả và nhân rộng; tranh thủ các nguồn lực đầu tư cho phát triển VHXH…”.

Phường Pú Trạng là điểm sáng trong công tác giảm nghèo của thị xã trong năm qua. Bà Hoàng Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Pú Trạng cho biết: "Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thị xã Nghĩa Lộ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã, UBND phường đã tập trung xây dựng kế hoạch giảm nghèo, giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể đến các các tổ dân phố, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo, nhất là huy động nguồn lực hỗ trợ công tác giảm nghèo và làm tốt công tác tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức vươn lên. Qua đó, trong năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm 6,12% so với năm 2022, đạt 101,14% kế hoạch; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 2,88% so với năm 2022, đạt 104,78% kế hoạch”.

Trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa là 93,6%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 97,6%... Các lễ hội truyền thống được bảo tồn, khai thác và quản lý, tổ chức đúng quy định. Phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển cả số và chất lượng. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 226 đội văn nghệ quần chúng thường xuyên duy trì hoạt động, có 6 hội thể thao, trên 70 câu lạc bộ thể thao, gần 3.000 gia đình thể thao, trên 53% tỷ lệ dân số duy trì tập luyện thể thao thường xuyên...

Ông Sầm Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn A cho biết: "Xã chỉ đạo quản lý và khai thác tốt các thiết chế văn hoá tại địa phương phục vụ các hoạt động văn hóa thể dục thể thao. Hiện, 8/8 bản trên địa bàn xã thành lập các đội văn nghệ quần chúng; 40% nhân dân tham gia thể dục thể thao thường xuyên… góp phần vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nói chung trên địa bàn xã”.

Được biết, trong tổng số 41 chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - môi trường - xây dựng Đảng mà thị xã đề ra trong năm 2023, có 17 chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 4 chỉ tiêu đạt; nổi bật như: số lượt khách du lịch đến thị xã, vượt 12%; số lao động được tạo việc làm mới, vượt 3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm so năm trước, vượt 24%; tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, vượt 1,7%; tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, vượt 8,4%; chất lượng phổ cập giáo dục; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

Có thể nói, bức tranh phát triển văn hóa - xã hội năm 2023 của thị xã Nghĩa Lộ khá sắc nét, có nhiều điểm nhấn, dấu ấn đậm nét và sinh động với việc tham mưu và phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, được tỉnh đánh giá cao và ghi nhận như: Lễ hội Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2023; Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái; tổ chức kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát huy giá trị khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Festival Kiến trúc sư trẻ toàn quốc lần thứ IX năm 2023; Lễ đón nhận và truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào... 

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ Lương Mạnh Hà cho biết: "Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; là năm sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa lớn, đòi hỏi công tác văn hóa - xã hội cần phải có những giải pháp, cách làm, đột phá mới để hoàn thành tốt 18 chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội đề ra”.

Theo đó, thị xã sẽ tiếp tục chú trọng triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; chú trọng thực hiện các chính sách về bảo tồn và phát huy bản sắc, văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch; thực hiện hiệu quả các mục tiêu đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm, giảm nghèo nhanh và bền vững; quan tâm chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện đầy đủ các chính sách về dân tộc… phấn đấu xây dựng chỉ số hạnh phúc của người dân Nghĩa Lộ đạt 68%.

Thu Hạnh