Những điển hình làm theo gương Bác ở Thượng Bằng La

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/10/2022 | 7:34:06 AM

YênBái - Thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ xã Thượng Bằng La (Văn Chấn) đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các chi bộ và đoàn thể ở cơ sở.

Các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng nhân dịp Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ xã Thượng Bằng La (Văn Chấn).
Các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng nhân dịp Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ xã Thượng Bằng La (Văn Chấn).

Đảng bộ xã hiện có 19 chi bộ trực thuộc với gần 480 đảng viên. Phát huy kết quả đạt được trong thực hiện chuyên đề học tập các năm trước, Đảng bộ xác định tiếp tục tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Việc tổ chức học tập nội dung cơ bản chuyên đề được thực hiện nghiêm túc; công tác rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của Đảng bộ, địa phương. 

Các chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy, của đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong tập thể gắn với thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức. 

Đồng thời, Đảng bộ chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các tập thể đã được Đảng bộ lựa chọn xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong học tâp, làm theo Bác tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện các mục tiêu của chi bộ và Đảng bộ đề ra. Cụ thể, Chi bộ Trường Mầm non và Chi bộ thôn Trung Tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng điển hình tiên tiến. 

Về điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chọn thôn Nông Trường, Hội Nông dân xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Điển hình tiên tiến trong sản xuất - kinh doanh, lựa chọn, xây dựng các mô hình tập thể: Hợp tác xã Lũng Lô; Hợp tác xã Văn Thịnh II; Tổ hợp tác chăn nuôi trâu, bò thôn Dạ. 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, xây dựng điển hình 2 tập thể Trường TH&THCS Thượng Bằng La và Trường TH&THCS Văn Tiên. Học tập và làm theo gương Bác, trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, đạt nhiều thành tích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. 

Có thể kể đến đảng viên Lê Đình Thước ở Chi bộ thôn Nông trường là tấm gương về phát triển kinh tế hộ gia đình. Chịu khó nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất ông Thước đã mạnh dạn cải tạo vườn trồng các loại cây ăn quả có giá trị, chuyển đổi nuôi trồng thủy sản, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. 

Với đồng chí Vũ Văn Hạnh - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Dạ thì việc xây dựng nông thôn mới chính là việc xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi hộ dân. Trưởng thôn Hạn đã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực vận động nhân dân đoàn kết, đồng lòng góp công sức, tiền của và hiến đất để làm đường, xây dựng nhà văn hóa thôn, phối hợp tổ chức các mô hình dân vận khéo góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 

Hay gương người Trạm trưởng Trạm Y tế xã Hoàng Đình Trung đã có nhiều nỗ lực nâng cao trình độ bản thân, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản lý đội ngũ nhân viên y tế cùng làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trạm Y tế được người dân hài lòng, tin tưởng, đặc biệt là trong phòng, chống dịch, bệnh COVID-19. 

Chủ tịch Hội Nông dân Hoàng Văn Trường đã phát huy vai trò người đứng đầu tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chủ động phối hợp với các đoàn thể tổ chức xây dựng hàng chục mô hình điển hình sản xuất kinh doanh giỏi trong hội viên, khẳng định tinh thần đoàn kết tập thể, chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương… 

Những mô hình điển hình học và làm theo Bác ở Thượng Bằng La thực sự là hạt nhân, nòng cốt vận động nhân dân hình thành được các vùng sản xuất tập trung như vùng chè và vùng cây ăn quả trên 600 ha, vùng cây lâm nghiệp và tre măng Điền trúc khoảng 1.500 ha; vùng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô đàn lợn từ 30 con trở lên, quy mô đàn gà, vịt từ 300 - 1.000 con/lứa trở lên... 

Kết quả đó là cơ sở để xã phấn đấu năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng, số hộ nghèo chỉ còn 7,47% theo tiêu chí mới; đồng thời huy động hiệu quả mọi nguồn lực để trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.
Minh Quang