Văn Yên phát huy nhân tố tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/3/2023 | 7:39:04 AM

YênBái - Ngoài việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các trang fanpage của các cơ quan, đơn vị, địa phương để định hướng dư luận xã hội, Văn Yên đặc biệt chú trọng và đề cao vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

Huyện ủy Văn Yên luôn chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.
Huyện ủy Văn Yên luôn chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Xác định công tác tuyên truyền ngày càng giữ vị trí quan trọng trong giai đoạn cách mạng mới và thời đại bùng nổ thông tin, thời gian qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tập trung phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở nhằm truyền tải kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần dẫn dắt, định hướng dư luận, đem đến cho cán bộ, đảng viên, nhân dân cái nhìn khách quan, toàn diện và phản ánh trung thực thành tựu đổi mới, phát triển của đất nước.

Qua đó, đã tạo sự đồng thuận, đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu "Diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nâng cao nhận thức cho nhân dân

Châu Quế Hạ - xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên có 2.167 hộ, 8.532 nhân khẩu sinh sống ở 10 thôn với gần 60% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/HU ngày 7/5/2021 của Huyện ủy Văn Yên về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng ủy xã chỉ đạo thành lập trang fanpage "Xã Châu Quế Hạ” để đăng tải, đưa các thông tin về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh của tỉnh, huyện, xã. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tập trung phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở và coi đây là kênh thông tin quan trọng để định hướng dư luận xã hội và tuyên truyền về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào của hệ thống chính trị như: "Ngày thứ Bảy cùng dân”, "Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh, môi trường sống”. 

Đặc biệt, đã kịp thời tương tác, tuyên truyền, phản ánh sinh động mọi hoạt động của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị địa phương thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn và hoạt động của hội, đoàn thể cơ sở. 

Đồng chí Vũ Đức Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Châu Quế Hạ cho biết: "Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng ủy xã giao đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch UBND xã, công chức Văn phòng - Thống kê phối hợp với đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trong các buổi họp chi bộ, họp thôn các sự kiện chính trị quan trọng để lồng ghép các nội dung về chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, bởi họ thường là mục tiêu để các thế lực phản động lôi kéo, gây kích động, chia rẽ”.

Thị trấn Mậu A là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Văn Yên, có mật độ dân số đông. Thực hiện Công văn số 355-CV/HU ngày 26/5/2021 của Huyện ủy Văn Yên về việc triển khai một số nội dung công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, Đảng ủy thị trấn đã chú trọng kiện toàn và xây dựng quy chế hoạt động đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở với 16 tuyên truyền viên cơ sở và 9 báo cáo viên của Đảng ủy được kiện toàn, phân công trách nhiệm rõ ràng,

Đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở luôn chấp hành nghiêm túc kỷ luật phát ngôn của Đảng, giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân về các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, các tổ chức, đoàn thể. 

Nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, thông qua các hình thức như: hội thi, lễ hội, hoạt động thể dục thể thao, phong trào thi đua và thường xuyên lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các chi bộ, chi hội, câu lạc bộ…; trong đó, chú trọng tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân về những thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch chống phá cách mạng, xúi giục, lôi kéo người dân, đồng bào dân tộc để gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Ông Khổng Giang Lam - Bí thư Đảng ủy thị trấn Mậu A cho biết: "Đảng ủy thị trấn đã tập trung nâng cao trình độ, lý luận chuyên môn cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở thông qua các lớp tập huấn tại thị trấn và tại huyện. Hàng tháng, Đảng ủy thị trấn nhận "Thông báo nội bộ” từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy về cấp phát cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở để bám sát nội dung định hướng tuyên truyền, ổn định tình hình, dư luận xã hội; trong đó, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giúp nhân dân chủ động nắm vững và hiểu rõ bản chất vấn đề, không để kẻ xấu xúi giục, lôi kéo, chia rẽ, gây mất đoàn kết”. 

Chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin

Huyện ủy Văn Yên xác định, chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu độc nhằm chống phá cách mạng, chia rẽ mất đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân. 

Ngoài việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các trang fanpage của các cơ quan, đơn vị, địa phương để định hướng dư luận xã hội, Văn Yên đặc biệt chú trọng và đề cao vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Đội ngũ 279 tuyên truyền viên cơ sở của 24 xã, 1 thị trấn chính là lực lượng gần gũi, sâu sát và nắm rõ tình hình, nguyện vọng, tâm lý của nhân dân và là những nhân tố tích cực để truyền tải mọi thông điệp, chủ trương, đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tới nhân dân một cách hiệu quả nhất. 

Thông qua các hội thi, hội diễn, tọa đàm, tập huấn, sinh hoạt chi bộ, họp thôn…, các tuyên truyền viên cơ sở đã lồng ghép tuyên truyền để định hướng dư luận, phân tích và vạch trần những quan điểm sai trái, thù địch để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. 

Cấp ủy các cấp đã bám sát tình hình, chỉ đạo hệ thống tuyên truyền viên cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền sát, đúng với thực tế của địa phương, đơn vị. Phát huy ưu thế của tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức trong hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, những nội dung thông tin xấu, độc, thông tin giả. 


Đảng viên thôn Khe Hóp, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ. 

Nội dung tuyên truyền được chuẩn bị bài bản, đầy đủ, sinh động, hình thức nhiều đổi mới đã thu hút được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân; có sự phân nhóm đối tượng để chuẩn bị, xây dựng hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp. 

Bên cạnh đó, nhằm tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp ủy Đảng toàn huyện đã tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, góp phần định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trong bối cảnh những thông tin, luồng dư luận trái chiều tác động đến tâm trạng, nhận thức, niềm tin của các tầng lớp nhân dân. 

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị của đất nước, các vấn để "nóng”, bức xúc trong xã hội liên quan đến chủ quyền biển đảo, ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ, đảng viên để kích động, chống phá Việt Nam. 

Trước tình hình đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã trở thành chiến sĩ xung kích, trực tiếp, trực diện đấu tranh phản bác, bảo vệ quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời định hướng dư luận trước các thông tin trái chiều, sai sự thật, tạo sự thống nhất cao trong xã hội. 

Ông Nguyễn Anh Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Yên cho biết: Trong thời đại bùng nổ thông tin càng khẳng định vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng - một vũ khí sắc bén, linh hoạt, có truyền đạt, có đối thoại và định hướng, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, trong đó có những thông tin nhạy cảm mà không thể một tài liệu, phương tiện truyền thông nào có thể truyền đạt, thay thế được. 

Vì vậy, Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện đã tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách kịp thời, hiệu quả. 

Trong đó, đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở trong công tác định hướng, tuyên truyền để nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu, kích động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước tập trung vào những sự kiện trọng đại như: bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, đại hội đảng các cấp, công tác phòng, chống dịch Covid-19... cũng như nắm bắt diễn biến tư tưởng của nhân dân và dư luận xã hội để có biện pháp giúp Ban Chỉ đạo 35 của huyện triển khai ngăn chặn kịp thời, hiệu quả âm mưu "Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Thanh Tân