Công an huyện Trạm Tấu phát huy vai trò nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2023 | 11:05:26 AM

YênBái - Phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, Công an huyện Trạm Tấu đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm; xây dựng các mô hình an ninh trật tự (ANTT), góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu phối hợp tổ chức truyền thông phòng, chống mua bán người.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu phối hợp tổ chức truyền thông phòng, chống mua bán người.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, hàng năm, Công an huyện Trạm Tấu đều phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” tới đông đảo quần chúng nhân dân. 

Cùng đó, tổ chức Hội nghị diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, "Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”; tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”… 


10 năm qua, Công an huyện đã phối hợp tổ chức 1.560 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho trên 120.000 lượt người; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng 18 mô hình "Tổ nhân dân tự quản về ANTT” tại 11 xã, thị trấn với 259 thành viên; 10 mô hình phòng chống tội phạm tại các xã: Túc Đán, Trạm Tấu, Hát Lừu, Xà Hồ, Pá Hu; duy trì hoạt động của 15 tổ an ninh nhân dân với 76 thành viên; 46 tổ hòa giải với 244 thành viên; 10 tổ an ninh xung kích với 51 thành viên; 57 đội dân phòng với 705 thành viên; 70 biển thông báo số điện thoại an ninh… 

Qua đó, đã huy động được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Từ năm 2013 đến nay, nhân dân huyện Trạm Tấu đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 1.230 nguồn tin, trong đó có 868 tin có giá trị, phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật. 

Song song với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện Trạm Tấu đã tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm. Đã gọi răn đe, giáo dục hơn 7.000 lượt đối tượng hình sự, nghiện ma túy, thanh thiếu niên hư; phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp giải quyết trên 620 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân; vận động thu hồi trên 1.200 súng tự chế và linh kiện lắp ráp súng tự chế; giúp đỡ trên 330 người chấp hành xong án phạt tù, người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. 

Cùng đó, Công an huyện Trạm Tấu đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện; tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 124 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT”, Quyết định số 510 của Bộ Công an ban hành "Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”.


Hiện tại, kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã được huyện lấy làm nội dung, tiêu chí để xét công nhận các danh hiệu: gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn nông thôn mới... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với thực hiện hiệu quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thời gian tới, Công an huyện Trạm Tấu tiếp tục phối hợp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ, giữ gìn ANTT; tăng cường nắm tình hình nhân dân; đề ra các biện pháp, hình thức vận động quần chúng phù hợp với đặc điểm, phong tục tập quán từng địa bàn.

Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT; tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp xử lý tin báo, tố giác tội phạm, bảo vệ bí mật Nhà nước; kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp giảm thiểu các nguyên nhân, điều kiện gây phức tạp về ANTT.

Xây dựng các mô hình khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT”; phối hợp rà soát và tham mưu giải quyết kịp thời, dứt điểm, ổn định các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện; duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Hồng Oanh