Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái và Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai ký Kế hoạch phối hợp công tác

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2023 | 1:34:39 PM

YênBái - Sáng 26/5, Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái và Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức Lễ ký Kế hoạch phối hợp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và cải cách tư pháp (CCTP) năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái và Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai ký Kế hoạch phối hợp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025.
Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái và Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai ký Kế hoạch phối hợp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023 và giai đoạn 2023 – 2025.


Đồng chí Lương Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái và đồng chí Lý Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đồng chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp, Ban Nội chính của Đảng bộ 2 tỉnh sẽ trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong việc tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC, CCTP nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này.

Trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Ban Nội chính Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, PCTNTC và CCTP, kế hoạch thi đua chuyên đề hàng năm do BNC Trung ương phát động. 

Cùng đó, 2 cơ quan sẽ trao đổi kinh nghiệm, phương pháp cụ thể hóa, vận dụng vào thực tế các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong thực hiện công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án theo quy định.

Trao đổi kinh nghiệm tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; việc tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư; tham mưu giúp Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.


Hai Ban Nội chính trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC, Ban Chỉ đạo CCTP; trao đổi kinh nghiệm trong việc sắp xếp tổ chức, biên chế cơ quan theo tinh thần Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2018 của Ban Nội chính Trung ương và Quy định số 04 của Ban Bí thư… 

Hồng Oanh