Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái - Lào Cai ký kết phối hợp công tác giai đoạn 2023-2025

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/5/2023 | 8:58:16 PM

YênBái - Tại tỉnh Lào Cai, đồng chí Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai và đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái vừa đồng chủ trì Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2023 - 2025.

Trưởng Ban Dân vận Yên Bái, Lào Cai ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2023-2025
Trưởng Ban Dân vận Yên Bái, Lào Cai ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2023-2025


Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy hai tỉnh đã thảo luận, thống nhất kế hoạch phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2023 - 2025 với các nội dung: tham mưu các văn bản sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác dân vận; tham mưu triển khai thực hiện các chuyên đề, đề án, chương trình hành động công tác dân vận. Đồng thời, trao đổi kinh nghiệm tham mưu, đề xuất với cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận các cơ quan nhà nước. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương về "Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về "Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tình hình mới”; trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang trong thực hiện công tác dân vận. 

Cùng với đó là kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp, trọng tâm là tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Hợp tác, phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân tộc và công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác tôn giáo; kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; kinh nghiệm về hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. 

Trao đổi kinh nghiệm nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận và xử lý những vấn đề mới phát sinh. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực giáp ranh 2 tỉnh chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các dự án đầu tư có liên quan đến 2 tỉnh.

Kinh nghiệm về phương pháp, cách làm hiệu quả trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy hai địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác dân vận, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Mai Linh

Tags Ban Dân vận Yên Bái - Lào Cai ký kết phối hợp công tác dân vận

Các tin khác
Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận tham gia thảo luận tại Hội trường chiều 23/5.

Chiều 23/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Quốc Luận đã tham gia thảo luận toàn thể tại hội trường về dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023, cho ý kiến tại kỳ họp thứ sáu (tháng 10-2023), thông qua tại kỳ họp thứ bảy (tháng 5-2024).

Cán bộ Bộ phận Hành chính công xã An Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đảm bảo quyền của nhân dân được biết, tham gia ý kiến, quyết định, thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn, các địa phương của huyện Văn Yên đã thực hiện nghiêm việc công khai để nhân dân biết chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng, mức thu các loại quỹ, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp khác...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev

Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất Dmitry Medvedev nhấn mạnh Nga xem Việt Nam là đối tác quan trọng, mong muốn cùng Việt Nam phát triển hợp tác song phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục