Thanh niên Yên Bái xung kích trên trận địa tư tưởng

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/6/2023 | 7:50:48 AM

YênBái - Với quan điểm chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả chống các thông tin xấu, độc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng, phát triển các kênh thông tin của Đoàn, đặc biệt là trên mạng xã hội và chủ động cung cấp các thông tin chính thống, tích cực đến ĐVTN song hành với các hoạt động phản biện, đấu tranh trực diện với thông tin xấu độc...

Giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ ĐVTN và tập hợp lực lượng đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của các cấp bộ đoàn. Trong ảnh: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia hành trình về địa chỉ đỏ nơi thành lập Đội du kích Cổ Văn, xã Mường Lai, huyện Lục Yên.
Giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ ĐVTN và tập hợp lực lượng đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của các cấp bộ đoàn. Trong ảnh: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia hành trình về địa chỉ đỏ nơi thành lập Đội du kích Cổ Văn, xã Mường Lai, huyện Lục Yên.

Thanh niên với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn là lực lượng chủ yếu và cũng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Cũng chính thanh niên lại mang trong mình sự bồng bột, thiếu thực tế; dễ dao động, dễ bị lôi kéo, ảnh hưởng của lối sống đua đòi, dẫn đến một bộ phận giới trẻ coi trọng lối sống vật chất, xem nhẹ giá trị tinh thần, dẫn đến vô cảm, thấy sai không đấu tranh, thấy đúng không bảo vệ; giảm sút ý chí phấn đấu vươn lên, ngại khó khăn, gian khổ, lệch lạc trong suy nghĩ và hành động... Vì đó, thanh niên Việt Nam đã và đang trở thành trọng điểm tấn công của các đối tượng thù địch.

Luôn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để chống phá Đảng, Nhà nước và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân ta; truyền thông, tư tưởng văn hóa là trận địa mà các thế lực thù địch  \lựa chọn với nhiều chiêu bài như: "Dân chủ”, "dân quyền”, "Dân tộc”, "Tôn giáo”... 

Chúng nhận thấy thanh niên là lực lượng chủ yếu sử dụng Internet và các phương tiện truyền thông xã hội nên đã ra sức tán phát những bài viết, blog, hình ảnh, video clip với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, vu khống trên mạng xã hội, nhất là các kênh YouTube, Facebook, Zalo... và ít nhiều đã đạt được mục đích của mình. Chúng đã rất chủ động trên lĩnh vực thông tin truyền thông với vô số bài viết, hình ảnh, video clip từ trực diện, công khai đến những phương pháp "ẩn mình” hết sức tinh vi. 

Dù bằng cách này hay cách khác, các thế lực thù địch, bọn bất mãn chế độ và những kẻ cơ hội, mù quáng chính trị vẫn chỉ một mục tiêu duy nhất là xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác-Lênin, phủ nhận những thành quả của đất nước, dân tộc cả trong quá khứ, hiện tại cũng như vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo ra các diễn đàn trên mạng xã hội để nhiều người trẻ truy cập và định hướng bình luận theo hướng tiêu cực nhằm gieo rắc sự hoài nghi, chán nản, dẫn tới mất phương hướng chính trị. 

Chúng cổ xúy cho lối sống thực dụng hòng làm tha hóa con người, khơi dậy ham muốn bản năng, chạy theo sự hưởng lạc, bất mãn và từ bỏ chế độ… Và cuối cùng là loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã sáng suốt lựa chọn. 

Quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thấm nhuần những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc bất hủ của Người: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng” vừa "chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”… , những năm qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã quan tâm, chỉ đạo việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. 


Đến nay, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại những quan điểm thù địch, sai trái đã trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Nhiều cán bộ, đảng viên và cả những quần chúng ưu tú, có trách nhiệm trên địa bàn tỉnh, không kể giới tính, dân tộc, tôn giáo, thuộc nhiều giai tầng xã hội khác nhau đều tham gia vào trận tuyến đấu tranh, phản bác và tích cực, chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Sinh viên Nguyễn Thúy Hiền ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, hiện đang theo học tại Trường Đại học Hannover, Cộng hòa Liên bang Đức cho biết: Du học sinh như chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với những kẻ móc nối, lôi kéo tham gia vào các hội nhóm thực chất là các tổ chức phản động. Tại đó, người ta tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước, chủ nghĩa Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh… làm cho các bạn trẻ chán ghét, mất niềm tin vào chế độ và đất nước ta, tiến tới tham gia vào các hoạt động mà họ hướng dẫn, chỉ đạo. Không tỉnh táo, rất dễ đi theo họ, phục vụ và nghe theo sự chỉ đạo của họ. Những cám dỗ như: tặng học bổng, giới thiệu việc làm tốt, giúp đỡ để được định cư và cả những hứa hẹn theo kiểu sẽ có vị trí trong bộ máy chính phủ khi việc lật đổ chế độ ở Việt Nam thành công…

Chúng ta chẳng khó khăn gì khi tìm thấy những bài viết mang ý đồ gieo rắc vào giới trẻ khái niệm "cấp tiến”, "tự do”, "dân chủ” xa rời thực tiễn... trên mạng xã hội, trên các trang web của các hội nhóm du học sinh, việt kiều trẻ ở nước ngoài.

Với tư cách là "Đội dự bị tin cậy của Đảng”, lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng, trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng niềm tin khoa học cho thanh niên về con đường cách mạng của nước ta; định hướng, hỗ trợ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nhận diện, tham gia đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN nhằm xây dựng niềm tin khoa học cho thanh niên, giúp ĐVTN "vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”...

Từ đó, ĐVTN có những hành động đúng đắn trong học tập, lao động, cuộc sống và tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua xây dựng các chuyên trang, tuyến bài, các sản phẩm truyền thông hiện đại, thu hút, hấp dẫn thanh niên bằng những hình ảnh, tranh minh họa, clip ngắn gọn, sống động; tổ chức cuộc thi thiết kế các sản phẩm truyền thông; tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng, lịch sử lãnh tụ; tổ chức các chiến dịch truyền thông gắn với các sự kiện chính trị, xã hội lớn được dư luận quan tâm như "Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”, "Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”... 

Đặc biệt, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh với 18 thành viên, chỉ đạo thành lập và tổ chức tốt hoạt động của 16 câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện (đạt tỷ lệ 100%), gồm 238 thành viên với nhiều chủ đề sinh hoạt có chiều sâu. 

Các câu lạc bộ lý luận trẻ đã trở thành diễn đàn, sân chơi lý luận bổ ích để ĐVTN cùng nhau thảo luận những vấn đề lý luận; những vấn đề xã hội được giới trẻ quan tâm; các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các vấn đề đặt ra đối với tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn hiện nay…, phân tích, nhận diện đúng - sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ. 

Với quan điểm chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả chống các thông tin xấu, độc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng, phát triển các kênh thông tin của Đoàn, đặc biệt là trên mạng xã hội và chủ động cung cấp các thông tin chính thống, tích cực đến ĐVTN song hành với các hoạt động phản biện, đấu tranh trực diện với các thông tin, xấu độc; chia sẻ các tin bài trên các trang, nhóm của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy như: "Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, "Hương sen Việt”, "Tâm sáng”… Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thẳng thắn đấu tranh với các vấn đề trái chiều, thông tin xuyên tạc trên không gian mạng.

Nội dung chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 trên fanpage "Tuổi trẻ Yên Bái".

Đến nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đang khai thác hiệu quả hệ thống thông tin của Đoàn Thanh niên thông qua 1 website, 18 tài khoản, chuyên trang của Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện, hơn 1.200 tài khoản, chuyên trang của các cơ sở Đoàn. 

Bằng việc duy trì các kênh thông tin này, ngoài làm tốt công tác kết nối, tương tác giữa tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi; quảng bá, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, đây còn là nơi "giải độc” thông tin. 

Với phương châm "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đồng thời phản biện các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch, trong đó chú trọng triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên fanpage "Tuổi trẻ Yên Bái” và các trang Facebook cấp huyện, cấp cơ sở kết hợp chặt chẽ với công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các hành động đẹp để tuyên truyền, lan tỏa những những hình ảnh, câu chuyện đẹp. Qua đó, góp phần định hướng giá trị sống, nhân cách, niềm tin và tư tưởng cho thanh, thiếu niên, đồng thời bước đầu tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội… 

Nhằm nâng cao sức đề kháng của thanh niên trước các thông tin xấu, độc, các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên tổ chức các chương trình sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, tuyên truyền góc mạng xã hội để nâng cao kỹ năng, khả năng thẩm định thông tin từ mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại, kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, văn hóa sử dụng mạng xã hội... 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin xấu, độc của các cấp bộ đoàn và ĐVTN vẫn còn rất nhiều hạn chế, có thể kể ra như: lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực này còn thiếu và yếu; các cơ chế cho việc truyền thông nhanh, đúng, đủ chưa được đảm bảo; còn ít các sản phẩm truyền thông đủ sức hấp dẫn giới trẻ; trang mạng xã hội của một số cơ sở chưa có sự tương tác cao với ĐVTN; các chuyên đề ứng xử với mạng xã hội ở một số cơ sở chưa được duy trì thường xuyên, liên tục, nhiều thanh niên còn thờ ơ với việc chia sẻ thông tin tốt trên không gian mạng... 

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả tại các cấp bộ Đoàn; trang bị kiến thức và sức "đề kháng” cho thế hệ trẻ, từng bước tập hợp lực lượng, dũng cảm đấu tranh với các quan điểm sai trái; phải kết hợp hài hòa giữa "xây” và "chống” làm sao để mỗi ĐVTN xác định rõ ý thức, trách nhiệm của mình, nhìn rõ bộ mặt kẻ thù, từ đó có những phương pháp đúng, hành động đúng, đặc biệt là trên không gian mạng; chung sức, đồng lòng và hăng hái nhất, tiêu biểu nhất trên trận tuyến thông tin, văn hóa, tư tưởng, đóng góp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Lê Phiên