Bàn giải pháp tăng tốc hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/7/2023 | 3:54:48 PM

YênBái - Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, chiều nay 17/7, các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trình tại Hội nghị và bàn về các giải pháp để tăng tốc hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.


Từ gợi ý của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, tại 3 tổ thảo luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; về các dự thảo báo cáo sơ kết các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và dự thảo báo cáo 6 tháng của Tỉnh ủy. 

Thống nhất cao với các dự thảo báo cáo, tờ trình, kết quả nổi bật đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các đại biểu cũng đã tích cực thảo luận, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh của ngành, đơn vị, địa phương mình, chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả. Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trên một số lĩnh vực và có những đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 


Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đoàn Hữu Phung phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ.

Các đại biểu có ý kiến đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, đồng thời nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách ưu tiên (đặc thù) để thu hút đầu tư phát triển du lịch, sản xuất và chế biến nông nghiệp hữu cơ, sản xuất và chế biến dược liệu... đối với các huyện vùng cao; đề nghị tỉnh sớm tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng "Sổ tay đảng viên điện tử”, nhất là đối với các chi bộ nông thôn. 

Cùng với đó, các đại biểu đề nghị tỉnh có giải pháp tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm gỗ; đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí phát triển các sản phẩm du lịch, điểm du lịch…

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, có đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm thực hiện điều chuyển giáo viên từ các huyện vùng cao về các huyện vùng thấp, thị xã, thành phố theo định kỳ tối thiểu 3 năm 1 lần để giúp các huyện vùng cao có đủ nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng; tiếp tục bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục – đào tạo huyện Mù Cang Chải theo định mức chuẩn quy định; tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị dạy học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018…

Đối với công tác giảm nghèo, có ý kiến đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có hướng dẫn cụ thể về nội dung khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề, truyền thông, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã ở Tiểu dự án 1 – Dự án 4 trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ chuyển đổi số cho các vùng đặc biệt khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ điện thoại thông minh cho các hộ gia đình thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách; đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn triển khai và đồng bộ dữ liệu dân cư với Hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân… 


Bí thư Huyện ủy Văn Chấn Mai Mộng Tuân thảo luận ở tổ về giải pháp đảm bảo tiến độ các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương theo kế hoạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tiến độ triển khai các chỉ tiêu đến năm 2025. 

Ngoài đánh giá bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, các đại biểu cũng  tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và có những đề xuất để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo chương trình, sáng mai - 18/7, Hội nghị tiếp tục nghe tóm tắt dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; tóm tắt dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIX; nghe báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ và tiếp tục thảo luận tại hội trường. 

Thanh Chi – Mạnh Cường