Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy

  • Cập nhật: Thứ hai, 17/7/2023 | 9:26:48 AM

YênBái - Sáng nay – 17/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng), sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và một số nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh!

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng Trung ương,
Thưa toàn thể các đồng chí!

Thực hiện Chương trình công tác, hôm nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh; sơ kết việc thực hiện một số nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; quán triệt Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị và cho ý kiến, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tôi nhiệt liệt chào mừng và thân ái gửi tới các vị đại biểu cùng các đồng chí tham dự Hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra!

>> Khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX diễn ra trong 2 ngày 17, 18/7.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Để chuẩn bị cho Hội nghị giữa nhiệm kỳ này, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy bám sát Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chủ động tham mưu xây dựng các báo cáo, tờ trình để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thảo luận và quyết nghị. Tài liệu đã được gửi cho các đại biểu nghiên cứu trước, trên cơ sở Chương trình Hội nghị, Tôi xin nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở để các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận:

1. Về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh

Từ sau Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đến nay, tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và có phần gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo và so với các nhiệm kỳ gần đây. Đại dịch Covid-19 xảy ra trên diện rộng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục căng thẳng; nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới rơi vào suy thoái; nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy; giá cả nguyên, nhiên vật liệu tăng cao; biến đổi khí hậu, thiên tai, thời tiết cực đoan,... tác động, ảnh hưởng sâu rộng đến an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, tỉnh Yên Bái cũng như các địa phương khác phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức: ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính trị thế giới cùng với tác động của đại dịch Covid-19 làm cho tổng cầu của nền kinh tế giảm mạnh, thị trường xuất khẩu thu hẹp; những tác động của chính sách tài khóa, tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát đã ảnh hưởng đến tăng trưởng; thị trường tài chính, chứng khoán, bất động sản biến động mạnh, khó dự báo; giá cả nguyên vật liệu, nhu yếu phẩm thiết yếu tăng cao,… đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh đó, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, đưa tỉnh ta từng bước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là:

Thứ nhất, khẩn trương nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Trung ương thành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh với tư duy đổi mới, quyết tâm chính trị cao, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, dễ kiểm tra, giám sát, dễ đánh giá; tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức thực hiện và sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ ba, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, bài bản, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, qua đó tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để duy trì và phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt kết quả tích cực.Đến nay, theo đánh giá sơ bộ, sẽ có 06/19 chỉ tiêu hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội, 12/19 chỉ tiêu dự ước hoàn thành, còn 01/19 chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp tích cực để phấn đấu hoàn thành. Cụ thể:

- Kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt khá, bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86%/năm,đứng thứ 3/14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cao hơn mục tiêu nghị quyết Đại hội (7,5%/năm); 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 6,59%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng

Thu ngân sách nhà nước vượt cao so với dự toán Trung ương giao, tăng đều qua các năm: năm 2021 đạt 4.383 tỷ đồng, bằng 171% dự toán Trung ương giao, vượt 9,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 22% so với năm 2020; năm 2022 đạt 4.617 tỷ đồng, bằng 161% dự toán Trung ương giao, tăng 5,5% so với năm 2021; năm 2023 phấn đấu đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 74,3% mục tiêu đến 2025 theo Nghị quyết Đại hội.

Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giáo dục, y tế... góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tổng vốn đầu tư phát triển từ đầu nhiệm kỳ đến nay ước đạt 44.880 tỷ đồng, bằng 44,88% mục tiêu Nghị quyết.

Diện mạo đô thị, nông thôn thay đổi theo hướng khang trang, hiện đại. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh đã có 99/150 xã (chiếm 66%) đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 78,5% mục tiêu Nghị quyết, có 3/9 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 20,38%, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 88%, tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93%, bằng mục tiêu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Chú trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt 88,8%, nông thôn đạt 33,7% (đạt 95,5% và 67,4% mục tiêu Nghị quyết). Đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay đã đạt 66,7%.

Văn hóa - xã hội có bước phát triển toàn diện. Chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế không ngừng được nâng lên. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 326 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 73,8%), vượt mục tiêu Nghị quyết, chất lượng giáo dục toàn diện đạt mức khá trong vùng. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, bằng 98,4% mục tiêu Nghị quyết; các chỉ tiêu về tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế (đạt 89,6%), số bác sĩ trên 1 vạn dân (đạt 10,4), số giường bệnh trên 1 vạn dân (đạt 34,6) đều vượt chỉ tiêu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực. Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 34% (lần lượt đạt 94,3% và 85% mục tiêu Nghị quyết).

Thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2022, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 73,9 tuổi, bằng 99,2% mục tiêu Nghị quyết; số năm sống khỏe đạt 66,2 năm, bằng 97,35% mục tiêu Nghị quyết; chỉ số hạnh phúc đạt 62,57%, tăng 9,27% so với đầu nhiệm kỳ, bằng 91,6% mục tiêu Nghị quyết.

Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa là 82,3%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa là 69,2%, lần lượt bằng 96,82% và bằng 92,3% mục tiêu Nghị quyết.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

- Quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nhiều cách làm mới sáng tạo, hiệu quả


Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hợp lý; chất lượng đội ngũ cán bộ chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên; tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%; tỷ lệ cán bộ, đảng viên nêu gương tốt hàng năm đạt trên 90%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt trên 1.900 đảng viên, vượt mục tiêu Nghị quyết.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp được cải thiện; sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc được phát huy, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên.

- Thực hiện nghiêm túc công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Sớm triển khai thành lập và đưa vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Yên Bái theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, đó là:

- Kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; một số chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch hoặc đạt kế hoạch nhưng ở mức thấp; cơ cấu lại một số ngành, lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ chưa đạt mục tiêu đề ra; chất lượng, hiệu quả công tác thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế.

- Văn hóa, xã hội vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa thực sự đáp ứng với yêu cầu phát triển; đời sống một bộ phận người dân vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. An ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp.

- Việc cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, chưa sát với tình hình thực tiễn. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, có mặt yếu kémCông tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị còn một số hạn chế, bất cập chưa được khắc phục kịp thời...

Tại Hội nghị này, Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, quyết tâm tăng tốc hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

2. Về các dự thảo Báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Như các đồng chí đã biết, nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã rất khẩn trương ban hành 11 nghị quyết chuyên đề bao trùm trên các lĩnh vực trên cơ sở cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. 

Cùng với đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, cho chủ trương, định hướng để HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, đề án, chính sách, tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý để các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện. Sau hơn 02 năm tổ chức thực hiện, các nghị quyết, đề án, chính sách đã sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đã được nêu rõ trong các báo cáo, Tôi đề nghị các đồng chí tập trung phân tích, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, bài bản để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, chính sách trong thời gian tới.


Đại biểu dự Hội nghị.

3. Tại Hội nghị này, chúng ta sẽ được quán triệt Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Tôi đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, tiếp thu; trên cơ sở đó chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận của Trung ương, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ làm công tác thông tin đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, phù hợp với quan hệ giữa Việt Nam và các nước, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

4. Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 23/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái năm 2023, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ và gửi tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hồ sơ cá nhân của mình phục vụ việc lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy định.

Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ hồ sơ của người được lấy phiếu tín nhiệm, kết hợp với thực tế theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện, công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, thể hiện rõ chính kiến của mình một cách công tâm, khách quan, dân chủ về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thưa toàn thể các đồng chí,

Những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho các đối tượng, tỉnh Yên Bái đã ban hành các đề án, chính sách của tỉnh và tích cực huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ người có công, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chúng ta đã thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở cho trên 1.300 hộ gia đình có người có công và hộ nghèo (trong đó có 1.022 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn), chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa.

Trên cơ sở các chính sách của Trung ương và của HĐND tỉnh, ngày 27/4/2023 vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu từ nay đến hết năm 2025 sẽ hỗ trợ xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa 3.022 căn nhà cho các hộ nghèo và cận nghèo, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà bán kiên cố trên địa bàn toàn tỉnh; tổng nguồn kinh phí là 148,9 tỷ đồng, bao gồm 80,0 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, còn lại huy động, lồng ghép từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn lực xã hội hóa là 68,8 tỷ đồng.

Phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách”, tôi đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng các ban, sở, ngành của tỉnh và tương đương, cùng các đại biểu dự Hội nghị quan tâm ủng hộ và vận động ủng hộ kinh phí, tạo thêm nguồn lực để thực hiện Đề án. Đồng thời, yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh sớm cải thiện điều kiện về nhà ở, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hội nghị hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thời gian Hội nghị diễn ra trong 02 ngày, với rất nhiều nội dung quan trọng, cần có sự nghiên cứu sâu, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định sáng suốt. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu hội nghị, tích cực tham gia ý kiến thảo luận dân chủ, sâu sắc, chất lượng và quyết định khách quan, công tâm để Hội nghị của chúng ta hoàn thành tốt chương trình đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX (mở rộng) - Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025; chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags Phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy

Các tin khác

Sáng nay – 17/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 20 (mở rộng), sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và một số nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, quán triệt Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị và cho ý kiến, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu tham dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng.

Thực hiện Nghị quyết 37 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Trạm Tấu đã cụ thể hóa, ban hành Kế hoạch số 41-KH/HU ngày 23/7/2022, đề ra 23 chỉ tiêu thuộc 8 nhóm chỉ tiêu của Nghị quyết và 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại khu di tích sử Nguyễn Thái Học/ Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023/ Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn/ Yên Bái là 1 trong 9 địa phương dẫn đầu toàn quốc về nhận thức số/ Giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và của HĐND tỉnh về các chương trình mục tiêu quốc gia/ Sự kiện "Tây Bắc Fashion Week 2023” tại Yên Bái… là những tin tức thời sự nổi bật trong tỉnh tuần qua.

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (hàng đầu).

Vấn đề Biển Đông tiếp tục là chủ đề thường trực trong nghị sự của hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, bởi những diễn biến kéo theo nhiều quan điểm khác nhau.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục