Văn Yên tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/1/2024 | 7:41:22 AM

YênBái - Ban Chỉ đạo 35 huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; làm tốt công tác quản lý thông tin, tuyên truyền, phát hiện xử lý các vi phạm.

Huyện ủy Văn Yên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho ban tuyên giáo cơ sở, tuyên truyền viên cơ sở.
Huyện ủy Văn Yên tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho ban tuyên giáo cơ sở, tuyên truyền viên cơ sở.


Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (viết tắt là Nghị quyết 35), cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo 35 huyện Văn Yên đã có nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; làm tốt công tác quản lý thông tin, tuyên truyền, phát hiện xử lý các vi phạm.

Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 huyện Văn Yên cho biết: để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 158-KH/HU, ngày 14/02/2019 về tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35; Chương trình hành động số 60-CTr/HU, ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, Huyện ủy tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết 35 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và báo cáo viên Huyện ủy tại Hội nghị báo cáo viên tháng 02/2019; sao gửi Nghị quyết 35 đến các chi, đảng bộ cơ sở. 

Qua triển khai, 100% chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 35; trong đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức được quán triệt; trên 96% đảng viên tham gia học tập xong trong tháng 3/2019. Hàng năm,  huyện đều tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho thành viên BCĐ 35 cấp huyện; thành viên Tổ Thư ký, Tổ Cộng tác viên BCĐ 35 cấp huyện; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) huyện; cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ cơ sở, với trên 520 cán bộ, đảng viên tham gia với nhiều nội dung quan trọng. 

Qua tập huấn, bồi dưỡng, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và kiến thức trong việc nhận diện, có quan điểm đúng đắn, chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước, tăng cường nắm bắt, định hướng DLXH, BVNTTT của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...”. 


Trong 5 năm qua, Huyện ủy Văn Yên đã chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy, tuyên truyền viên cơ sở, cộng tác viên DLXH thực hiện tốt tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách kịp thời, chính xác tại các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể... Chỉ đạo tuyên truyền trên 1.300 tin, bài, ảnh tuyên truyền nội dung học tập và làm theo Bác trên các phương tiện truyền thông của huyện; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống băng rôn, khẩu hiệu được hơn 1.500 lượt, 137 pa - nô, áp phích, trên 38 lượt xe lưu động; tổ chức dàn dựng chương trình nghệ thuật và biểu diễn 376 buổi phục vụ nhân dân tại cơ sở. Thành lập và duy trì các trang Thông tin điện tử, trang fanpage trên Facebook để đăng tải kịp thời, nhanh chóng các văn bản, thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước.

Hiện nay, huyện đang duy trì tốt trang fanpage "Hương quế Văn Yên” của BCĐ 35 cấp huyện; "Trang Thông tin điện tử huyện Văn Yên” của UBND huyện; 100% chi, đảng bộ cơ sở thành lập trang thông tin, Facebook riêng để thực hiện nhiệm vụ, tiêu biểu như: Đảng ủy Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng công an huyện biên tập, đăng tải, chia sẻ trên 7.000 tin, bài có nội dung tuyên truyền, định hướng dư luận, BVNTTT của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thu hút trên 7.000.000 lượt người tiếp cận bài đăng, trên 6.500 lượt tham gia bình luận, đấu tranh phản bác...

Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục, BCĐ 35 huyện đã phối hợp với các chi, đảng bộ, cơ quan liên quan để chỉ đạo, tổ chức đấu tranh phản bác, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội, phát hiện và xử lý kịp thời đối với một số tài khoản cá nhân chia sẻ, đăng tin, bài viết sai sự thật có nội dung tiêu cực, kích động, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ. 

Cụ thể, trong 5 năm qua, Công an huyện đã chủ trì phối hợp tổ chức xác minh, gọi hỏi, đấu tranh, cảm hóa đối với 5 trường hợp trên địa bàn huyện (xã An Thịnh 2; Mậu Đông 1; thị trấn Mậu A 1) sử dụng mạng xã hội facebook để bình luận, chia sẻ các bài viết của các đối tượng phản động trong và ngoài nước tuyên truyền, xuyên tạc nói xấu Đảng, nói xấu chế độ trong thời gian Quốc hội chuẩn bị thông qua dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng; phát hiện, xử lý 4 trường hợp vi phạm về cung cấp thông tin sai sự thật; phát hiện, đấu tranh, cảm hóa 7 trường hợp tham gia các hội, nhóm phức tạp về an ninh quốc gia trên mạng xã hội Facebook; rà soát, phát hiện giáo dục, răn đe với trên 50 trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin không chính thống, gây hoang mang dư luận... 

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường BVNTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn huyện thời gian qua đã góp phần bảo vệ vững chắc NTTT của Đảng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

Minh Hằng