Trấn Yên đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/11/2020 | 7:57:26 AM

YênBái - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định rõ 28 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, 3 khâu đột phá chiến lược và 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy tại Đảng bộ huyện Trấn Yên.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra việc triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy tại Đảng bộ huyện Trấn Yên.

Ngay sau khi tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp xã, huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trấn Yên đã kiện toàn bộ máy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ, ban ngành, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong huyện để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu tạo sự chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân cho biết: "Ngay sau thành công Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã có các Chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, với mục tiêu là: phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững".

"Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và sức cạnh tranh trên thị trường; thực hiện công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu”. Ông Tân nói.

Chương trình hành động đã xác định rõ 28 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của huyện để tổ chức thực hiện; phân công rõ nhiệm vụ cho từng cá nhân, cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai, trong đó, xác định lộ trình, thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể. 

Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Đảng bộ Trấn Yên phân công các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết tại các xã, thị trấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phụ trách xã trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc. 

Thông qua kiểm tra, giám sát các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức triển khai đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, liên thông, xác định rõ người, rõ việc, nhiệm vụ cụ thể, chi tiết theo từng năm, sát tình hình thực tế. Cấp cơ sở triển khai, quán triệt Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong thôn, xã; nhờ vậy, người dân đều nắm được chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Huyện, xã xác định phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi sản phẩm và phát triển sản phẩm OCOP… nâng cao thu nhập người dân, phấn đấu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

Trước mắt, tập trung phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung liên kết theo chuỗi sản phẩm đang phát huy hiệu quả là măng tre Bát độ, dâu tằm, quế, cây ăn quả và chăn nuôi gia cầm. Nâng cao một bước trong phát triển sản xuất hàng hóa không chỉ hiệu quả, giá trị mà còn gắn với việc tổ chức lại sản xuất, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững. Ưu tiên trước hết là tiếp tục tập trung sản xuất hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 theo Chương trình hành động 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái. 

Bằng sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, đến nay cơ bản các chỉ tiêu đều hoàn thành theo tiến độ. Tính đến hết tháng 10/2020, đã có 16 chỉ tiêu đạt và vượt, 18 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, còn lại 5 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá. 

Một số chỉ tiêu đạt và vượt cao là: tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 27.166 tấn, vượt 8,5%; chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp 1.872 người, vượt 87% kế hoạch (KH); tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 98,34%, vượt 9% kế hoạch; thành lập mới 15 hợp tác xã, 150 tổ hợp tác vượt 20% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 147,2 tỷ đồng/KH 162 tỷ đồng, bằng 90,8% kế hoạch giao, trong đó: thu cân đối đạt 67,1 tỷ đồng/KH 81,8 tỷ đồng, bằng 82,5% kế hoạch giao; thu tiền sử dụng đất đạt 80,1 tỷ đồng/KH 80 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch giao. Huyện cũng đã phát triển được 7 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn ba sao. 

Đối với các chỉ tiêu chưa hoàn thành, huyện đã và đang đề ra quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2020 và các chỉ tiêu trong cả nhiệm kỳ. 

Với quyết tâm chính trị cao, Trấn Yên dồn toàn lực thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trong đó chú trọng tập trung thực hiện 28 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược và 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thanh Phúc

Tags Trấn Yên đưa nghị quyết vào cuộc sống dâu tằm huyện nông thôn mới

Các tin khác
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng giới thiệu nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh nội dung này trong Chỉ thị của Bộ Chính trị tại Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV sáng 21/1/2021.

Chiều 21/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu II do Thiếu tướng Hoàng Ngọc Dũng – Phó Tư lệnh Quân khu II làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Sáng 20/1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Đảng ủy và quy chế làm việc của Bộ Tư lệnh Quân khu từ sau Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX đến nay.

Ngày 21/1, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục