Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/5/2023 | 7:44:36 AM

YênBái - Thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch phổ biến, triển khai đến 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.

Cán bộ, đảng viên Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chỉ thị 24 trong đơn vị.
Cán bộ, đảng viên Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chỉ thị 24 trong đơn vị.

Cùng với việc ban hành 28 văn bản lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn tuyên truyền, quán triệt thông qua: đại hội đảng các cấp, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, hội nghị báo cáo viên, các dịp kiểm điểm cuối năm để triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ. 

Qua đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tự giác, đi đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện từ tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình đến ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong công tác và trong quan hệ với nhân dân. 

Quá trình tổ chức thực hiện, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tích cực nghiên cứu, học tập, nắm chắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết là trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Vận động, giáo dục người thân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình với tinh thần cầu thị, lắng nghe, thẳng thắn, công tâm để cấp dưới làm theo. Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong chi tiêu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các mục đích cá nhân, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ, trong đó, người đứng đầu là trung tâm đoàn kết của cơ quan, đơn vị, có tinh thần đồng chí, đồng nghiệp thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. 

Ngoài ra, cấp ủy, tổ chức Đảng còn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đối với cấp dưới và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu thuộc thẩm quyền quản lý, gắn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm theo thẩm quyền. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định; tập thể lãnh đạo các cấp đã thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt tối thiểu 1 lần/tháng.

Trong đó, tập thể và từng thành viên lãnh đạo đã tham gia góp ý với người đứng đầu để kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Theo đó, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân làm tiêu chí đánh giá, nhận xét đối với cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Kết quả, 95% cán bộ, đảng viên và 97% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Qua đó, cổ vũ, động viên việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thanh Hương

Tags Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Yên Bái nêu gương cán bộ đảng viên viên chức người lao động người đứng đầu

Các tin khác
Cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Yên Bái tiếp nhận tin báo tố giác từ người dân.

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị!

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao giải đặc biệt Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Yên Bái năm 2023 cho nhóm tác giả Thanh Hòa - Hồng Dũng - Văn Thông, Truyền hình Quốc hội với tác phẩm:

Ban Tổ chức Giải thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải "Búa liềm vàng") tỉnh Yên Bái năm 2024 vừa ban hành Kế hoạch 265-KH/BTC tổ chức Giải. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch!

Thường trực HĐND huyện Trạm Tấu giám sát việc triển khai, thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 tại một số xã.

Cùng với việc tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo định kỳ và các kỳ họp chuyên đề, thời gian qua, HĐND huyện Trạm Tấu đã tăng cường hoạt động giám sát tại cơ sở.

Lãnh đạo, cán bộ, công chức huyện Mù Cang Chải tham gia cùng đồng bào Mông khai hoang ruộng bậc thang trong

Năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức được 738 “Ngày cuối tuần cùng dân” (tăng 281 ngày so với năm 2022) với tổng số trên 228.000 lượt người tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục