Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/5/2023 | 7:44:36 AM

YênBái - Thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch phổ biến, triển khai đến 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.

Cán bộ, đảng viên Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chỉ thị 24 trong đơn vị.
Cán bộ, đảng viên Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chỉ thị 24 trong đơn vị.

Cùng với việc ban hành 28 văn bản lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn tuyên truyền, quán triệt thông qua: đại hội đảng các cấp, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, hội nghị báo cáo viên, các dịp kiểm điểm cuối năm để triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ. 

Qua đó, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tự giác, đi đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện từ tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong, tự phê bình và phê bình đến ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong công tác và trong quan hệ với nhân dân. 

Quá trình tổ chức thực hiện, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tích cực nghiên cứu, học tập, nắm chắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết là trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Vận động, giáo dục người thân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình với tinh thần cầu thị, lắng nghe, thẳng thắn, công tâm để cấp dưới làm theo. Gương mẫu, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, nhất là trong chi tiêu, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; không sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các mục đích cá nhân, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ, trong đó, người đứng đầu là trung tâm đoàn kết của cơ quan, đơn vị, có tinh thần đồng chí, đồng nghiệp thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn, thách thức. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. 

Ngoài ra, cấp ủy, tổ chức Đảng còn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đối với cấp dưới và việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu thuộc thẩm quyền quản lý, gắn việc thực hiện trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm theo thẩm quyền. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định; tập thể lãnh đạo các cấp đã thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt tối thiểu 1 lần/tháng.

Trong đó, tập thể và từng thành viên lãnh đạo đã tham gia góp ý với người đứng đầu để kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Theo đó, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân làm tiêu chí đánh giá, nhận xét đối với cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Kết quả, 95% cán bộ, đảng viên và 97% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, vượt cao so với chỉ tiêu đề ra. Qua đó, cổ vũ, động viên việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, người lao động, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thanh Hương

Tags Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Yên Bái nêu gương cán bộ đảng viên viên chức người lao động người đứng đầu

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Chiều 30/5, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Tổng Thư ký Quốc hội vào đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ lý do một số chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn không vào diện được lấy phiếu tín nhiệm.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 30/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định số 132 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 30/5, Ban Chấp Đảng bộ huyện Văn Chấn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Giàng A Tông - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục