Yên Bái nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/6/2023 | 2:00:05 PM

YênBái - Thời gian qua, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”, tỉnh Yên Bái luôn xác định và đánh giá đúng vị trí, vai trò của lực lượng DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên quan tâm xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và vai trò “dân vận” của lực lượng.

Huấn luyện lực lượng tự vệ khối các cơ quan tỉnh năm 2023.
Huấn luyện lực lượng tự vệ khối các cơ quan tỉnh năm 2023.

Cụ thể, sau khi Luật DQTV được ban hành, nhận thức, trách nhiệm xây dựng lực lượng DQTV của hệ thống chính trị các cấp và nhân dân được nâng lên một bước; tỉnh đã đầu tư ngân sách, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2010-2015, Đề án tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020, triển khai toàn diện kế hoạch nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT; trong đó, có lực lượng DQTV. 

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV. Nổi bật là thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi; rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng DQTV bảo đảm có số lượng phù hợp tỷ lệ xấp xỉ 2% so với dân số, từng bước nâng cao chất lượng, nhất là độ tin cậy về chính trị, chú trọng các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV trên gần 24%. 

Đặc biệt, công tác huấn luyện DQTV được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, chất lượng ngày càng cao, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có trên 70% khá, giỏi. Công tác bảo đảm và thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV được quan tâm và có nhiều đổi mới; hoạt động của lực lượng DQTV đi vào nề nếp, có hiệu quả; chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; là lực lượng xung kích trong ứng phó với thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng đánh giá cao…

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả của lực lượng DQTV, thời gian tới, cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng DQTV. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật của Đảng, Chính phủ về công tác DQTV. 

Trên cơ sở đó, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp đối với hoạt động của lực lượng DQTV; phát huy vai trò nòng cốt cơ quan quân sự các cấp trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng, công tác DQTV phù hợp tình hình thực tế; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ vai trò, vị trí chiến lược của DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cần tăng cường kiểm tra, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài. 

Tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị; thường xuyên kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của ban CHQS tự vệ cơ quan, tổ chức và cấp cơ sở theo quy định của Luật. 

Thực hiện nghiêm nề nếp chế độ đăng ký, quản lý lực lượng DQTV; thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế DQTV theo hướng gọn, mạnh, có tỷ lệ và cơ cấu hợp lý phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương; chú trọng các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa. 

Việc tuyển chọn, kết nạp công dân vào DQTV phải tiến hành chặt chẽ, đúng Luật; coi trọng bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong DQTV đáp ứng yêu cầu về chất lượng chính trị; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV. 

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV; chú trọng huấn luyện nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý các tình huống xảy ra ở cơ sở. Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV và gia đình theo quy định của Luật, bảo đảm cho chiến sĩ DQTV yên tâm thực hiện nhiệm vụ khi được huy động…

Thiên Cầm

Tags Yên Bái dân quân tự vệ dân vận tinh gọn giảm nghèo

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên tham gia “Ngày cùng dân” tại xã Tô Mậu.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lục Yên còn đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chức năng “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

Bà Vũ Thị Thủy ở tổ dân phố số 9, thị trấn Mậu A rút tiền lương hưu tại cây ATM của ngân hàng.

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện chi trả cho người hưởng lương hưu nhận tiền qua thẻ ATM.

Cơ sở may trang phục dân tộc Mông do phụ nữ làm chủ tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu

Những năm đầu lập gia đình, cuộc sống của Chị Lý Thị Sông - thôn Háng Tàu, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu nhiều khó khăn, vất vả. Thiếu vốn sản xuất, thiếu kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi… khiến chị Sông dù chăm chỉ nhưng kinh tế gia đình vẫn eo hẹp.

Bà Saito Yuriko (thứ 4, trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo tổ chức JICA và các đại biểu tại chương trình tiếp nhận.

Ngày 8/6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình tiếp nhận bà Saito Yuriko - tình nguyện viên (TNV) của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục