Đảng bộ huyện Văn Chấn: Chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên truyền miệng

  • Cập nhật: Thứ hai, 7/6/2021 | 7:33:17 AM

YênBái - Những năm qua, thực hiện Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng bộ huyện Văn Chấn đã có nhiều đổi mới, phát huy tích cực vai trò nòng cốt trong tuyên truyền triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuyên truyền viên xã Suối Giàng tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào.
Tuyên truyền viên xã Suối Giàng tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Đảng bộ xã Sơn Lương - Lưu Thị Hồng được Huyện ủy Văn Chấn lựa chọn là báo cáo viên cấp ủy huyện. Thực hiện nhiệm vụ ở xã đặc biệt khó khăn, đang trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, chị Hồng đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, sưu tầm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Chị Lưu Thị Hồng chia sẻ: "Bản thân tôi nhận thức rõ trách nhiệm của một báo cáo viên cấp huyện nên đã thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác, tích cực nghiên cứu, sưu tầm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ sở. Ngoài những tài liệu được cung cấp, tôi thường xuyên theo dõi thời sự để cập nhật thêm thông tin bổ sung làm phong phú nội dung tuyên truyền, truyền tải đến cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách chính xác, đầy đủ. Đồng thời, nắm bắt tình hình hoạt động, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh”. 

Cùng với Sơn Lương, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Văn Chấn đã thành lập đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nhiều cấp ủy trực thuộc đã có sự vận dụng sáng tạo, tích cực các giải pháp tổ chức thực hiện quy chế gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Đến nay, huyện đã xây dựng được một hệ thống đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên gồm 2 cấp, đảm bảo cơ cấu, số lượng, phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Trong đó, báo cáo viên cấp huyện là 29 đồng chí, tuyên truyền viên cơ sở là 193 đồng chí. 

Để cung cấp, định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và tuyên truyền viên cấp cơ sở, Huyện ủy duy trì hội nghị báo cáo viên định kỳ 1 tháng/ 1 lần, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị hàng tháng, hàng quý, năm, đáp ứng cơ bản yêu cầu thông tin của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, kịp thời cung cấp thông tin về định hướng tuyên truyền các vấn đề thời sự chính xác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở. 

Ngoài việc cấp các loại tài liệu sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp, hàng tháng căn cứ nội dung tiếp thu, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện còn tổng hợp và biên soạn các tài liệu tuyên truyền phục vụ đội ngũ báo cáo viên đảm bảo thông tin kịp thời; chính xác các vấn đề xã hội, tình hình thời sự ở địa phương.

Đồng chí Trịnh Xuân Thành - Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: "Để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên đều xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền, nhanh chóng đưa nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả; tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá, trên cơ sở đó điều chỉnh bổ sung đội ngũ, kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng đội ngũ trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ huyện”.

Ngọc Sơn

Tags tuyên truyền miệng Đảng bộ huyện Văn Chấn các chỉ thị nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước

Các tin khác
Lãnh đạo huyện Văn Chấn kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở.
(Ảnh tư liệu).

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Văn Chấn tiến hành kiểm tra 298 cuộc đối với 312 tổ chức đảng, 471 đảng viên; kiểm tra chuyên đề 297 cuộc đối với 392 tổ chức đảng, 227 đảng viên.

Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức chủ động tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động (CTHĐ) số 10 của Tỉnh ủy và các nhiệm vụ công tác năm 2021 gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã xác định 1.438 nhiệm vụ chính trị; hết quý I, có 466 nhiệm vụ đã hoàn thành.

Thị ủy Nghĩa Lộ khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chị thị số 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị, Thị ủy Nghĩa Lộ đã xác định việc xây dựng và thực hiện các mô hình điển hình tiên tiến là nội dung quan trọng.

Lãnh đạo huyện Văn Yên tặng giấy khen cho Chi bộ thôn Khe Bút trong việc thực hiện Chỉ thị số 05, giai đoạn 2016 - 2021.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, Chi bộ thôn Khe Bút, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã có nhiều cách làm sáng tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục