Văn Chấn gần 1.300 hộ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/6/2023 | 3:33:57 PM

YênBái - Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Chấn đã thẩm định cho gần 1.300 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn vay gần 73 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nâng tổng dư nợ từ nguồn vốn vay chính sách lên trên 623 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo ở Văn Chấn đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo
Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo ở Văn Chấn đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo

Trong đó, Ngân hàng tập trung giải ngân các nguồn vốn thuộc chương trình ưu đãi dành cho hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay chương trình hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm và cho vay nhà ở xã hội. 

Nhìn chung, các đối tượng được vay vốn đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, đem lại nguồn thu nhập ổn định. Nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách đã vươn lên thoát nghèo, kinh tế gia đình được cải thiện rõ nét.

Qua đánh giá, chất lượng tín dụng tương đối tốt, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,06% trên tổng dư nợ. Trong thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp  tục thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, tập trung giải ngân vốn đã được giao, phấn đấu hoàn thành  vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm  2023. 
                                                  
Mạnh Cường

Tags Văn Chấn NHCSXH Yên Bái vay vốn hộ nghèo hộ cận nghèo

Các tin khác
Du lịch phát triển giúp đồng bào có thêm việc làm, thêm thu nhập từ nhiều công việc: biểu diễn văn nghệ, hướng dẫn viên bản địa, bán nông sản…

Hai nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ huyện Mù Cang Chải là quyết tâm trở thành huyện du lịch - là điểm đến “Bản sắc - An toàn - Thân thiện” và cơ bản không còn là huyện nghèo. 2 nhiệm vụ này đang được thực hiện đồng bộ với kỳ vọng du lịch phát triển sẽ thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Chăn nuôi đại gia súc là một trong những giải pháp giúp người dân Văn Chấn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Huyện đặc biệt tránh các biểu hiện ưu tiên cho anh em, dòng họ của một bộ phận cán bộ làm công tác giảm nghèo trong quá trình thực hiện chính sách và xét duyệt, đánh giá hộ nghèo.

Ảnh minh hoạ

Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 24 và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tại Quyết định số 90.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra mô hình chăn nuôi ở cơ sở.

Đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là một trong những giải pháp quan trọng để Yên Bái thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục