Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                  Vòng tay nhân ái   Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo   Nghề cho lao động nông thôn   Hoa Tây Bắc   Pháp luật   Hồi âm thư bạn đọc
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Ẩm thực   Khám phá vẻ đẹp Yên Bái
                                                                                                                                                                                                                                                                  Bạn trẻ
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

YBĐT - Theo kế hoạch, cùng với Hán Đà, xã Đại Minh (Yên Bình) phấn đấu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2016. 

Trạm Y tế xã Thượng Bằng La vừa hoàn thành, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn.
YBĐT - Đến nay, xã Thượng Bằng La hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) và phấn đấu cán đích NTM trong năm 2016.
Trạm Y tế xã Mồ Dề (Mù Cang Chải) đang được đầu tư xây dựng.
YBĐT - Xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải có 10 bản, 726 hộ với 4.208 khẩu chủ yếu là đồng bào Mông.
YBĐT - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hết năm 2015, Yên Bái đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (Tuy Lộc, Báo Đáp, Tân Đồng, Việt Thành, Liễu Đô, Đại Phác).
Nhân dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên tham gia kiên cố hóa đường giao thông nông thôn.
YBĐT - Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 có 25 xã trở lên đạt chuẩn NTM, riêng năm 2016 phấn đấu có thêm 8 - 10 xã được công nhận đạt NTM; duy trì bền vững 8 xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2015.
Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Văn Chấn đã giảm còn 8,3%.
YBĐT - Với quyết tâm sẽ có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016, huyện Văn Chấn đang nỗ lực triển khai các giải pháp giúp các địa phương hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.
Theo báo cáo mới nhất do Ban Chỉ đạo TƯ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM công bố, trong số 63 tỉnh, thành cả nước có 10 tỉnh và 60% số xã không có nợ đọng cơ bản.
Trạm Y tế xã Cường Thịnh mới được đầu tư xây dựng, góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí  XDNTM.
YBĐT - Những năm qua, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã nỗ lực triển khai và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Thành công bước đầu dễ nhận thấy, là diện mạo nông thôn của xã đã có những đổi thay đáng kể, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.
Xây dựng kênh mương nội đồng trên cánh đồng thôn Cống Đá, xã Âu Lâu.
YBĐT - Sau hơn 5 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã hoàn thành 17/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã  đang tranh thủ các nguồn đầu tư, hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM và huy động mọi nguồn lực sẵn có để tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Đồng thời, hoàn thiện tiêu chí còn thiếu để phấn đấu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.
Nhân dân Văn Chấn chung sức làm đường giao thông nông thôn.
YBĐT - Với quyết tâm trong năm 2016, Văn Chấn sẽ có 5 xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện đang triển khai các giải pháp tích cực giúp các địa phương hoàn thiện các tiêu chí đặt ra.
Nông dân xã Nghĩa Lợi được hỗ trợ máy cày bừa phục vụ sản xuất.
YBĐT - Tiêu chí số 10 về thu nhập trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) được thị xã Nghĩa Lộ xác định là nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm để tạo điều kiện, cơ sở thực hiện tốt các tiêu chí khác trong XDNTM.
Các tin đã đưa

TIN MỚI
Ảnh đẹp
Tải flash player về để xem ảnh.
TIN VIDEO
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group