Lục Yên: Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ trọng tâm

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/5/2019 | 8:11:40 AM

YênBái - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Lục Yên xác định 13 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; 1 vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để từ đó phân công thực hiện.

Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên thăm mô hình nông dân sản xuất giỏi xã Khánh Hòa.
Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên thăm mô hình nông dân sản xuất giỏi xã Khánh Hòa.


Nhận thức đúng tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện tổ chức tốt việc thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều cách làm khoa học, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng bộ. 

Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy cho biết, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Huyện ủy Lục Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc, đồng thời phát huy sự sáng tạo trong triển khai thực hiện, qua đó đã mang lại những kết quả khả quan và đúc rút được một số kinh nghiệm quý báu. 

Huyện ủy đã tổ chức 8 hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05; 2 hội nghị chuyên đề hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề và xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện, chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

Hàng năm, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch xác định các nội dung đột phá, trọng tâm, trọng điểm, bức xúc, nổi cộm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo lộ trình”.Mô hình nuôi thỏ của đoàn viên Phạm Hải Chiều ở thôn Tông Cại, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên. 

Huyện ủy Lục Yên xác định 13 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; 1 vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để từ đó phân công thực hiện. 

Cấp ủy từ huyện đến cơ sở và các đoàn thể đã nghiêm túc bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và của ngành mình; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát; đưa nội dung Chỉ thị 05 vào sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

Nghiêm túc chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; rà soát, xây dựng và thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 được tăng cường với nhiều hình thức đa dạng phong phú. 

Việc xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm. Trong giai đoạn 2017 – 2018, toàn huyện có 193 mô hình tập thể, 100 mô hình cá nhân đăng ký xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực, qua đó đã lựa chọn được 9 mô hình tập thể, 11 mô hình cá nhân đăng ký cấp tỉnh. 

Năm 2019, toàn huyện có 198 mô hình tập thể, 106 mô hình cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác giai đoạn 2 năm 2019 - 2020. 

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, bằng những cách làm hay, thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phạm Quang

Tags Lục Yên Chỉ thị 05 làm theo Bác

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Viện trưởng VKSND tỉnh trao tiền ủng hộ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Công trình Nhà văn hóa thôn Tà Lành, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn khánh thành đúng vào dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2019, đã có 568 công trình, phần việc làm theo tấm gương của Bác được các cấp hội thực hiện.

Cựu chiến binh Giàng A Câu, bản Hồ Nhì Pá, xã Lao Chải chăm sóc đàn bò của gia đình.

Phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh (CCB) Hội CCB huyện Mù Cang Chải nỗ lực vượt khó, vươn lên làm giàu; đồng thời, giúp đỡ mọi người phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Họ xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thị ủy Nghĩa Lộ giao lưu gặp mặt các điển hình tiên tiến nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Năm 2019, Thị ủy đã chỉ đạo cơ sở rà soát, bổ sung, thay thế mô hình triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020, trong đó các cấp ủy cơ sở đã tiến hành rà soát, bổ sung, thay thế và đăng ký thực hiện với Thị ủy 90 mô hình; Thị ủy đăng ký tỉnh 31 mô hình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục