Nghĩa Lộ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/4/2022 | 7:16:03 AM

YênBái - Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã kịp thời chỉ đạo, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương.

Trang Thông tin điện tử thị xã Nghĩa Lộ duy trì hoạt động tích cực và hiệu quả.
Trang Thông tin điện tử thị xã Nghĩa Lộ duy trì hoạt động tích cực và hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã tăng cường định hướng, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân để chủ động "phòng ngừa từ sớm, từ xa”, gắn chặt giữa "xây” và "chống”, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. 

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Các cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. 

Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống, nhất là đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn nên có tác động trực tiếp đến tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội. 

Thực tế đó đòi hỏi công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cần được tăng cường bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. 

Thị ủy Nghĩa Lộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ thị xã, đồng thời tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng như nắm bắt nhanh chóng, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở... 

Thị ủy đã chú trọng chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 thị xã duy trì hoạt động của trang Fanpage "Ban trắng Mường Lò”, Facebook "Ban Tuyên giáo”, "Nghĩa Lộ 24H”, Trang Thông tin điện tử thị xã Nghĩa Lộ; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực đăng tải, chia sẻ tin, bài trên các trang "Hương Sen Việt”, "Tâm Sáng”, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái.

Trang Thông tin điện tử thị xã Nghĩa Lộ với trên 15.000 lượt; đăng tải trên 3.000 bài viết tuyên truyền về nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, những sự kiện diễn ra trên địa bàn, diễn biến dịch bệnh Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội... trên các trang fanpage, facebook. 

Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân không tham gia bình luận, chia sẻ những bài viết có nội dung tiêu cực, phản động trên mạng xã hội. Đến nay, qua nắm bắt và theo dõi, hoạt động của các trang mạng xã hội ổn định, không có hiện tượng đăng tải và chia sẻ thông tin trái chiều.

Năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó tập trung tuyên truyền cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ về âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện và tham mưu xử lý hiệu quả, triệt để các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra "điểm nóng”. 

Bên cạnh đó, Thị ủy Nghĩa Lộ tập trung chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng và sử dụng Internet, mạng xã hội cũng như tích cực nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kết quả đạt được trên các lĩnh vực và tập trung, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ thị xã.

Nguyễn Thơm

Tags Nghĩa Lộ nền tảng tư tưởng Ban trắng Mường Lò Ban Tuyên giáo Nghĩa Lộ 24H

Các tin khác
Tỉnh đoàn hỗ trợ chuyển đổi số ở Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái luôn xác định rõ việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong đó hoạt động tuyên truyền có vai trò vô cùng quan trọng, là vũ khí sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh Yên Bái được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh Minh Quang

Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, trau dồi lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một trong những giải pháp cơ bản góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn mới.

Thanh niên Yên Bái tích cực thực hiện các phong trào, quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, những năm qua, nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Yên Bái nói riêng đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả; quyết tâm thực hiện mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Hình minh họa (Báo ĐCSVN).

Mới đây mấy trang mạng, Việt Tân, Tiếng dân tranh nhau đăng bài: “Chiến dịch đốt lò biến Việt Nam thành một tỉnh nữa của Trung Quốc” do Shuli Ren viết, Trúc Lam chuyển ngữ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục