Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ: Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/9/2015 | 2:49:50 PM

YênBái - YBĐT - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng và xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng viên xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ học tập, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đảng viên xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ học tập, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ có 42 chi, đảng bộ trực thuộc, trong đó có13 đảng bộ, 29 chi bộ, 158 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 2.134 đảng viên. Thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Thị ủy Nghĩa Lộ, UBKT Thị ủy đã triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định, hướng dẫn về công tác KTGS trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc quán triệt đến 100% tổ chức cơ sở đảng với trên 97% đảng viên tham gia học tập; đôn đốc các cấp ủy, UBKT các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS toàn khóa và hàng năm theo quy định của Điều lệ Đảng.

Thực hiện nhiệm vụ KTGS của cấp ủy các cấp, trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy trong Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành kiểm tra 169 lượt tổ chức đảng cấp dưới, 129 lượt đảng viên về việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện quy chế làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm…

Qua kiểm tra cho thấy, các tổ chức đảng, đảng viên đều chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện kiểm tra chuyên đề, Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban tham mưu, giúp việc của cấp ủy tiến hành kiểm tra theo kế hoạch của tỉnh và thị xã đối với các xã, phường, cơ quan trực thuộc. Nội dung kiểm tra tập trung vào các việc: thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thu, chi tài chính và quản lý, sử dụng tài sản của công; quản lý, sử dụng đất đai; bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư… Qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp đã thực hiện đúng các chỉ đạo của cấp trên, bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra, qua đó góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Thực hiện công tác giám sát, trong nhiệm kỳ, Thị ủy Nghĩa Lộ đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và UBKT Thị ủy thông qua việc nghe báo cáo trong các buổi giao ban, các báo cáo nộp định kỳ trong năm và tại các kỳ họp của Thị ủy và Ban Thường vụ Thị ủy; phân công trách nhiệm cho các đồng chí cấp ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Đặc biệt, trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, hàng năm, Thường trực Thị ủy đã có chương trình thực hiện giám sát trực tiếp việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ cho việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, trong đó chú trọng giám sát vào một số nội dung như: tình hình phát triển nông nghiệp - nông thôn; việc thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp…

 Đối với công tác KTGS của UBKT các cấp, trong nhiệm kỳ, thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định, UBKT Thị ủy Nghĩa Lộ đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra với 9 đảng viên có dấu hiệu vi phạm và 113 tổ chức cơ sở đảng về việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Qua kiểm tra, đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên (bằng 44,5%), phát hiện 18 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra. Thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Thị ủy đã tổ chức giám sát 18 đảng viên, 22 tổ chức đảng; cấp cơ sở giám sát 118 đảng viên và hơn 100 tổ chức đảng. Nội dung giám sát tập chung chính vào các việc: đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của công; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng…

Để công tác KTGS tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn nữa, thời gian tới, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 14 - NĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường công tác KTGS của Đảng” và Kết luận số 72 - KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác KTGS của Đảng đến năm 2020”; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp, các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng chương trình KTGS toàn khóa và hàng năm; tăng cường giám sát việc khắc phục những sai phạm sau kết luận kiểm tra; đề cao việc tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò, nhiệm vụ KTGS của các ban đảng và làm tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng quy định; tập trung KTGS việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện chế độ phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng; kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm minh những đảng viên, tổ chức đảng vi phạm; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của UBKT các cấp; thực hiện quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ kiểm tra. Qua đó, xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm tra có chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh vững vàng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ KTGS trong giai đoạn mới.

Hồng Oanh

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục