Đảng bộ huyện Văn Chấn:

Coi trọng kiểm tra, giám sát

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/9/2015 | 9:57:59 AM

YênBái - YBĐT - Nhận thức sâu sắc về quan điểm của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS); tầm quan trọng của KTGS trong xây dựng Đảng, những năm qua, Huyện ủy Văn Chấn luôn coi trọng nhiệm vụ này nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Để làm tốt công tác này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các văn kiện của Đảng, các quyết định, quy chế, quy định, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên về công tác KTGS, kỷ luật Đảng; xây dựng, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc KTGS hàng năm từ huyện đến cơ sở.

Nhờ vậy, từ tháng 6/2010 đến 30/7/2015, cấp ủy các cấp trong huyện đã kiểm tra toàn diện theo Điều 30, Điều lệ Đảng được 62 cuộc đối với 104 tổ chức đảng, 152 đảng viên. Kiểm tra chuyên đề được 193 cuộc đối với 501 tổ chức đảng, 319 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); kiểm tra những điều cán bộ, công chức và đảng viên không được làm.

Cùng với việc kiểm tra, công tác giám sát cũng được Huyện ủy thường xuyên quan tâm, trong đó cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với cấp ủy viên phụ trách địa bàn để nắm bắt tình hình thực tế ở địa phương, nhất là những vấn đề phát sinh ở cơ sở và có biện pháp giải quyết kịp thời. Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề theo Điều 30 Điều lệ Đảng được 75 cuộc, đối với 264 tổ chức đảng, 419 đảng viên, trong đó, cấp ủy huyện giám sát 14 cuộc, 49 chi bộ, 90 đảng bộ, 262 đảng ủy viên. Đảng ủy cơ sở giám sát được 61 cuộc, 125 chi bộ trực thuộc, 157 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình; việc thực hiện quyền hạn, chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống của đảng viên, thực hiện những điều cán bộ, công chức, đảng viên không được làm...

Nhờ làm tốt KTGS, trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, toàn Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật đối với 7 tổ chức đảng; đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng. Nội dung vi phạm chủ yếu trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống, chính sách của Nhà nước về dân số...

Đồng chí Trần Văn Mộc - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: “Nhờ làm tốt công tác KTGS nên Văn Chấn đã kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm, có biện pháp uốn nắn các sai sót, lệch lạc nhằm hạn chế các phát sinh vi phạm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng ở cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên”.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Văn Chấn tiếp tục tăng cường lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật của Đảng; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm… góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu trong phát triển kinh tế, xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.     

 Văn Tuấn

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục