Tú Lệ nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/5/2023 | 7:44:30 AM

YênBái - Cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân; làm tốt công tác phối hợp với lực lượng công an xã duy trì nghiêm túc chế độ tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn...

Các chiến sĩ dân quân xã Tú Lệ giúp dân nâng cấp đường giao thông nông thôn.
Các chiến sĩ dân quân xã Tú Lệ giúp dân nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, công tác quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền xã Tú Lệ quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện. 

Đảng ủy - HĐND - UBND xã luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về việc tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu phù hợp với cơ sở, tạo thành phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân… 

Được biết, trong công tác QS-QP địa phương, công tác xây dựng lực lượng dân quân luôn được cấp ủy đảng, chính quyền xã Tú Lệ quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt. Các văn bản pháp luật về lực lượng dân quân cơ sở được triển khai thực hiện tốt; chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng ngày càng được nâng cao. 

Đặc biệt, công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hàng năm, lực lượng dân quân được tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tế của địa phương, bảo đảm nội dung chương trình huấn luyện, thời gian đúng theo quy định, đảm bảo 100% quân số; kết quả chất lượng huấn luyện hàng năm luôn 100% đạt yêu cầu, trong đó xấp xỉ 75% khá, giỏi.

Ngoài việc chú trọng công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân, Ban CHQS xã Tú Lệ cũng làm tốt công tác phối hợp với lực lượng công an xã duy trì nghiêm túc chế độ tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, kiểm tra hộ tịch, hộ khẩu, bảo đảm an ninh chính trị trong những dịp lễ tết, sự kiện lớn của quê hương đất nước; tham gia giải tỏa hành lang đường, lập lại trật tự ở cơ sở; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ban CHQS xã còn phát huy tốt vai trò nòng cốt xung kích trong công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hiến công làm đường trong xây dựng nông thôn mới. 

Bên cạnh đó, Ban CHQS xã Tú Lệ cũng thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể quán triệt và triển khai có hiệu quả Pháp lệnh Dự bị động viên, Luật Nghĩa vụ quân sự tới các tầng lớp nhân dân tại địa phương. 

Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được đăng ký quản lý chặt chẽ, biên chế đúng quy định, bảo đảm số lượng và chất lượng. 
Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, có nề nếp, đảm bảo "công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật” từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đến việc khám sơ tuyển, xét duyệt, chốt quân số hàng năm đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu về số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao… 

Thiên Cầm