Lực lượng vũ trang Yên Bái xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/5/2023 | 1:50:52 PM

YênBái - Thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và củng cố vững chắc khu vực phòng thủ (KVPT), lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước, quân đội về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Nghĩa Lộ năm 2022.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghĩa Lộ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Nghĩa Lộ năm 2022.

>> Yên Bái xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh

>> LLVT Yên Bái xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ


Qua đó, tổ chức các hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Các hội nghị học tập, quán triệt được tổ chức nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt đạt trên 99%.

Trên cơ sở nhận thức rõ mục tiêu, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, KVPT vững chắc trong tình hình mới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, hàng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đều ban hành chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, tăng cường chỉ đạo và tổ chức xây dựng các tiềm lực trong KVPT theo hướng toàn diện, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm sát với điều kiện thực tế. 

Trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh; tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở xã, phường an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu. Trên cơ sở đó, phát huy cao độ tinh thần chủ động, tích cực, tự lực, tự cường của các địa phương, xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự tham mưu đắc lực của Bộ CHQS tỉnh, các lực lượng đã tổ chức các cuộc diễn tập ở các cấp theo kế hoạch. Kết quả các cuộc diễn tập đều đảm bảo chất lượng tốt, được Ban Chỉ đạo các cấp đánh giá hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Cụ thể, trong 10 năm qua, tỉnh đã tiến hành 2 cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh, 27 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện và trên 400 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, gần 100 cuộc diễn tập ứng phó lụt bão, ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn. 

Tổ chức tập huấn KVPT cấp tỉnh 4 lượt, quân số trên 600 đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh; 2 cuộc diễn tập KVPT cấp tỉnh, quân số 1.558 đồng chí, kết quả 1 xuất sắc, 1 giỏi; trên 30 cuộc diễn tập KVPT cấp huyện, quân số trên 5.500 đồng chí, kết quả, 30% xuất sắc, 70% khá, giỏi; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã trên 450 cơ sở, quân số trên 9.000 đồng chí, kết quả 100% đạt khá, giỏi... 

Sau diễn tập, các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã kịp thời bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các phương án, quyết tâm tác chiến và kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ, quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT, từng bước có kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ ở các địa phương đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… 

Đặc biệt, việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh thường xuyên được chú trọng.LLVT tỉnh từng bước đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện bảo đảm sát với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác quản lý, rèn luyện, xây dựng chính quy; lực lượng bộ đội thường trực luôn được sắp xếp kiện toàn biên chế tổ chức theo quy định; các cơ quan, đơn vị luôn đạt vững mạnh toàn diện. 

Lực lượng dự bị động viên được xây dựng theo đúng pháp lệnh, thực hiện tốt các khâu tạo nguồn, đăng ký, quản lý, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt trên 88%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm vững mạnh, rộng khắp, có số lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ sở. 

LLVT tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, an ninh; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đánh giá cao…

Thiên Cầm

Tags Yên Bái vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Bộ Chỉ huy Quân sự diễn tập

Các tin khác
Khoa Điều trị tâm thần trẻ em - Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân tăng động giảm chú ý. Ảnh tư liệu

Ngày 8/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1591/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023 - 2030 (Chương trình).

Dùng căn cước công dân gắn chip có thể thực hiện nhiều giao dịch về BHXH, bảo hiểm y tế.

Hiện nay, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) bãi bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi giải quyết các thủ tục về BHXH.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự  phường Trung Tâm trao đổi, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của gia đình và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ.

Để lựa chọn 125 công dân (quân đội 100 công dân, công an 25 công dân) đủ tiêu chuẩn tham gia nhập ngũ năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với HĐNVQS các xã, phường tổ chức thâm nhập 188 công dân đạt sức khỏe qua 2 vòng khám sơ tuyển theo quy định.

Khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), mức đóng BHXH là vấn đề được rất nhiều người lao động và doanh nghiệp quan tâm. Trong đó, có một số khoản phụ cấp mà người lao động không phải đóng BHXH căn cứ theo các quy định pháp luật liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục