Trấn Yên thực hiện nghiêm Quyết định 99

  • Cập nhật: Thứ sáu, 25/11/2022 | 1:54:52 PM

Những năm qua, Huyện ủy Trấn Yên đã triển khai thực hiện tốt Quyết định số 99 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 10 của Tỉnh ủy về việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên kiểm tra mô hình trồng rau an toàn tại xã Y Can, huyện Trấn Yên.
Lãnh đạo huyện Trấn Yên kiểm tra mô hình trồng rau an toàn tại xã Y Can, huyện Trấn Yên.

Huyện ủy Trấn Yên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 99 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 10 của Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 17 của Huyện ủy Trấn Yên gắn với triển khai các nội dung về mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 

Việc tuyên truyền, quán triệt, phổ biến, hướng dẫn bằng nhiều hình thức phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về việc phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trấn Yên cho biết: "Việc triển khai thực hiện Quyết định số 99 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 10 của Tỉnh ủy trong nội bộ được Huyện ủy thực hiện nghiêm túc có hiệu quả; các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực sự cầu thị lắng nghe góp ý và chịu sự giám sát của nhân dân”. 

Theo đó, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm điểm hàng năm được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hơn. Trong kiểm điểm đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém, liên hệ với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; đã chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục cụ thể. 

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 99 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 10 của Tỉnh ủy được các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm thực hiện gắn với đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời, ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát, trong đó xác định nội dung kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05; các quy định về trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên… 

Kết quả, đã tiến hành kiểm tra định kỳ được 18 cuộc/18 đơn vị và 57 đảng viên; giám sát 20 cuộc/25 đơn vị và 9 đảng viên; đảng ủy cơ sở tổ chức kiểm tra 31 cuộc và giám sát 73 cuộc đối với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phòng ngừa "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua thực hiện Quyết định số 99, Huyện ủy Trấn Yên đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình có sức lan tỏa trong Đảng và xã hội. 

Tiêu biểu trong Phong trào thi đua "Dân vận khéo” đến nay toàn huyện có 368 mô hình "Dân vận khéo” được xây dựng, phát triển và nhân rộng trên các lĩnh vực; các mô hình có tính chất lan tỏa sâu rộng, tạo động lực, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giảm nghèo bền vững, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới. 

Đặc biệt, trong giai đoạn 2017 - 2020, toàn huyện có 41 mô hình tập thể và 32 điển hình cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 được khen ở cấp huyện; 7 mô hình tập thể và 6 điển hình cá nhân được khen ở cấp tỉnh; 1 điển hình cá nhân được trung ương khen… 

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở thực hiện ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên;  ban hành Công văn số 103 của Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện. 

Năm 2022, 98,6% số cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện ký cam kết. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, Trấn Yên chưa phát hiện đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, và "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”… 

Ngọc Sơn

Các tin khác
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông khóa V, nhiệm kỷ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

Chiều 8/12, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là CĐCS được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo đại hội điểm.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, chiều 8/12, các đại biểu tiến hành xem xét các báo cáo, tờ trình và nghe đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh định hướng một số nội dung thảo luận tại tổ.

Các phi công Đại đội 4 anh hùng thuộc Đoàn Không quân Yên Thế trước giờ xuất kích.

Nếu như năm 1954, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã buộc Pháp phải ký Hiệp định Genève chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, thì chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972 trên bầu trời Hà Nội đã buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp

Tại Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra sáng nay - 8/12, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục