Thứ bảy, 22/6/2024     English     Truyền hình     Infographics     Báo in

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Fanpage
Thứ sáu, 21/6/2024 | 10:56:44 AM

YênBái - Tập trung tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện của Văn Yên còn chủ động, kịp thời nắm bắt, phân tích, phản ánh khách quan dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua nhiều hình thức.

Chung tay xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng thật trong sạch, vững mạnh.
Thứ tư, 12/6/2024 | 8:42:18 AM

Chỉ có quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thói đạo đức giả, tích cực rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chí công vô tư, thực hiện tốt bổn phận, nâng cao lòng tự trọng của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất, danh dự, sống có trách nhiệm với cơ quan, địa phương, đất nước, đảng viên và cán bộ mới làm tròn trách nhiệm, lời hứa thiêng liêng trước cờ Đảng, trước nhân dân.

Ảnh minh họa
Thứ ba, 11/6/2024 | 2:16:33 PM

“Đạo đức giả”-dân gian hay gọi là thói đạo đức giả, là những hành vi dùng vỏ bọc đạo đức bề ngoài; nói và làm những điều tưởng như chuẩn mực, giống y như những người có đạo đức, để che đậy bản chất cơ hội bên trong, đánh lừa cá nhân, tập thể, nhằm mưu lợi riêng, trục lợi cá nhân, gây hại cho xã hội.

Tại Hội nghị báo cáo viên tháng 1, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Thành ủy Yên Bái khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 35, năm 2023.
Thứ hai, 10/6/2024 | 1:57:42 PM

YênBái - Thực hiện Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy Yên Bái đã chỉ đạo đẩy mạnh, đổi mới và đa dạng về hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các nhiệm vụ chính trị của thành phố trên nhiều kênh thông tin như: hệ thống truyền thanh của thành phố và cơ sở, tuyên truyền trên mạng Internet và mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên...

Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. (Ảnh minh họa)
Thứ hai, 10/6/2024 | 1:53:36 PM

YênBái - Các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong không ngừng chống phá đất nước ta trên tất cả các lĩnh vực; trong đó, lĩnh vực văn hóa tư tưởng được chúng tập trung chống phá. Bằng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chúng viết bài, làm các video clip với nội dung bịa đặt một cách trắng trợn hoặc bóp méo sự thật. Đặc biệt, chúng lợi dụng những khiếm khuyết trong công tác quản lý, vận hành của bộ máy nhà nước, những vi phạm của cán bộ, đảng viên rồi bóp méo sự thật, kích động quần chúng nhân dân.

Thứ hai, 10/6/2024 | 7:45:00 AM

YênBái - Hòa giải, hòa hợp, đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt coi trọng để nhân lên sức mạnh của đất nước trong mọi thời kỳ cách mạng. Minh chứng là, Bác Hồ sau khi đất nước ta giành được độc lập dân tộc, Bác đã mời những trí thức người Việt sống ở nước ngoài về nước để giúp đỡ cách mạng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Ông Minh Tuệ (hàng đầu giữa) trong hành trình đi bộ từ Nam ra Bắc luôn thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người.
Thứ bảy, 8/6/2024 | 9:13:49 AM

Những ngày qua, hiện tượng mạng xã hội liên quan đến người được gọi là "sư Thích Minh Tuệ" đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Điều bất bình thường là từ việc thực hành tín ngưỡng tôn giáo vốn dĩ xuất phát bởi nhu cầu chính đáng và hết sức bình thường của một cá nhân đã bị thổi phồng quá mức trên mạng xã hội.

(Ảnh minh họa)
Thứ sáu, 31/5/2024 | 2:08:21 PM

Nếu quan chức có năng lực nhưng tham nhũng thì năng lực ấy cũng không thể bù đắp được tác hại họ gây ra cho xã hội. Việc giữ lại những quan chức ấy có thể gây tổn hại lâu dài đến niềm tin và đạo đức xã hội, làm gương xấu cho thế hệ sau.

“Lười lao động”, căn bệnh cần phải chữa ngay. (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Báo Đại đoàn kết)
Thứ tư, 29/5/2024 | 2:25:27 PM

Tình trạng “lười lao động” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đang diễn ra ở không ít cơ quan, đơn vị. Đây là căn bệnh nguy hiểm, cần phải chữa ngay bằng “phương thuốc đặc trị”.

Tỉnh đoàn hỗ trợ chuyển đổi số ở Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.
Thứ tư, 29/5/2024 | 7:46:51 AM

YênBái - Những năm qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh Yên Bái được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh. Ảnh Minh Quang
Thứ hai, 27/5/2024 | 2:05:22 PM

YênBái - Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, trau dồi lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên là một trong những giải pháp cơ bản góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn mới.