Tại Yên Bái: Tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/4/2023 | 5:15:29 PM

YênBái - Chiều 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Tọa đàm khoa học được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và trực tuyến đến 9 điểm cầu cấp huyện với sự tham gia của trên 1.000 đại biểu.

Chủ trì Tọa đàm có các đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hoài Anh - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Các đồng chí chủ trì Tọa đàm.


Các đại biểu tham dự Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm tại điểm cầu trung tâm  Thượng tướng, Phó giáo sư, tiến sĩ (PGS.TS) Nguyễn Văn Thành - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn- Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Tọa đàm là hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Tọa đàm là hoạt động khoa học có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, cuốn sách là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, là "cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Cuốn sách là tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, được đúc rút từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Để tiếp tục khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn về công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo diễn đàn để đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh trao đổi làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, thẳng thắn của các đại biểu và các nhà khoa học tại Tọa đàm khoa học này.

Trên cơ sở kết quả của Tọa đàm khoa học, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 126 ngày 04/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cốt lõi của tác phẩm, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân cảm nhận sâu sắc quyết tâm chính trị của Đảng ta đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu giới thiệu cuốn sách và đề dẫn Toạ đàm, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Hoài Anh phát biểu giới thiệu cuốn sách và đề dẫn Toạ đàm.


Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với 620 trang và 111 bức ảnh. Phần thứ nhất có tiêu đề "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai có tiêu đề "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, tập hợp, tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phần thứ ba: "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 97 ý kiến trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư.

Tọa đàm được chia làm 2 phiên: phiên 1- các đại biểu tham luận; phiên 2- tập trung trao đổi, thảo luận.

Tại phiên 1 đã có 6 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh được trình bày, tập trung nêu bật giá trị và nội dung cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên hiện nay; giá trị tác phẩm đối với công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, công tác tuyên giáo và đối với công tác xây dựng Đảng và chính quyền từ cơ sở.

 PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương tham luận tại Tọa đàm


Phát biểu của TS Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương:


GS.TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại buổi tọa đàm:


Lãnh đạo Thành ủy Yên Bái tham luận về "Giá trị của tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng và chính quyền từ cơ sở”. 


Các tham luận đã tập trung luận giải, làm rõ, phân tích sâu sắc thêm những nội dung và giá trị cốt lõi của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là những nhận thức mới, bài học kinh nghiệm, giải pháp mới. 

Đồng thời khẳng định những thành tựu và ý nghĩa to lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Nhiều tư tưởng, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng đã đúc kết, rút ra được nhiều bài học quý, trong đó có nhiều nội dung đã được cụ thể hoá. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, địa phương cũng đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể, vận dụng sáng tạo, hiệu quả nội dung tác phẩm vào thực tiễn tình hình hiện nay.


Đại biểu Trường Chính trị tỉnh đặt câu hỏi tại Tọa đàm về  Giá trị tác phẩm đối với thế hệ trẻ hiện nay.

Trong phiên thứ 2 của Tọa đàm, với cách thức trao đổi, thảo luận, các đại biểu tham dự tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và 9 điểm cầu cấp huyện đã đặt câu hỏi tập trung vào những nội dung chính như: phân tích, làm rõ thêm giá trị, ý nghĩa cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự hiện nay; chia sẻ một số giải pháp nhằm lan tỏa, tuyên truyền sâu rộng tác phẩm; giải pháp của Công an tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới; chia sẻ, làm rõ hơn về giá trị của tác phẩm đối với công tác dân vận; phân tích, làm rõ thêm về công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta hiện nay; giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư đối với việc giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy vai trò của tổ chức Hội Cựu chiến binh Yên Bái; giá trị của tác phẩm đối với thế hệ trẻ… cùng nhiều nội dung trao đổi trực tiếp từ các điểm cầu được các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh giải đáp để hiểu sâu sắc thêm, lan tỏa giá trị nội hàm của tác phẩm.


Tọa đàm khoa học được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh và trực tuyến đến 9 điểm cầu cấp huyện với sự tham gia của trên 1.000 đại biểu.

Phát biểu tổng kết và bế mạc Tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn khẳng định: Tọa đàm là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ các hoạt động triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn về công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo diễn đàn để đội ngũ các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh trao đổi, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn của tác phẩm.

Đồng chí nhấn mạnh: 6 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội trường và các ý kiến trao đổi, thảo luận, dưới nhiều góc độ và cách tiếp cận khác nhau đã góp phần luận giải, làm rõ, phân tích sâu sắc thêm về giá trị tác phẩm. Đặc biệt, những giá trị lý luận và thực tiễn mà tác phẩm mang là "vũ khí” sắc bén góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó giữ vững, củng cốniềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tổng kết và bế mạc Tọa đàm.


Để tiếp tục lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư trên địa bàn tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đề nghị cấp ủy các cấp bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào”.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi bên lề Tọa đàm.

Cùng với đó, các cơ quan truyền thông, báo chí tích cực tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, tầm quan trọng của tác phẩm và thành quả công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước và trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần nắm vững, quán triệt và tổ chức sâu rộng, hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bạn đọc có thể tìm hiểu nội dung cuốn sách tại địa chỉ: https://stbook.vn/ hoặc https://thuviencoso.vn/ của Nhà Xuất bản chính trị quốc gia Sự thật.

Thanh Chi - Mạnh Cường

Tags Yên Bái Tọa đàm khoa học giá trị lý luận thực tiễn tác phẩm phòng chống tham nhũng tiêu cực xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các tin khác
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay quân sự, thủ đô Montevideo.

Rạng sáng 27/4 giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Montevideo, bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Đông Uruguay.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 (mở rộng)

Ngày 25/4, Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Quy định số 40 quy định tạm thời về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung trong hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh buổi làm việc

Ngày 26/4, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cùng đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát (GS), phản biện xã hội (PBXH) của MTTQ Việt Nam tại tỉnh Yên Bái.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ Nội vụ vừa có dự thảo nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục