Lục Yên có trên 400 mô hình “Dân vận khéo”

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/3/2024 | 2:26:47 PM

YênBái - Đến nay, toàn huyện Lục Yên đã đăng ký duy trì và xây dựng được 421 mô hình "Dân vận khéo”. Trong đó có 91 mô hình lĩnh vực kinh tế; 232 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội; 47 mô hình lĩnh vực quốc phòng – an ninh; 18 mô hình lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị; 33 mô hình lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện tham gia vận động nhân dân chặt cây, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.
Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện tham gia vận động nhân dân chặt cây, hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị huyện Lục Yên đã duy trì và xây dựng được trên 400 mô hình "Dân vận khéo”.

Nhằm phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ sở chú trọng làm tốt việc duy trì, xây dựng và nâng cao chất lượng mô hình dân vận khéo, quan tâm xây dựng và phát triển các mô hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đông đồng bào tôn giáo.

Đến nay, toàn huyện đã đăng ký duy trì và xây dựng được 421 mô hình "Dân vận khéo”. Trong đó có 91 mô hình lĩnh vực kinh tế; 232 mô hình lĩnh vực văn hóa - xã hội; 47 mô hình lĩnh vực quốc phòng – an ninh; 18 mô hình lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị; 33 mô hình lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. 

Các mô hình đã tác động tích cực, tạo sức lan tỏa, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.  

Năm 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện tiếp tục đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng đồng bộ, toàn diện, góp phần tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, của Trung ương về công tác dân vận và Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 43 của Ban Bí thư "Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” và Kết luận số 65 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án số 13-ĐA/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030; phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quan điểm "dân là gốc” và phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả, thắng lợi các chính sách, dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Đức Toàn

Tags Lục Yên dân vận khéo. mô hình

Các tin khác
Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Tơ tằm là sản phẩm xuất khẩu mới của Trấn Yên nhưng đã chiếm tỉ lệ cao trong gias trị hàng hóa xuất khẩu của huyện

Theo đánh giá, hết quý I, huyện Trấn Yên đã có 19/33 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Chương trình hành động 188 của Tỉnh ủy; 23/42 chỉ tiêu đạt trên 25% so với chỉ tiêu giao tại Kế hoạch số 168 của Huyện ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục