Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh tại thị xã Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/4/2024 | 11:34:38 AM

YênBái - Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, phường tiến hành rà soát, lựa chọn, lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng chính sách đảm bảo đúng chủ trương đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hưởng hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ gửi các sở, ngành thẩm định. 

Đến hết năm 2023, UBND thị xã đã chỉ đạo việc rà soát, hướng dẫn hoàn thiện 26 hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ; trong đó, hỗ trợ thành lập mới và duy trì 23 đội văn nghệ, hỗ trợ mở 03 lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể với tổng kinh phí hỗ trợ 573 triệu đồng. Công tác rà soát, lập danh sách thụ hưởng chính sách được thực hiện nghiêm túc, nhanh gọn, đảm bảo đúng đối tượng.


Lãnh đạo UBND thị xã Nghĩa Lộ báo cáo, giải trình với Đoàn giám sát HĐND tỉnh.

Sau khi các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch ban hành và triển khai trong thực tế, chất lượng hoạt động du lịch của thị xã được nâng lên rõ rệt, góp phần giữ gìn và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách. 

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch đã góp phần tạo động lực thúc đẩy hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, làm thay đổi nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã.

Thực hiện Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 – 2025, thị xã đã tổ chức quán triệt tới các cơ quan, đơn vị, xã, phường để triển khai thực hiện.

Năm 2023, thị xã đã giải quyết việc làm cho 2.102 lao động, đạt gần 108% kế hoạch tỉnh giao và 105 % kế hoạch thị xã giao. Trong đó, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương 857 lao động; vay vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm 317 lao động; xuất khẩu 59 lao động và đi làm việc ngoại tỉnh 869 lao động. 

Toàn thị xã đào tạo được 1.934 lao động, đạt 109 % kế hoạch tỉnh giao và 105% kế hoạch thị xã giao; chuyển dịch 1.230 lao động với các tỉ lệ 107% kế hoạch tỉnh giao và 102 % kế hoạch thị xã giao. Lĩnh vực chuyển dịch chủ yếu gồm: sản xuất công nghiệp, xây dựng, du lịch, kinh doanh, bán hàng… 

Tỷ lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong hệ thống chính trị đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ tin học theo vị trí việc làm năm 2023 là 1131/1260 người, đạt 93,78%.

Tuy nhiên, trong quá tình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, thị xã cũng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đó là các quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí để được hưởng chính sách hỗ trợ còn cao dẫn đến các đối tượng hưởng thụ khó tiếp cận chính sách; công tác tuyên truyền và nhận thức một bộ phận người dân còn hạn chế nên số đối tượng hưởng chính sách còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng để phát triển thị xã văn hóa, du lịch; việc thực hiện các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cũng còn nhiều hạn chế…

Để triển khai thực hiện một cách thiết thực và hiệu quả Nghị quyết 10, thị xã Nghĩa Lộ đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, mở rộng đối tượng, điều kiện được hưởng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghề du lịch… ; hỗ trợ tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hướng dẫn viên du lịch, kỹ năng phục vụ nhà hàng, vận hành cơ sở lưu trú vừa và nhỏ.

Đề nghị tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh về ban hành quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, quan tâm phân bổ nguồn kinh phí giải quyết việc làm, đào tạo nghề, nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị xã, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.


Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao cấp uỷ, chính quyền từ thị xã đến cơ sở trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND thị xã trong thời gian tới tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cơ sở hướng dẫn, tuyên truyền tới nhân dân về tầm quan trọng của các Nghị quyết số 10, số 12, bảo đảm thiết thực, sâu rộng, hiệu quả; huy động sự tham gia của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong triển khai thực hiện các chính sách.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; tích cực, chủ động tham gia nghiên cứu, tổng hợp những bất cập, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện các quy định về chính sách để kiến nghị với cấp trên.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thị xã tiếp tục tuyên truyền, tăng cường nguồn nhân lực, hướng dẫn lập hồ sơ đảm bảo chất lượng để triển khai các chính sách theo Nghị quyết số 10; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở ngành liên quan đánh giá các khó khăn, vướng mắc của các chính sách; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất hưởng các chính sách, đề án, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chính sách của địa phương nhằm góp phần khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế về văn hóa, tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch bền vững.

Đối với Nghị quyết số 12, đồng chí đề nghị UBND thị xã rà soát, xác định rõ những ngành, nghề, lĩnh vực, đối tượng cần thu hút, ngành nghề nào của đơn vị cần thu hút sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi theo chính sách của tỉnh hàng năm để đề xuất, đăng ký chỉ tiêu thu hút cán bộ, công chức, viên chức theo nhu cầu sử dụng và đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, ví dụ như thu hút về lĩnh vực du lịch, giáo dục …

Tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, chỉ ra những điểm chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Trước đó, ngày 22/4, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát chuyên đề  thực hiện một số chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn thị xã.

Đức Toàn

Tags Giám sát nghị quyết HĐND tỉnh thị xã Nghĩa Lộ

Các tin khác

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Sáng 23/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái và xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình bị tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chiều nay (22/4), đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan đã kịp thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, chiều 22/4, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương do vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục