Trạm Tấu: Xây dựng Đảng mạnh từ mỗi đảng viên

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/12/2021 | 7:34:35 AM

YênBái - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Trạm Tấu đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra việc thực hiện nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện tại cơ sở. (Ảnh: T.L)
Các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra việc thực hiện nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện tại cơ sở. (Ảnh: T.L)

Đặc biệt, kết quả của việc thực hiện NQTW4, Chỉ thị 05 đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng, giúp Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh toàn diện và vững mạnh tiêu biểu…

Cụ thể, những kết quả thiết thực trong quá trình thực hiện NQTW4, Chỉ thị số 05 đối với cán bộ, công chức, đảng viên tại các đảng bộ trực thuộc, các chi bộ cơ quan của huyện Trạm Tấu trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đã được biểu hiện rõ nét qua công việc, cuộc sống hàng ngày. 

Hầu hết cán bộ, đảng viên trong toàn huyện đều nhận thức đầy đủ, sâu sắc, nghiêm túc hơn trong việc tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng lý luận chính trị cho bản thân thông qua việc học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn bản của Đảng, Nhà nước; nhận diện đầy đủ hơn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ để đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân một cách cụ thể… Đồng thời, xác định rõ hơn yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng người, từng vị trí công tác, tự giác hơn trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống... Được biết, 5 năm qua, Huyện ủy Trạm Tấu đã đề ra hàng trăm nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra. 

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu cho biết: "Xác định việc quán triệt NQTW4 và Chỉ thị số 05 là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn bám sát các nội dung trọng tâm, đi sâu việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể, đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc triển khai, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ, các chi, đảng bộ trực thuộc đoàn kết, thống nhất, luôn đạt trong sạch, vững mạnh trở lên”. 

Thực hiện tốt NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên của huyện Trạm Tấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 

Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn huyện đều xây dựng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân thực hiện NQTW4, Chỉ thị số 05 và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Hàng tháng, các đảng bộ trực thuộc, chi bộ các khối cơ quan, địa phương đều tiến hành rà soát, kiểm điểm các việc đề ra trong khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm theo NQTW4; đôn đốc các tổ chức, cơ sở đảng thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo về tiến độ và chất lượng công việc theo kế hoạch. 

Bên cạnh đó, việc chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt định kỳ, Huyện ủy Trạm Tấu đã chỉ đạo các tổ chức, cơ sở Đảng thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề thực hiện NQTW4, Chỉ thị số 05. Trong đó, tập trung vào việc trao đổi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: "Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của đảng viên”; "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao”… 

Qua đó, chất lượng sinh hoạt của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được nâng lên, ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn huyện có nhiều biểu hiện tích cực hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…

Thiên Cầm

Tags Trạm Tấu xây dựng Đảng đảng viên tổ chức cơ sở đảng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Các tin khác
Lãnh đạo xã Hưng Thịnh dự lễ kết nạp đảng viên mới cùng Chi bộ thôn Kim Bình.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc xem xét, kết nạp Đảng phải đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch, không để một nhân tố nào tốt, có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng lại không được kết nạp và cũng hạn chế việc lựa chọn kết nạp theo "cảm tính”, theo thành tích.

Lãnh đạo huyện Trấn Yên trao quyết định cho các đảng viên mới trong Lễ kết nạp đảng viên tập trung tại Khu di tích lịch sử quốc gia Nhà ông Trần Đình Khánh, xã Việt Hồng.

Huyện ủy Trấn Yên thường xuyên chỉ đạo cấp ủy các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong độ tuổi thanh niên, đảng viên là nữ, đảng viên là người dân tộc thiểu số và ở địa bàn ít đảng viên.

Ngừi dân xã Hưng Thịnh bê tông hóa một tuyến đường trục thôn.

Mặc dù đã được công nhận là xã nông thôn mới năm 2017, nhưng những năm qua, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên vẫn tiếp tục vận động nhân dân hiến đất, góp kinh phí, công lao động cùng nguồn hỗ trợ xi măng của Nhà nước để hoàn thiện, nâng cao tiêu chí về giao thông nông thôn. Đến nay, Hưng Thịnh đã có 99% các tuyến đường xã, thôn và đường xóm được trải nhựa, bê tông.

Việc tự phê bình và phê bình được tiến hành thường xuyên, liên tục trong các tổ chức đảng và được đảng viên chấp hành nhưng nếu không thực hiện công tâm, đúng phương pháp sẽ không mang lại hiệu quả tích cực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục