Giải pháp phát triển đảng viên mới ở Lục Yên

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/12/2023 | 1:47:53 PM

YênBái - Năm 2023, Lục Yên kết nạp 216 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 6.799 đồng chí. Công tác phát triển Đảng ở các thôn, bản vùng khó khăn đã có nhiều đổi mới, chủ động hơn trong việc rà soát tạo nguồn đảng viên mới...

Lãnh đạo xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên trao đổi với đảng viên Chi bộ thôn Thâm Pất về công tác phát triển Đảng.
Lãnh đạo xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên trao đổi với đảng viên Chi bộ thôn Thâm Pất về công tác phát triển Đảng.

Xã Lâm Thượng là xã khó khăn của huyện Lục Yên, tình trạng chung ở các chi bộ thôn, bản là giao thông không thuận tiện, kinh tế kém phát triển. Mặt khác, do trình độ hạn chế nên nhận thức về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của cán bộ cơ sở còn hạn chế; còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tỷ lệ đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt chỉ chiếm khoảng từ 20% đến 40%, do thanh niên thường đi làm ăn xa. 

Ông Hoàng Văn Thận - Bí thư Chi bộ thôn Khéo Lẹng cho biết: "Thôn Khéo Lẹng có 208 hộ dân, chủ yếu là người dân tộc Tày, trong đó có 25 hộ nghèo; đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Chi bộ Khéo Lẹng hiện có 38 đảng viên. Để hoàn thành mục tiêu mỗi năm kết nạp 1 đảng viên mới, hàng năm, Chi bộ đều rà soát lại nguồn kết nạp Đảng là thanh niên, dân quân tự vệ, những quần chúng năng động có ý chí phấn đấu để có kế hoạch phân công đảng viên vận động, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp. Qua theo dõi hoạt động các phong trào như làm kinh tế, hoạt động đoàn thể, hoạt động chung của thôn tìm ra những quần chúng ưu tú vận động, bồi dưỡng phấn đấu vào Đảng. Nhờ đó năm 2023, Chi bộ đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 1 đảng viên mới”. 

"Trong công tác phát triển Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần phát huy vai trò trong việc phát hiện, giáo dục, giới thiệu cho tổ chức đảng những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Một điều quan trọng là các cấp, các ngành quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, tạo việc làm tại địa phương để quần chúng có việc làm ổn định tại nơi cư trú, có như vậy mới tạo nguồn kết nạp Đảng lâu dài.” - Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng Lê Viết Đại cho biết. 

Năm 2023, nguồn kết nạp đảng viên, nhất là đảng viên trong độ tuổi thanh niên ở các chi bộ thôn đang gặp nhiều khó khăn do lực lượng này đi học, đi làm ăn xa, số ít ở lại địa phương thì nhận thức chính trị còn hạn chế, ngại tham gia hoạt động đoàn, hội, không có ý chí phấn đấu vào Đảng, hoặc chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp… 

Đảng bộ huyện Lục Yên hiện có 43 chi, đảng bộ cơ sở và 344 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Để đảm bảo nguồn phát triển đảng viên mới, phấn đấu hàng năm kết nạp mới 150 đảng viên trở lên, Lục Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: tăng cường chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn, các chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; đảng ủy các xã thường xuyên sâu sát cơ sở, đặc biệt là đối với những chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, chi bộ còn ít đảng viên, chưa thực sự đảm bảo tính bền vững. 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chi ủy chi bộ, nhất là bí thư chi bộ, bố trí các đồng chí có năng lực, phẩm chất, uy tín, sức khỏe tham gia công tác, đồng thời thay thế những cán bộ yếu năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động của chi bộ thôn, bản để kịp thời rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng những nơi làm tốt, kịp thời uốn nắn những nơi làm chưa tốt, từ đó đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm sớm khắc phục những yếu kém, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy chi bộ. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho bí thư, chi ủy viên chi bộ thôn, bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng tới toàn thể quần chúng nhân dân từ đó phát hiện những quần chúng ưu tú, có thành tích xuất sắc trong các phong trào để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng.

Anh Dũng

Tags Yên Bái đảng viên mới Lục Yên

Các tin khác
Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái cấp chứng chỉ cho đảng viên mới
đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng LLCT.

Từ đầu năm đến nay, các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho trên 330 đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

Lãnh đạo phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Những năm qua, Đảng bộ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phát triển kinh tế tại địa phương.

Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Việt Hồng nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền với phương châm linh hoạt, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Yên kiểm tra công tác tuyên giáo tại Đảng bộ xã Nà Hẩu.

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”, trong 3 năm (2021- 2023), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên và 31/31 đảng uỷ cơ sở đều hoàn thành toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm đã xây dựng và ban hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục