Đảng bộ huyện Lục Yên khiển trách 11 đảng viên

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/4/2024 | 2:23:23 PM

YênBái - Quý I/2024, toàn Đảng bộ huyện Lục Yên có 11 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

(Hình minh họa)
(Hình minh họa)

Trong đó, cấp uỷ cơ sở ban hành 2 quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 đảng viên; chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật đối với 1 đảng viên.

Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 theo kế hoạch, Đảng bộ Lục Yên đã chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Trong quý I/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 1 tổ chức Đảng, cấp ủy cơ sở kiểm tra đối với 3 đảng viên, giám sát 3 tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy hoàn thành 1 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cơ sở hoàn thành 2 cuộc kiểm tra đối với 2 tổ chức Đảng. 

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng thực hiện xác minh tài sản thu nhập năm 2023 đối với 10 cá nhân thuộc 10 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo quy trình, đúng tiến độ các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra; trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác; chủ động phát hiện, kịp thời kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; xử lý, giải quyết đơn khiếu nại về kỷ luật Đảng, đơn tố cáo tổ chức đảng, đảng viên theo quy định (nếu có). 

Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Đề án 04-ĐA/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”.

Thành Trung

Tags Lục Yên khiển trách đảng viên kỷ luật

Các tin khác
Trung tâm Chính trị thành phố Yên Bái cấp chứng chỉ cho đảng viên mới
đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng LLCT.

Từ đầu năm đến nay, các trung tâm chính trị cấp huyện đã tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho trên 330 đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

Lãnh đạo phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Những năm qua, Đảng bộ phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp phát triển kinh tế tại địa phương.

Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Việt Hồng nhiệt tình hướng dẫn người dân khi đến giao dịch.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức tuyên truyền với phương châm linh hoạt, sáng tạo, sát với nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Vũ Minh Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Yên kiểm tra công tác tuyên giáo tại Đảng bộ xã Nà Hẩu.

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025”, trong 3 năm (2021- 2023), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên và 31/31 đảng uỷ cơ sở đều hoàn thành toàn diện chương trình kiểm tra, giám sát năm đã xây dựng và ban hành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục