Sáng Nhù no ấm

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/5/2023 | 10:01:14 AM

Ảnh: Thu Trang

Các tin khác
Tiến độ thi công cầu Giới Phiên đang được đẩy nhanh.

Cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh và là cây cầu thứ 5 được triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Công trình có ý nghĩa kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, tạo trục động lực thúc đẩy phát triển đô thị tỉnh lỵ bên hữu ngạn sông Hồng, đang phấn đấu hoàn thành vào tháng 9/2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục