Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái: 32 mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/9/2022 | 12:18:23 PM

YênBái - Sáng 14/9, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Qua 1 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023, đạt nhiều kết quả tích cực. Ngay sau khi triển khai đã có 324 mô hình, 597 điển hình tiên tiến đăng ký, trong đó có 22 mô hình và 10 điển hình tiên tiến lựa chọn đăng ký cấp tỉnh. 

Để việc thực hiện đạt hiệu quả, Đảng ủy Khối và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và triển khai xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác bằng các hình thức cụ thể, thiết thực. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, giám sát, hướng dẫn  xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến theo từng tiêu chí cụ thể đối với từng loại mô hình đã đăng ký, đặc biệt là đối với 22 mô hình và 10 điển hình tiên tiến đăng ký cấp tỉnh. Tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, tiếp tục triển khai hiệu quả hơn ở giai đoạn tiếp theo. 

Sau 1 năm triển khai, 100% mô hình tiên tiến đều đạt và vượt các tiêu chí cụ thể ở từng lĩnh vực; 10 điển hình đã phát huy được vai trò nêu gương trong rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng, đạo đức, lối sống, trách nhiệm cao, có nhiều cống hiến trong nhiệm vụ chuyên môn.  

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực trong quá trình xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến đã đăng ký.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối, các chi đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân xây dựng mô hình điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2023 đã đăng ký cấp tỉnh phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu theo quy định. Các đơn vị chủ thể của các mô hình, điển hình đã đăng ký theo dõi việc triển khai xây dựng, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Vũ Đồng

Tags Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái mô hình điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

Các tin khác
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại thôn Khe Măng.

Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên luôn tích cực, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, nhất là Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” để xây dựng Đào Thịnh là xã đầu tiên của tỉnh Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được tuyên dương khen thưởng.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ". "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh tỉnh tham quan Hợp tác xã “Chè xanh Hán Đà” của CCB xã Hán Đà.

Mới đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Bình được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2023.

Nhân dân thôn Vàng Ngần, xã Suối Quyền khai thác quế từ đồi quế tập thể của thôn.

Bác đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Thực hiện lời Bác, những năm qua, đồng bào Dao xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã vùng cao ngày càng phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục