Yên Bái nỗ lực cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/6/2022 | 10:32:05 AM

YênBái - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đã được cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm, vào cuộc quyết liệt. Các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Thanh Chi – Đức Toàn

Tags Yên Bái cải cách hành chính thu hút đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế chuyển đổi số

Các tin khác
Người dân xã Chế Cu Nha giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của xã.

Qua hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công (PVHCC) cấp huyện, cấp xã ở Mù Cang Chải đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành; trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, nâng cao chỉ số cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của huyện.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình

Văn phòng UBND tỉnh và thành phố Yên Bái là hai đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính trong 3 năm liên tiếp, từ 2019 đến 2021.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

UBND huyện đã thực hiện công khai, minh bạch về mua sắm công, xây dựng cơ bản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ; quản lý và sử dụng đất đai.

Việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương, góp phần nâng cao kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh và thành phố Yên Bái dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2021, theo kết quả khảo sát, đánh giá tại Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 6/6/2022 của UBND tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục