Yên Bái: Nghị quyết 35 lan tỏa trong cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/10/2022 | 1:52:14 PM

YênBái - Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thời gian gần đây, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển.

Nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đọc báo Yên Bái để nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đọc báo Yên Bái để nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với phương châm: "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, "Lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, các cơ quan truyền thông và ngành chức năng của tỉnh đã thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và phản ánh kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. 

Điển hình như Báo Yên Bái tập trung đăng tải kịp thời các nội dung, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; phản ánh sinh động tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, cơ sở; tích cực tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua xây dựng các chuyên mục.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền những kết quả, thành tựu, bước đột phá trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của các địa phương trong tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; mô hình, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. 

Trường Chính trị tỉnh đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp tổ chức trên 100 lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị cho trên 8.000 cán bộ, đảng viên. Các trung tâm chính trị cấp huyện và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức 645 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với trên 65.000 học viên tham gia. 

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đặt lên hàng đầu. 

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự, quốc phòng của Đảng; những kiến thức cơ bản về văn hóa - xã hội, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị. Đồng thời, nhận diện rõ các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch; luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng "độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”. 

Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự đang tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao cảnh giác về các âm mưu, thủ đoạn, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, đi đầu trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cơ quan Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, nhận diện, dự báo các yếu tố tác động, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh vùng dân tộc; tham gia tuyên truyền giáo dục đề cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tham gia đấu tranh với thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. 

Cùng đó, kịp thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm bắt tình hình, tập hợp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động chống phá, phát tán các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch để đấu tranh, ngăn chặn. 

Điển hình như việc xử lý kịp thời 2 đối tượng Triệu Thành Luân, trú tại xã Y Can, huyện Trấn Yên và Vũ Mạnh Hoàn, trú tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trước khi diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng 2 ngày, góp ổn định tư tưởng nhân dân, giúp nhân dân tin tưởng và phấn khởi tham gia cuộc bầu cử, đưa Yên Bái trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao trong cả nước, đạt 99,96%. 

Theo thống kê, từ năm 2019 đến tháng 6/2022, cơ quan Công an tỉnh đã tác động 6 trang báo điện tử, 4 fanpage facebook đề nghị chỉnh sửa nội dung, gỡ các bài viết; xác minh, răn đe, giáo dục 80 đối tượng có hành vi đăng tải, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng thời lập biên bản, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với 24 vụ việc (25 đối tượng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân với tổng tiền phạt 190 triệu đồng. 

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021 - 2023. 

Ban Tuyên giáo các cấp cần tích cực, chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo 35 trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên cả 2 mặt "xây” và "chống” nhằm tạo ra sức đề kháng trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và cấp huyện phải tiếp tục chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi viết, đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động gây hoang mang dự luận; phát huy tốt vai trò của đội ngũ chuyên gia trong hoạt động đấu tranh phản bác và tính tích cực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hồng Oanh

Tags Yên Bái Nghị quyết 35 đấu tranh phản bác thi đua yêu nước gương người tốt việc tốt (đề nghị lãnh đạo phòng hỏi lại pv dẫn chứng minh chứng xem đây có phải bài viể " bao cáo hóa báo chi" hay ko?)

Các tin khác

Tọa đàm “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - thực tiễn và giải pháp” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chiều nay - 30/9.

Xuyên tạc các quyền của người dân Việt Nam rồi từ đó kích động chống phá Đảng, Nhà nước là một thủ đoạn quen thuộc của các thế lực thù địch, phản động.

Người dân cần đề cao cảnh giác trước âm mưu chống phá của tổ chức khủng bố Việt Tân (Ảnh minh họa).

Ngay sau khi Bùi Tuấn Lâm (ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) bị bắt, Việt Tân hý hửng đăng bài: “HRW yêu cầu trả tự do cho nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm”.

Tái hiện cảnh vua Bảo Đại thoái vị tại phòng trưng bày, Bảo tàng Lịch sử và cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ)

Việt Tân vừa đăng bài “Đôi dòng về cuộc Cách mạng tháng Tám và ngày 2/9” của Hoàng Bùi theo nguồn từ Fb Nguyễn Xuân Diện trắng trợn vu khống, xuyên tạc cuộc Cách mạng Tháng Tám của nhân dân ta với những lời bịa đặt như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục