Yên Bái: Nghị quyết 35 lan tỏa trong cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ tư, 5/10/2022 | 1:52:14 PM

YênBái - Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thời gian gần đây, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển.

Nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đọc báo Yên Bái để nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái đọc báo Yên Bái để nắm rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với phương châm: "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, "Lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, các cơ quan truyền thông và ngành chức năng của tỉnh đã thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và phản ánh kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. 

Điển hình như Báo Yên Bái tập trung đăng tải kịp thời các nội dung, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; phản ánh sinh động tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; thông tin kịp thời các hoạt động, sự kiện của tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, cơ sở; tích cực tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua xây dựng các chuyên mục.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền những kết quả, thành tựu, bước đột phá trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp của các địa phương trong tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; mô hình, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. 

Trường Chính trị tỉnh đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp tổ chức trên 100 lớp nâng cao trình độ lý luận chính trị cho trên 8.000 cán bộ, đảng viên. Các trung tâm chính trị cấp huyện và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức 645 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với trên 65.000 học viên tham gia. 

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đặt lên hàng đầu. 

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, quân sự, quốc phòng của Đảng; những kiến thức cơ bản về văn hóa - xã hội, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị. Đồng thời, nhận diện rõ các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch; luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng "độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”. 

Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự đang tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao cảnh giác về các âm mưu, thủ đoạn, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, đi đầu trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cơ quan Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, nhận diện, dự báo các yếu tố tác động, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh vùng dân tộc; tham gia tuyên truyền giáo dục đề cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tham gia đấu tranh với thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước. 

Cùng đó, kịp thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm bắt tình hình, tập hợp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động chống phá, phát tán các thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch để đấu tranh, ngăn chặn. 

Điển hình như việc xử lý kịp thời 2 đối tượng Triệu Thành Luân, trú tại xã Y Can, huyện Trấn Yên và Vũ Mạnh Hoàn, trú tại xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đăng tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 trước khi diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng 2 ngày, góp ổn định tư tưởng nhân dân, giúp nhân dân tin tưởng và phấn khởi tham gia cuộc bầu cử, đưa Yên Bái trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao trong cả nước, đạt 99,96%. 

Theo thống kê, từ năm 2019 đến tháng 6/2022, cơ quan Công an tỉnh đã tác động 6 trang báo điện tử, 4 fanpage facebook đề nghị chỉnh sửa nội dung, gỡ các bài viết; xác minh, răn đe, giáo dục 80 đối tượng có hành vi đăng tải, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng thời lập biên bản, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với 24 vụ việc (25 đối tượng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân với tổng tiền phạt 190 triệu đồng. 

Để thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021 - 2023. 

Ban Tuyên giáo các cấp cần tích cực, chủ động tham mưu cho ban chỉ đạo 35 trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên cả 2 mặt "xây” và "chống” nhằm tạo ra sức đề kháng trước những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. 

Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và cấp huyện phải tiếp tục chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi viết, đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động gây hoang mang dự luận; phát huy tốt vai trò của đội ngũ chuyên gia trong hoạt động đấu tranh phản bác và tính tích cực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hồng Oanh

Tags Yên Bái Nghị quyết 35 đấu tranh phản bác thi đua yêu nước gương người tốt việc tốt (đề nghị lãnh đạo phòng hỏi lại pv dẫn chứng minh chứng xem đây có phải bài viể " bao cáo hóa báo chi" hay ko?)

Các tin khác
Trung tá Hoàng Hà, đội trưởng An ninh dân tộc, phòng An ninh nội địa PA02, Công an tỉnh Điện Biên (ảnh trái), bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (ảnh trên, phải) và Trung tá Giàng A Minh, Phó trưởng phòng An ninh nội địa PA02 – Công an tỉnh Điện Biên.

Kết hợp giữa tuyên truyền vận động và xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, đến nay Công an tỉnh Điện Biên đã làm tan rã 3 tổ chức phản động tuyên truyền thành lập "Nhà nước riêng" của người Mông.

Thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” tỉnh Yên Bái năm 2024, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm  - Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát động Cuộc thi.

Sáng 23/2, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã lần đầu tiên tổ chức Lễ phát động cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” tỉnh Yên Bái năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh dự Lễ phát động.

Ảnh minh họa.

Đảng và Nhà nước ta luôn kiên quyết, kiên trì, chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thế nhưng bất chấp những nỗ lực và kết quả đạt được, các thế lực thù địch, phản động lại thường xuyên đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, cố tình phủ nhận thành quả, lấy cớ kích động chống phá.

Trang fanpage phản động của Việt Tân (Hình minh họa)

Chuyện bắt đầu từ hôm 11/1/2024, khi Việt Tân đăng bài “Tin đồn đang lan tỏa” của JB Hữu Vinh - một kẻ chống phá đã bị ngồi tù 5 năm vẫn “ngựa quen đường cũ” khi y viết: “Nghe đâu tiếng sét đánh ngang/ Vui mừng như thể xuân sang giữa chừng/ Người người chờ đợi đón mừng/ Lòng người chờ đợi sáng bừng quê hương”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục