Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh truyền thông chính sách trên nền tảng số

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/3/2023 | 2:33:24 PM

Thủ tướng yêu cầu sử dụng công nghệ rà quét, đánh giá xu hướng thông tin trên báo chí, truyền thông để nắm bắt các vấn đề phát sinh trong công tác truyền thông chính sách.

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại một sự kiện.
Phóng viên báo chí tác nghiệp tại một sự kiện.

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.

Chỉ thị nêu rõ truyền thông chính sách là một nhiệm vụ, một chức năng quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh thông tin, là phương thức cơ bản, quan trọng để thực hiện việc truyền thông chính sách.

Thời gian qua công tác truyền thông chính sách được quan tâm triển khai tích cực và thường xuyên trong quá trình xây dựng thực thi và hoàn thiện chính sách. Tuy nhiên công tác truyền thông vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức.

Nhiều bộ, ngành, địa phương chưa có đội ngũ cán bộ làm truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp; chưa thấy được tầm quan trọng của việc phải bố trí nguồn lực phù hợp (cả nhân lực, điều kiện làm việc và kinh phí) cho công tác truyền thông chính sách.

Việc thiếu kế hoạch, thiếu chủ động, thiếu chuyên nghiệp trong cung cấp thông tin và truyền thông đã để xảy ra những sự cố, khủng hoảng truyền thông trên một số lĩnh vực, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, công tác truyền thông chính sách cần được chú trọng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong toàn hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi chính sách.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt việc công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Nghị định, Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng về phát ngôn báo chí và truyền thông chính sách.

Thủ tướng yêu cầu chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn giữa các bộ, ngành, cơ quan làm công tác truyền thông chính sách.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, cần quan tâm bố trí, sắp xếp, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách ở bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm và linh hoạt triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách; bố trí bộ phận truyền thông chính sách tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

Cần ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành. Nghiên cứu và triển khai các mô hình truyền thông chính sách mới trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế để vận dụng linh hoạt, phù hợp vào hoàn cảnh của Việt Nam.

Chủ động kết nối, phát triển mạng lưới truyền thông; bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông chính sách. Nghiên cứu việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông, báo chí làm nhiệm vụ truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật.

Xây dựng mạng lưới kết nối truyền thông của các bộ, ngành, địa phương

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ chủ động cung cấp thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các bộ, ngành, địa phương và cơ quan báo chí để thực hiện tốt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện cơ chế, chính sách.

Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả của các cơ quan báo chí, truyền thông, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách.

Bộ TT&TT cần đẩy mạnh truyền thông chính sách trên nền tảng số. Sử dụng công nghệ rà quét, đánh giá xu hướng thông tin trên báo chí, truyền thông để nắm bắt các vấn đề phát sinh trong công tác truyền thông chính sách. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ, ban, ngành, địa phương chủ động định hướng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí và các phương thức truyền thông khác về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Thủ tướng yêu cầu chủ động đấu tranh bóc gỡ, ngăn chặn tin giả, tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ chính quyền với nhân dân, xuyên tạc chủ trương chính sách, gây mất đoàn kết trong xã hội; phối hợp với Bộ Công an xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Bộ TT&TT quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội, đảm bảo những thông tin chính thống, tích cực về đời sống xã hội trên báo chí phải là dòng chảy chính. Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ truyền thông của các bộ, ngành và địa phương trong công tác truyền thông chính sách, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng, quy trình, cẩm nang xử lý thông tin và ứng phó với khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng.

Xây dựng mạng lưới kết nối truyền thông của các bộ, ngành, địa phương để thực hiện hiệu quả công tác truyền thông chính sách và kịp thời kiến nghị Thủ tướng thành lập các Tổ công tác xử lý sự cố, khủng hoảng truyền thông trong trường hợp cần thiết.

Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ TT&TT hướng dẫn về vị trí việc làm, định mức biên chế của công chức, viên chức làm công tác truyền thông, bảo đảm phù hợp với quy định.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trong công tác truyền thông chính sách; tăng cường, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông đa phương tiện để tạo hiệu quả truyền thông chính sách.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Đoàn viên thanh niên thành phố Yên Bái hướng dẫn người dân thực hiện phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

CĐS đã lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn thành phố Yên Bái với sự vào cuộc của gần 10.000 thành viên của 1.356 tổ CĐS cộng đồng đã đưa CĐS đến từng ngõ, từng nhà và mọi người dân trong tỉnh đều được nghe, được biết về CĐS, đưa người dân trở thành những công dân số.

Nhân viên Chi nhánh Bưu chính Viettel Yên Bái hướng dẫn doanh nghiệp đưa sản phẩm lên mạng lưới kênh phân phối Vỏ sò.

Trong tháng 5, tỉnh Yên Bái sẽ tập huấn, đào tạo, hướng dẫn cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho 700 doanh nghiệp và trên 1.400 lượt người.

Lễ bế mạc Hội báo toàn quốc 2023 được tổ chức chiều ngày 19/3 tại Bảo tàng Hà Nội.

Ngay trong tháng 3 năm nay, Chính phủ sẽ ban hành chiến lược về chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí.

Lãnh đạo huyện Yên Bình tham dự các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia.

Với các con số ấn tượng như: 284/284 chi bộ, trên 83% số đảng viên dùng ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử; triển khai 10 nền tảng ứng dụng dùng chung; 12/24 xã, thị trấn hoàn thành 17/17 chỉ tiêu chuyển đổi số (CĐS) cấp xã; 177/177 thôn, tổ nhân dân thành lập được các tổ CĐS cộng đồng, Yên Bình cũng là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức thành công Ngày hội CĐS trên phạm vi toàn huyện...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục