Lục Yên: Nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/5/2022 | 5:29:48 AM

YênBái - Thực hiện Nghị quyết số 37 ngày 24/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIX về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 18 về thực hiện Nghị quyết số 37.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác số 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (người thứ 4, phải sang) trao đổi với đảng viên Chi bộ thôn Úc, xã Tân Lập.
Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác số 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (người thứ 4, phải sang) trao đổi với đảng viên Chi bộ thôn Úc, xã Tân Lập.

Sau 1 năm thực hiện, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong huyện, nhất là cán bộ, chuyên trách trong các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy được quan tâm, chất lượng ngày càng nâng lên. 

Để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 37 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp thực hiện, nhờ đó nhiều chỉ tiêu hiện đã thực hiện vượt. Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức đảng còn chủ động, sáng tạo và tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.  Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy theo hướng dân chủ, khoa học, phân công cụ thể "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” bắt đầu đi vào nền nếp. Các cấp ủy, tổ chức đảng sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đặc biệt, chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở. 

Trực tiếp tham dự buổi sinh hoạt chi bộ tại thôn Úc, xã Tân Lập, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn công tác số 9 của Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đảng viên đóng góp đối với các vấn đề của Chi bộ thôn và Đảng bộ xã. Trong đó, với tinh thần dân chủ, các đảng viên đã thẳng thắn trao đổi, bàn bạc và thống nhất xây dựng nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí thực hiện ước tính khoảng 300 triệu đồng. Theo đó, 100% nguồn vốn xã hội hóa, đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn... Dự kiến công trình sẽ được khởi công xây dựng vào dịp Quốc khánh 2/9 và phấn đấu hoàn thành trước tháng 11/2022.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ được Huyện ủy Lục Yên chú trọng quan tâm, đảm bảo quy trình theo quy định và có nhiều đổi mới. Vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm. 

Hiệu quả công tác dân vận được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân được củng cố phát huy. 

Nhờ đó, nhân dân đoàn kết, đồng thuận đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, đặc biệt là phong trào hiến đất, cây cối, vật kiến trúc làm đường giao thông nông thôn. 

Theo đó, nhân dân trong huyện đã góp sức hoàn thành trên 160 km đường giao thông liên thôn, liên xã; xây dựng trên 96 km đường điện thắp sáng đường quê..., tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện. 

Huyện chủ trương tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển Đảng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm và quy định về phân cấp quản lý, tổ chức cán bộ; tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở; thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ giai đoạn 2020 - 2025 và thực hiện có hiệu quả chủ trương bí thư đảng ủy cơ sở không phải là người địa phương. 

Anh Dũng

Tags Lục Yên sức chiến đấu Nghị quyết số 37 "giao nhiệm vụ khoán sản phẩm” luân chuyển cán bộ hiến đất giao thông nông thôn

Các tin khác

Gần đây, một số cán bộ, đảng viên có chức quyền trong các cơ quan, đơn vị, địa phương vi phạm kỷ luật, pháp luật, không làm tròn vai trò, trách nhiệm “công bộc” có dấu hiệu ngày càng tăng. Điều này cho thấy tính tiền phong, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước nhân dân ở mức đáng lo ngại.

Lãnh đạo xã Lương Thịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ thôn Đồng Bằng, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Những năm gần đây, diện mạo xã nông thôn mới xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. Kết quả đạt được nhờ vào Đảng bộ xã đã chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn viên, thanh niên xã Hồng Ca tham gia hoạt động tình nguyện kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

Đảng bộ xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 19 chi bộ, với 280 đảng viên; trong đó, có 13 chi bộ thôn, 6 chi bộ cơ quan. Xác định tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng (CTPTĐ) và những khó khăn đặc thù của địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng hàng năm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã đặt mục tiêu: Phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp là từ Đoàn viên

Việc phát triển Đảng trong lứa tuổi đoàn viên, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên là việc cần thiết để ươm mầm những "hạt giống đỏ", để kết nối và chuyển giao thế hệ trong Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục