Yên Bái: Hội thảo khoa học cấp tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/5/2022 | 11:42:04 AM

YênBái - Sáng 23/5, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".


Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và các đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Tiến Hưng - Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh đồng chủ trì Hội thảo. 

Tham dự Hội thảo còn có đông đảo lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố và các giảng viên, học viên tại Trường Chính trị tỉnh. 
Diễn đàn đánh giá sâu sắc kết quả đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long (ảnh) khẳng định: Hội thảo khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới sẽ là diễn đàn để các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh được nhìn nhận, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được và rút ra những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, phục vụ tốt cho bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác giảng dạy lý luận chính trị. 


Quang cảnh Hội thảo.

Đây cũng là dịp để mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của của mình trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, bồi đắp thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.


Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo.

Kịp thời chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh

Trong báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, Yên Bái là 1 trong 3 địa phương tiêu biểu nhất của cả nước tham gia Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Chỉ đạo 35 - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, được Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đánh giá cao. 

Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã kịp thời chỉ đạo định hướng các nhiệm vụ trọng tâm, xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh; tập trung tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tăng cường nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. 

Lực lượng tham mưu, giúp việc ban chỉ đạo các cấp được củng cố, tăng cường hoạt động theo phương châm "Phòng ngừa từ sớm, từ xa", gắn chặt giữa "xây và chống", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực". 

Các thành viên Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh và Ban chỉ đạo 35 các cấp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021 - 2025".


Lãnh đạo đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại Hội thảo. 

Tại Hội thảo đã có 20 tham luận đại diện cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Các tham luận tập vào các vấn đề: đánh giá về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị; trong đó, làm rõ những kết quả và tồn tại, hạn chế; đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. 

Các tham luận cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch từ góc nhìn của từng cấp, ngành, địa phương; làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các tham luận cũng đề xuất các giải pháp thiết thực cho từng cấp, ngành, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.


Đồng chí Hà Ngọc Văn - Tổng Biên tập Báo Yên Bái tham luận tại Hội thảo.

Thông qua Hội thảo đã góp phần xây dựng hệ thống các giải pháp toàn diện, đồng bộ để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn trong tình hình mới; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Hoài Văn 

Tags Hội thảo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xây dựng Đảng đấu tranh phản bác Yên Bái Trường Chính trị

Các tin khác
Đảng viên Chi bộ bản Xéo Dì Hồ A, xã Lao Chải bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ tại Đại hội Chi bộ bản lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đảng bộ huyện Mù Cang Chải hiện có 174 chi bộ trực thuộc (CBTT) đảng ủy cơ sở. Đến ngày 17/4/2022, các chi bộ đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Cuộc sống ấm no của đồng bào Mông đang được hiện hữu trong từng nếp nhà ở huyện vùng cao Trạm Tấu nhờ cán bộ và dân cũng thấm và làm theo Nghị quyết của Đảng. Đồng bào Trạm Tấu giờ đây còn biết làm du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo hút du khách; biết liên kết trong sản xuất, hỗ trợ nhau trong làm ăn, phát triển kinh tế gia đình từ các chính sách hỗ trợ của tỉnh. Đó là biểu hiện sinh động của Nghị quyết của Đảng trong cuộc sống nhờ những cán bộ vì dân, làm cho dân tin và nghe theo Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư thường nhấn mạnh đến tính nhân văn, nhưng nhân văn không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ luật.

Cán bộ, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh trao đổi công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC), bước đầu tạo chuyển biến tích cực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục