Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Lục Yên (22/4/1947 - 22/4/2022)

Lục Yên phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/4/2022 | 2:02:37 PM

YênBái - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới (NTM). Ngay sau Đại hội, Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng NTM và xây dựng Đề án xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp huyện Lục Yên. Ảnh: T.L
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp huyện Lục Yên. Ảnh: T.L

Cách đây hơn 10 năm, khi mới bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM, huyện Lục Yên là địa phương có xuất phát điểm thấp. Thời điểm đó, nhận thức về xây dựng NTM của người dân còn rất mơ hồ; cơ sở hạ tầng giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục ở hầu hết các xã, thôn thiếu thốn, yếu kém. 

Thông qua công tác tuyên truyền, người dân đã có những chuyển biến trong nhận thức về chương trình xây dựng NTM; đặc biệt là thấy được những lợi ích của việc xây dựng NTM, từ đó có trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia xây dựng NTM, đặc biệt là việc hiến đất, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn. 

Ông Trần Quốc Tuấn - Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết: Đối với một huyện nghèo, nhiều dân tộc chung sống thì vấn đề cốt lõi trong xây dựng NTM là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đồng thời, huyện cũng xác định nhiệm vụ quan trọng khác là phải xây dựng được nguồn nhân lực, bố trí cán bộ đáp ứng về chuyên môn; tranh thủ các nguồn lực thực hiện xây dựng NTM với phương châm "người dân làm - Nhà nước hỗ trợ”; tập trung chỉ đạo sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất... 

Các xã hiện tại cũng đã xác định được lộ trình hoàn thành NTM và đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Đặc biệt, đối với những xã còn nhiều khó khăn, nhất là về các tiêu chí thu nhập và hộ nghèo thì phải có bước thực hiện "dài hơi” và phải xác định nhiệm vụ cụ thể. 

Ngoài nguồn lực đối ứng từ ngân sách huyện, sự đóng góp của người dân là yếu tố quan trọng đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM đối với những công trình xây dựng cơ bản: đường giao thông, các cơ sở hạ tầng văn hóa. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, các xã đã xây dựng chi tiết lộ trình thực hiện để huy động sự đóng góp dài hơi qua nhiều năm để giảm gánh nặng cho người dân.


Nông dân xã Phan Thanh, huyện Lục Yên nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà mang lại thu nhập cao. 

Với nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sát thực tế và có sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, sau hơn 10 năm kiên trì, quyết tâm thực hiện chương trình xây dựng NTM, thông qua các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng NTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; an ninh nông thôn được bảo đảm; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. 

Trong đó, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng NTM được triển khai thực hiện sâu rộng và thực sự đi vào đời sống của người dân. Năm 2021, có 179/182 thôn (tính trên địa bàn 23 xã) được công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa, bằng 98,5%; 3 xã ra mắt xây dựng đạt chuẩn xã văn hoá NTM (Phan Thanh, Phúc Lợi, Động Quan); 1 xã được công nhận đạt chuẩn xã văn hóa NTM (xã Mường Lai). Thiết chế văn hóa cơ sở được củng cố và nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần nâng cao mức sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường là lĩnh vực được huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Theo đó, UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành, các đơn vị liên quan và các xã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thực hiện các nội dung, các phần việc của tiêu chí môi trường như: xây dựng nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu dân cư, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý rác thải; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, khuyến khích phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. 

Hiện, toàn huyện có 30 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, thuộc địa bàn 13 xã. Các công trình thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng, góp phần đến hết năm 2021, toàn huyện có 95,6% số dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 71,4% số hộ gia đình khu vực nông thôn có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. 

Đến nay, cơ bản các xã đã triển khai xây dựng khu dân cư tự quản tại trung tâm xã và một số tuyến đường giao thông nông thôn. Các xã tích cực triển khai mô hình "Thắp sáng đường quê" và năm 2021, toàn huyện lắp đặt 97,95 km đèn đường chiếu sáng, lũy kế đến hết năm có 212,7 km đèn đường chiếu sáng và hàng trăm km đường hoa trên các tuyến giao thông nông thôn.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện tốt, góp phần ổn định đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách và dân cư nông thôn. Từ đầu năm 2021, huyện đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo, giao chỉ tiêu giảm nghèo đối với các xã; chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo có địa chỉ cụ thể đến hộ và có giải pháp giúp các hộ thoát nghèo bền vững. Huy động lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa để giảm nghèo bền vững; hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận các chính sách trợ giúp về tín dụng, đất đai, dạy nghề, tạo việc làm, nhà ở, hỗ trợ xây dựng các mô hình giảm nghèo... 

Qua điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều, đến hết năm 2021, huyện Lục Yên có 947 hộ nghèo khu vực nông thôn, chiếm 3,26% (giảm 2,64% so với năm 2020) và 2.795 hộ cận nghèo, chiếm 9,61%. 

Đến nay, toàn huyện đã có 9 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM và phấn đấu năm 2022 có thêm 3 xã đạt 19/19 tiêu chí là các xã: Minh Chuẩn, An Lạc và Lâm Thượng. 

Để đạt được các mục tiêu đề ra, năm 2022, huyện Lục Yên tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM ở các xã; đặc biệt là thực thi dân chủ, giám sát cộng đồng. 

Lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các xã, thôn đăng ký xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2022; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng NTM nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn NTM. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, giám sát trong quá trình xây dựng NTM. 

Tiếp tục tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng NTM lồng gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác để thu hút đông đảo nhân dân tham gia và tạo phong trào rộng rãi. 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào thi đua "Yên Bái chung sức xây dựng NTM” ở tất cả các xã; trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của các cấp và trong cộng đồng dân cư về nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế, chính sách của nhà nước về xây dựng NTM; huy động mạnh mẽ các nguồn lực tham gia thực hiện phong trào, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân... 

Với quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Lục Yên phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành huyện NTM. 

Anh Dũng

Tags Lục Yên nông thôn mới vệ sinh môi trường sản xuất chăn nuôi

Các tin khác
Đường giao thông nông thôn mới tại xã Liên Châu, huyện Yên Lạc ngày càng khang trang, đồng bộ. Ảnh minh họa

Ngày 1/3, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 211/QĐ-TTg sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025.

100% tuyến đường liên thôn trên địa bàn xã Hòa Cuông hiện đã được bê tông hóa, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện.

Đón xuân mới Giáp Thìn 2024, Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên thêm hân hoan khi chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nâng cao đã cán đích thành công.

Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số đo lường hạnh phúc của người dân vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Người dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình đến Bộ phận Phục vụ hành chính công xã giải quyết thủ tục hành chính.

Nâng cao chỉ số hạnh phúc (CSHP) cho người dân, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường... Đặc biệt, đã quan tâm bố trí nguồn lực và ban hành các chính sách cho phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân quyết tâm phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục