Minh Quán học đi đôi với "làm theo"

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/5/2022 | 7:43:36 AM

YênBái - Chú trọng thực hiện tốt phương châm "Trên trước, dưới sau”, "Trong trước, ngoài sau”, "Học đi đôi với làm theo”, "Gắn xây với chống”…

Cán bộ, nhân dân xã Minh Quán vệ sinh đường làng ngõ xóm, chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Cán bộ, nhân dân xã Minh Quán vệ sinh đường làng ngõ xóm, chung tay xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

>> Minh Quán tiền đề xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) hàng năm, Đảng ủy xã Minh Quán xây dựng kế hoạch quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 và nội dung chuyên đề tới 100% đảng viên. 

Sau học tập, 100% chi bộ tổ chức cho đảng viên đăng ký thực hiện và liên hệ theo nội dung của Chỉ thị trên các lĩnh vực hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực. 

Đồng chí Nguyễn Kỳ Phong - Bí thư Đảng ủy xã Minh Quán cho biết: cấp ủy, chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc, xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, phương thức thực hiện hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Chỉ thị 05, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, chú trọng thực hiện tốt phương châm "Trên trước, dưới sau”, "Trong trước, ngoài sau”, "Học đi đôi với làm theo”, "Gắn xây với chống”… tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả và qua kiểm tra, 100% cán bộ, công chức, đảng viên làm bản cam kết theo kế hoạch hằng năm... 

Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XI, XII, hàng năm, Đảng bộ xã đã làm tốt công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đồng thời, cấp ủy các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. 

Do đó, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình từng bước thực chất hơn, góp phần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, phát huy tinh thần đấu tranh của cán bộ, đảng viên. 

Cùng đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hằng năm tổ chức ít nhất 2 kỳ họp chuyên đề với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ và hàng tháng, bổ sung nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, tăng thêm nội dung sinh hoạt như: lựa chọn những mẩu chuyện về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tác phẩm của Bác và của các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối có nội dung phù hợp với nội dung sinh hoạt để tuyên truyền, học tập.

Đặc biệt, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên, Đảng ủy xã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên; xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. 

Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đều nêu cao ý thức gương mẫu bằng hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao. 

Cùng đó, UBND xã niêm yết công khai quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 vào thực hiện các thủ tục hành chính cấp xã. Từ đó, cán bộ, công chức xã nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện... được nhân dân đánh giá cao. 

Năm 2021, Đảng bộ xã có 100% cấp ủy chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 98,8% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; 100% cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương.

Thông qua các hoạt động cụ thể, đã xuất hiện các mô hình, điển hình tiên tiến làm theo Bác của cán bộ, công chức, đảng viên và đoàn viên hội viên. Năm 2018, xã Minh Quán được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); năm 2021, được công nhận là xã NTM nâng cao; năm 2020, Đảng bộ được Huyện ủy khen thưởng về kết quả thực hiện Kế hoạch 168-KH/HU... 

Giai đoạn 2021 - 2025, Đảng bộ Minh Quán sẽ gắn kết chặt chẽ giữa việc quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa tích cực đến đông đảo nhân dân, nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, xây dựng NTM kiểu mẫu…

Thành Trung

Tags Minh Quán tư tưởng đạo đức Chỉ thị 05 tư tưởng chính trị đạo đức lối sống

Các tin khác
Ông Hoàng Thanh Nghị đã ủng hộ 2 triệu đồng, 300 khóm hoa và tích cực tham gia trồng các tuyến đường hoa trong thôn.

Chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tới nay, có 6 năm liền đạt danh hiệu Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Bí thư Huyện ủy An Hoàng Linh cùng bà con trồng hoa trên tuyến đường thôn Quyết Thắng 2, xã Cảm Nhân.

Học và làm theo Bác để xây dựng Đảng vững mạnh, thời gian qua, cán bộ, đảng viên huyện Yên Bình luôn bám sát cơ sở, gần gũi nhân dân, vừa là tấm gương nhưng cũng là người đồng hành cùng nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Người dân xã Hồ Bốn làm đường lên bản Háng Đề Chu.

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, đến nay, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các chi bộ, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Mù Cang Chải giúp dân làm đường giao thông nông thôn.

Cùng với các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện thường xuyên, liên tục, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mù Cang Chải đặc biệt chú trọng công tác dân vận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục