Đồng thuận trong xây dựng chính quyền số

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/5/2023 | 7:32:33 AM

YênBái - Lục Yên tập trung khai thác sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, như các cơ sở dữ liệu quan trọng về dân cư, đất đai, tài nguyên, môi trường, kinh tế, xã hội, doanh nghiệp,... đảm bảo kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu và đáp ứng lộ trình triển khai chính phủ điện tử. Xây dựng, hoàn thiện nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu của tỉnh trên địa bàn…

Camera an ninh được thị trấn Yên Thế khai thác hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.
Camera an ninh được thị trấn Yên Thế khai thác hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Từ sự chỉ đạo của huyện, sự tham gia của 24 tổ chuyển đổi số (CĐS) cộng đồng cấp xã và 195 tổ CĐS cộng đồng thôn, huyện Lục Yên đã từng bước đổi mới, hình thành tư duy cho đội ngũ cán bộ, công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước; người dân chủ động tham gia CĐS, tạo sự đồng thuận trong xây dựng chính quyền số.

Gắn quá trình CĐS với cải cách hành chính, thời gian qua, huyện Lục Yên đã ban hành 1 chỉ thị, 5 quyết định, 11 kế hoạch và 150 các văn bản chỉ đạo; tổ chức tuyên truyền về CĐS sâu rộng bằng nhiều hình thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 

Năm 2022, huyện hoàn thành 20/24 chỉ tiêu về CĐS; hoàn thiện hệ thống hạ tầng số của các cơ quan, đơn vị các cấp từ cấp huyện đến xã, thị trấn; duy trì hiệu quả hệ thống hội nghị trực tuyến và đầu tư mua sắm trang thiết bị đảm bảo kết nối thông suốt từ huyện đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến giữa cơ quan nhà nước. 
Lắp đặt mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II cho 42 cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn phục vụ truyền dẫn, đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của các cơ quan đảng, chính quyền các cấp đồng bộ trên địa bàn huyện và kết nối với mạng truyền số liệu của tỉnh, của quốc gia... 

Đẩy mạnh ứng dụng các hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, huyện đã cấp 900 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức; 60 tài khoản cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn, triển khai gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị trong huyện, với cơ quan, ban, ngành của tỉnh trên môi trường mạng; đã cấp trên 1.000 tài khoản thư điện tử công vụ của tỉnh cho cán bộ công chức, viên chức của huyện để thực hiện trao đổi công việc, gửi, nhận văn bản điện tử. 

Các tổ CĐS cộng đồng đã tổ chức hướng dẫn, phổ biến kiến thức cho người lao động và người dân các kỹ năng số, công nghệ thông tin như: biết cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến; biết mua, bán các sản phẩm, dịch vụ qua mạng; biết thanh toán không dùng tiền mặt; biết sử dụng các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống; biết áp dụng các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin cơ bản để tự bảo vệ mình và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.
Năm 2023, Lục Yên phấn đấu đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã, thị trấn được ký số thay thế văn bản giấy; 100% các dịch vụ hành chính công của huyện có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4; 50% hồ sơ, thủ tục hành chính mức độ 3, 4 giải quyết theo hình thức trực tuyến trên tổng hồ sơ mức độ dịch vụ công 3, 4; chuẩn hóa, tạo lập các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo tuân thủ theo khung chính quyền số của tỉnh Yên Bái... 

Huyện Lục Yên tập trung duy trì triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Rà soát, cấp bổ sung tài khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của huyện; duy trì thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử qua hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh. Ứng dụng và sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nội bộ như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý cán bộ. Khai thác sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, như các cơ sở dữ liệu quan trọng về dân cư, đất đai, tài nguyên, môi trường, kinh tế, xã hội, doanh nghiệp,... đảm bảo kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu và đáp ứng lộ trình triển khai chính phủ điện tử. Xây dựng, hoàn thiện nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu của tỉnh trên địa bàn…

Thành Trung

Tags Lục Yên chuyển đổi số chính quyền số

Các tin khác
Lãnh đao Sở Công thương và Sở Thông tin - Truyền thông ký kết Kế hoạch phối hợp.

Chiều 16/4, Sở Công thương Yên Bái phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 - 2025.

Toàn cảnh sự kiện

Giải thưởng Chuyển đổi Số Việt Nam năm 2024 sẽ vinh danh các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích chuyển đổi số xuất sắc trên 5 hạng mục.

Qua tuyên truyền, các tiểu thương đều bày tỏ hài lòng khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Sáng 16/4, Sở Công Thương phối hợp với Viettel Yên Bái tuyên truyền việc thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy phát triển mô hình chợ 4.0 tại một số chợ trên địa bàn thành phố Yên Bái và triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024.

Huyện Văn Yên phấn đấu xây dựng mô hình huyện kinh tế số năm 2024. (Ảnh minh họa)

Trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 vừa ban hành, huyện Văn Yên phấn đấu đạt chuẩn huyện chuyển đổi số (CĐS), trong đó có trên 50% xã, thị trấn đạt CĐS; 30% xã, thị trấn đạt CĐS cao; xây dựng mô hình huyện kinh tế số năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục