Thành phố Yên Bái: Những tấm gương bình dị mà cao quý

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/8/2020 | 8:15:18 AM

YênBái - Giai đoạn 2019-2020, thành phố xây dựng 382 mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.

Chi bộ thôn Tiền Phong xã Giới Phiên huy động đảng viên và nhân dân tham gia làm nhà cho hộ nghèo.
Chi bộ thôn Tiền Phong xã Giới Phiên huy động đảng viên và nhân dân tham gia làm nhà cho hộ nghèo.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thành phố Yên Bái thời gian qua đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức, cá nhân. Từ đó, nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ xã Tuy Lộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện và làm theo; trong đó, coi trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Nội dung các việc làm gắn với thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; đặc biệt, coi trọng sức dân phát huy vai trò nội lực của nhân dân trong phát triển kinh tế, hiến đất làm đường giao thông, xây dựng các tuyến đường hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Đến nay, các chi bộ trực thuộc xây dựng 8 mô hình, điển hình. Ông Đinh Công Chuyển - Bí thư Chi bộ thôn Xuân Lan cho biết: "Tập thể Ban Chi ủy đã bàn bạc thống nhất ra nghị quyết vận động chi hội đoàn thể phát huy nội lực của phát triển kinh tế, trồng các tuyến đường hoa, làm đường điện chiếu sáng và được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo thành phong trào rộng khắp trong thôn, trong xã”. 

Tuy Lộc đã phát huy nội lực trong nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế. Đến nay, 100% đường trục thôn, xóm; đường liên thôn, xóm được bê tông hóa. Tỷ lệ đường trục xã, trục thôn có hệ thống đèn chiếu sáng đạt 40%. 6 tuyến đường được trồng hoa, cây bóng mát tạo cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp. Toàn xã có 2 km, đường trục thôn, 3,2 km đường có điện chiếu sáng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,15 triệu đồng/người/năm, gấp 1,5 lần so với chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

Cùng với những tập thể điển hình, phong trào học tập và làm theo Bác, thành phố Yên Bái còn ghi nhận nhiều cá nhân tiêu biểu. Nổi bật là bác sĩ Nguyễn Việt Phương - Trạm trưởng Trạm Y tế phường Nguyễn Thái Học. 

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, bác sĩ Nguyễn Việt Phương luôn gương mẫu, nhiệt tình, sâu sát trong công việc. Có thái độ tận tình phục vụ người bệnh và nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình y tế; duy trì phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; làm tốt công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Bác sĩ Phương chia sẻ: "Với tôi, việc học tập và làm theo Bác là mang hết tâm huyết trách nhiệm của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trước hết là đoàn kết cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện 12 điều y đức và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Chi bộ, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn”.

Xác định việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến là một nội dung quan trọng trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05, Thành ủy Yên Bái đã ban hành triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác. 

Các chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn các mô hình, điển hình bằng nhiều hình thức và có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo triển khai, tuyên truyền xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. 

Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo và được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân; từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và có sức lan tỏa không chỉ trong Đảng mà còn trong nhận thức của nhân dân. 

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã đạt những kết quả tích cực, có nhiều cách làm hay, hiệu quả, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị. Giai đoạn 2016 - 2018, thành phố xây dựng 18 mô hình, điển hình cấp tỉnh; 117 mô hình, điển hình cấp thành phố và cơ sở. 

Giai đoạn 2019-2020, thành phố xây dựng 382 mô hình, điển hình tiên tiến; trong đó, có 225 mô hình tập thể và 157 cá nhân điển hình. Nhiều tấm gương, mô hình, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực được ghi danh, tôn vinh và nhân rộng. 

Điển hình như: mô hình "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Chi bộ tổ dân phố số 8, Đảng bộ phường Yên Ninh; mô hình "Tổ chức đảng điển hình tiên tiến” của Chi bộ thôn Lương Thịnh, Đảng bộ xã Tân Thịnh; mô hình "Trong thi đua xây dựng nông thôn mới với phong trào thắp sáng đường quê” của Đảng bộ xã Văn Phú; mô hình "Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo” của Đảng bộ Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành; mô hình "Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh” của Đảng bộ Công an thành phố...

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện và nhân rộng các gương cá nhân, mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác ở thành phố Yên Bái đã góp phần khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II, "xanh, bản sắc và hạnh phúc”.

Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái:


 Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, thời gian tới, Thành ủy Yên Bái sẽ tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau: trước hết, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Hàng năm, xây dựng kế hoạch, chương trình làm theo của tập thể, cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể. 

Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc sơ kết, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện phù hợp hiệu quả.

Ba là, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát trong xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến; tăng cường công tác trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị; phát hiện, biểu dương, khen thưởng động viên và nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Đồng chí Hà Thị Sinh - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Yên Bái:


Để việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đạt kết quả thiết thực, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức triển khai thực hiện; cụ thể hóa và xác định từ việc lựa chọn mô hình, điển hình để triển khai thực hiện đảm bảo các tiêu chí quy định; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền như thông qua các hội thi, hoạt động ngoại khóa, nhất là mạng xã hội. 

Ban Tuyên giáo đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt và tháo gỡ những vướng mắc của cơ sở để điều chỉnh kịp thời các mô hình không phù hợp; lựa chọn, phát hiện, bổ sung mô hình, nhân tố mới để xây dựng, nhân rộng và đề nghị Thành ủy biểu dương, khen thưởng. Từ đó, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và cộng đồng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ học tập và làm theo Bác trong mỗi tập thể, cá nhân và toàn Đảng bộ.

 Đồng chí Vũ Kim Việt - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc:


Thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ xã Tuy Lộc đã ban hành kế hoạch cụ thể với mục tiêu và phương châm phấn đấu xã vững mạnh về chính trị, ổn định về kinh tế. Đảng bộ xã triển khai sâu rộng đến Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc đăng ký mô hình học tập và làm theo Bác. 

Đến nay, các công trình phần việc đã hoàn thành; trong đó, tập trung vào xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường giao thông, xây dựng tuyến đường hoa, đường điện chiếu sáng, tu sửa công trình công cộng của thôn; vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa để làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Nhờ đó, đến nay, xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Hiện, Đảng bộ xã tiếp tục vận động tập thể và cá nhân tiếp tục đăng ký triển khai các mô hình, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, phấn đấu đến cuối năm 2020 xã Tuy Lộc hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu.


Việt Hà - Vũ Hà - Đức Minh

Tags thành phố Yên Bái bình dị cao quý Chỉ thị 05 học tập tư tưởng

Các tin khác
Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Chiến khu Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Những ngày Tháng Tám năm 1945 là những ngày sục sôi khí thế cách mạng không thể nào quên ở chiến khu Vần - Hiền Lương. Sự ra đời của chi bộ Đảng đầu tiên của khu căn cứ cách mạng Vần - Hiền Lương đánh dấu một sự kiện quan trọng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được truyền hình trực tiếp vào 08h00 hôm nay (14/8) trên kênh VTV1 - Đài THVN.

Lãnh đạo các nước, các Đảng đã gửi điện, thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử của Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41.

Ngày 13-8, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, Ban tổ chức AIPA 2020 tổ chức Lễ công bố trang thông tin điện tử của Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41) tại địa chỉ http://aipa2020.vn; ứng dụng trên thiết bị di động và Bộ nhận diện của Năm Chủ tịch AIPA 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục