Toàn văn phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long tại Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ VII

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/10/2022 | 11:44:45 AM

YênBái - Sáng nay 18/10, tại Trung tâm hội đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo Đại hội của đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh!

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
- Kính thưa các đồng chí trong Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam,
- Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh qua các thời kỳ,
- Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý,
- Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của cựu chiến binh, cựu quân nhân tỉnh nhà. 

Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí trong đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh các tỉnh bạn, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị đại biểu, khách quý và đặc biệt là 199 đại biểu chính thức đại diện cho trên 36.500 hội viên trong toàn tỉnh về dự Đại hội. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Thưa toàn thể Đại hội!

Cùng với quá trình xây dựng và trưởng thành của các cấp hội cựu chiến binh cả nước, những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã không ngừng củng cố, xây dựng,phát triển tổ chức Hội lớn mạnh; tăng cường tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên ra sức thi đua, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm vừa qua, phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, bám sát các chương trình, nội dung công tác theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương Hội, cùng sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đạt nhiều thành tích quan trọng.

Các cấp Hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên về mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch. Cùng với đó, các cấp Hội đã tích cực, chủ động làm tốt công tác tuyên tuyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ.

Nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động của các cấp Hội thường xuyên được đổi mới theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động chủ yếu. Phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của địa phương được đẩy mạnh, nhất là Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu được cấp ủy, chính quyền,nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là phát huy uy tín và vai trò gương mẫu của cựu chiến binh trong tích cực tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi công cộng; vận động hội viên hiến đất, đóng góp ngày công và kinh phí để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Cụ thể là trong thời gian vừa qua, khi đại dịch Covid - 19 bùng phát, rất nhiều cựu chiến binh đã chủ động, tình nguyện, gương mẫu tham gia cũng như đóng góp cho công tác phòng, chống dịch; từ đó, góp phần vào kết quả chung trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chủ động thực hiện tốt Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhiều hội viên ưu tú đã được tín nhiệm giới thiệu tham gia cấp uỷ và chính quyền các cấp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, quân sự và chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đặc biệt, các cấp hội trong tỉnh đã phát huy vai trò là cầu nối, tích cực đoàn kết, hỗ trợ hội viên đẩy mạnh phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp, thiết thực và hiệu quả để hướng dẫn, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình cựu chiến binh nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn 3,47%, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 56,54%, tăng 7,08%, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, điển hình như: cựu chiến binh Trần Đăng Dung ở thôn Kè, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đại Hưng; cựu chiến binh Bùi Minh Lực - Giám đốc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tổng hợp Hòa Bình Minh; cựu chiến binh Nguyễn Hải Vân - Chủ xưởng sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng ở thị trấn Yên Bình; cựu chiến binh Lâm Thị Kim Thoa - Chủ nhiệm Hợp tác xã chè Suối Giàng huyện Văn Chấn; cựu chiến binh Vi Đình Vân - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên... và còn rất nhiều các đồng chí là điển hình tiêu biểu khác.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được chú trọng, tỷ lệ thu hút cựu chiến binh tham gia vào Hội đạt mức cao nhất trong các tổ chức. Hội viên cựu chiến binh ngày càng thể hiện tốt vị trí, vai trò của mình, đã có hàng nghìn cán bộ, hội viên được tín nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt ở các cấp, các ngành. 

Hầu hết cán bộ, hội viên cựu chiến binh đều nêu cao tấm gương mẫu mực, trách nhiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, phong cách và lối sống khiêm tốn, giản dị, chân thành, luôn giữ vững và phát huy được bản chất, truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, xứng đáng là lực lượng tin cậy.

Những kết quả mà các cấp hội và hội viên Cựu chiến binh trong tỉnh đạt được nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.Nhiều tập thể, cá nhân cựu chiến binh đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý.Đặc biệt trong đó là hôm nay chúng ta vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật mà cán bộ, hội viên cựu chiến binh tỉnh đã đạt được nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa toàn thể Đại hội!

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, chúng ta cũng nghiêm túc nhận thấy rằng trong nhiệm kỳ qua phong trào và hoạt động của Hội cựu chiến binh các cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như trong Báo cáo chính trị trình tại Đại hội. Tôi đề nghị các đại biểu cần trao đổi, thảo luận, đánh giá đúng, chính xác tình hình, kết quả hoạt động của Hội trong 5 năm qua, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để khẩn trương khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm trong nhiệm kỳ tới.

Thưa các đồng chí!

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đặt ra đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có vai trò quan trọng của các cấp hội và hội viên cựu chiến binh tỉnh nhà.

Tôi cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị và các ý kiến phát biểu thảo luận. Đồng thời, Tôi xin gợi ý một số vấn đề để Đại hội thảo luận, tập trung thực hiện, như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác Hội Cựu chiến binh, đặc biệt là Kết luận số 66 của Ban Bí thư về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; Nghị quyết số 40 ngày 24/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. 

Các cấp hội cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, khát vọng vươn lên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp Hội, nhất là chi hội và Hội cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh và địa phương, định kỳ tổ chức việc rút kinh nghiệm ở từng cấp, bảo đảm chương trình phối hợp có hiệu quả, thiết thực.

Ba là, các cấp hội phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, động viên, khuyến khích hội viên cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tham gia các chương trình, phong trào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương; nhất là đẩy mạnh phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ cựu chiến binh và những người gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Bốn là, chăm lo xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng thuyết phục, phương pháp vận động, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Năm là, tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là với tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; truyền thụ những kinh nghiệm, vốn sống, lý tưởng, hoài bão cho thế hệ trẻ. Mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh phải thể hiện hình ảnh "mẫu mực, tấm gương sáng” cho lớp trẻ, con cháu trong gia đình và cộng đồng học tập, noi theo.

Kính thưa Đại hội!

Trong phiên làm việc thứ nhất,với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín để bầu vào Ban Chấp hành khóa mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Tôi nhiệt liệt chúc mừng và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gương mẫu, đổi mới,đưa hoạt động công tác Hội Cựu chiến binh tỉnh nhà có những bước phát triển mới.

Đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 7. Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, tập trung nghiên cứu, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu để bầu vào Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội, đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

Thưa các đồng chí!

Tại diễn đàn trọng thể này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đối với hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong suốt những năm qua. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được tình cảm, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí đối với sự phát triển của Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái.

Kính thưa các đồng chí đại biểu; thưa toàn thể Đại hội!

Tôi tin tưởng rằng, với vị trí, vai trò và bản chất, truyền thống tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ”, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, vững chắc và toàn diện hơn, chung sức, đồng lòng cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII đề ra.

Một lần nữa, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, xin chúc các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Tags toàn văn phát biểu Tạ Văn Long Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Yên Bái

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị

Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 16 (mở rộng), sáng nay - 18/10, các đại biểu nghe báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận tại tổ; tiếp tục thảo luận tại Hội trường; thông qua Nghị quyết và bế mạc Hội nghị.

Sáng 18/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trong chương trình

Theo Thủ tướng, xóa đói giảm nghèo là vấn đề toàn dân và cả nước, cần phải có cách tiếp cận toàn dân và trên bình diện quốc gia…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình (đứng giữa) cùng các ban của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản tại xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Phát huy vai trò người đại biểu dân cử, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, thời gian qua, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, góp phần củng cố, tạo niềm tin và đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục