Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023)

Yên Bái đẩy mạnh phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/3/2023 | 7:44:14 AM

YênBái - Xác định rõ phát triển Đảng là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Tỉnh đoàn Yên Bái luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để ĐVTN, nhất là ĐVTN nông thôn, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ hội học tập, rèn luyện, trưởng thành, được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có phỏng vấn đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn về vấn đề này.

Các phong trào, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức tạo cơ hội cho ĐVTN rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành. Trong ảnh: Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên tại Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2023.
Các phong trào, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức tạo cơ hội cho ĐVTN rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành. Trong ảnh: Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên tại Lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2023.


P.V: Nhiệm kỳ vừa qua, công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN, đặc biệt là ĐVTN nông thôn vùng cao, thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, bồi dưỡng như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Đức Hải: Xác định công tác phát triển Đảng trong ĐVTN là một trong những nhiệm vụ then chốt của tổ chức Đoàn, nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho Đảng, nhiệm kỳ qua, Tỉnh đoàn Yên Bái đã không ngừng phát huy vai trò thông qua công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, đặc biệt trong đối tượng thanh niên vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho ĐVTN với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn. 


Đồng chí Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái. 

Các cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; Giao lưu tọa đàm "Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”; Chương trình "Rèn luyện đoàn viên”... được triển khai cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, mang ý nghĩa giáo dục và thu hút đông đảo ĐVTN, thanh thiếu nhi tham gia, hình thành động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng, đúng đắn cho ĐVTN. Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội như: "Tháng Thanh niên”, "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, "Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện”… bằng các công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, xem đây là môi trường, động lực để đoàn viên rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và có nhiều cơ hội trải nghiệm, trưởng thành từ thực tiễn. Thông qua đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Yên Bái thời kỳ mới có "tâm trong”, "trí sáng”, "hoài bão lớn”, đáp ứng yêu cầu cách mạng của Đảng. 

Bên cạnh đó, Phong trào Thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là trong thanh niên dân tộc thiểu số cũng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm với nhiều diễn đàn, dự án khởi nghiệp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy, khích lệ thanh niên vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, trở thành điểm sáng và là tấm gương tiêu biểu, tạo động lực để ĐVTN tại địa phương nỗ lực học tập và cống hiến. 

Đây cũng là cầu nối đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với thanh niên địa phương, củng cố niềm tin của ĐVTN vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ các phong trào, hoạt động đó, các cấp bộ Đoàn đã phát hiện những nhân tố tích cực, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã giới thiệu 8.825 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 7.710 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

P.V: Xin đồng chí cho biết công tác phát triển đảng viên trong ĐVTN hiện nay có thuận lợi và khó khăn gì và giải pháp để thu hút, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng?

Đồng chí Hà Đức Hải: Với thế mạnh là nơi tập hợp lực lượng trẻ, nhiệm kỳ qua, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên, qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN ở cơ sở có cơ hội giao lưu học hỏi và phát huy được sở trường, năng lực của mình, muốn được tham gia, gắn bó và cống hiến sức trẻ. 

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, công tác xây dựng và phát triển Đảng trong ĐVTN trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp đảng chủ yếu là khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tỷ lệ thanh niên khối nông thôn, miền núi còn hạn chế. 

Trình độ dân trí ở các địa phương chưa đồng đều; nhiều ĐVTN đi làm ăn xa nên thiếu nguồn bồi dưỡng; một số tổ chức đoàn cơ sở còn chưa chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, lúng túng, thiếu chặt chẽ trong việc thực hiện quy trình, thủ tục, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; chậm đổi mới, sáng tạo, hoạt động tuyên truyền, giáo dục chưa thật sự hấp dẫn, lôi cuốn ĐVTN; 1 bộ phận thanh niên có tham gia hoạt động Đoàn nhưng chưa nhận thức đầy đủ, chỉ tập trung vào làm kinh tế, ít quan tâm đến hoạt động chính trị - xã hội… gây khó khăn cho nguồn phát triển Đảng của địa phương.
 
P.V: Vậy giải pháp cụ thể để thu hút, tạo điều kiện về môi trường cho ĐVTN học tập, rèn luyện, trưởng thành, có ý chí phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Đức Hải: Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện với các giải pháp cụ thể như: thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

Trước hết là đổi mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho ĐVTN bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn và tuyên truyền sâu rộng theo hướng ứng dụng chuyển đổi số để tạo sự lôi cuốn, phù hợp với nhu cầu của giới trẻ, nâng cao nhận thức về Đảng cho ĐVTN; tập trung triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hoạt động phong phú, thiết thực, tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN xác định đúng đắn mục tiêu vào Đảng và tích cực rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kịp thời phát hiện những ĐVTN ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp, từ đó được cấp ủy ghi nhận, đánh giá và xem xét đứng vào hàng ngũ của Đảng; các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, đăng ký với cấp ủy để giới thiệu đoàn viên ưu tú; theo dõi, giới thiệu cho Đảng những đoàn viên thật sự ưu tú, có đủ các điều kiện để được xét kết nạp Đảng; quan tâm xây dựng tổ chức đoàn các cấp vững mạnh, thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, chủ động, tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng. 

Đặc biệt, chú trọng xây dựng lực lượng ĐVTN vững mạnh ở cơ sở thông qua Cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Chương trình "Rèn luyện đoàn viên”... vì đây là kênh tạo nguồn quan trọng nhất để phát triển đảng viên mới. 

Gần đây nhất, Tháng Thanh niên năm 2023 với Chủ đề "Tuổi trẻ Yên Bái tiên phong chuyển đổi số” đã chính thức được Tỉnh đoàn Yên Bái phát động. Đây là sự kiện khởi đầu cho các hoạt động xuyên suốt một năm của mỗi tổ chức Đoàn và của mỗi ĐVTN; là môi trường rèn luyện thực tiễn để ĐVTN phát huy được năng lực, sức sáng tạo, nhiệt huyết, đóng góp tài năng, trí tuệ, sức trẻ.

Tháng thanh niên tập trung vào một số nội dung chính như: đưa chuyển đổi số gắn với các hoạt động của đoàn; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường; tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất đối với thanh niên nông thôn; tổ chức đối thoại, trao đổi giữa cấp ủy đảng, lãnh đạo, chính quyền với các cấp bộ Đoàn, ĐVTN; hướng dẫn, bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới; tích cực tuyên truyền về Đảng cho thanh niên, tạo điều kiện để ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai Linh (thực hiện)

Tags Yên Bái đẩy mạnh phát triển Đảng đoàn viên thanh niên

Các tin khác
Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. (Ảnh: quochoi.vn).

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội dự kiến sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Đoàn Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng nay (25/9), Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez có cuộc hội kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhân chuyến thăm của ông đến Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và huyện Văn Yên khen thưởng các đơn vị có nhiều bài dự thi nhất Cuộc thi “Bác Hồ trong trái tim tôi”.

Sáng 25/9, huyện Văn Yên tổ chức Hội nghị tổng kết trao giải Cuộc thi viết “Bác Hồ trong trái tim tôi” và khen thưởng các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023).

Sáng 25/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc với cử tri thành phố Yên Bái báo cáo về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục